background preloader

MIX

Facebook Twitter

All Things Topics - Home. Mission US. Medicine-comprehension-worksheet. EnglishCentral. Dobidooförhör. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare.

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Jag har själv använt metoden, men har sedan länge övergivit den av den enkla anledningen att den tar tid från lektionen. Förbättra din engelska genom... Activities for Learners. Saint Patrick's Day - Kimstudies. Expertla_sare och la_sare som beho_ver utveckla sin la_sfo_rsta_eelse. Article11407534.svt?cmpid=del:pd:ny:20161208:article11407534. Idag presenterades Pisa om hur Sverige rankas i förhållande till andra nationer rörande elevers läsförmåga och läsförståelse.

article11407534.svt?cmpid=del:pd:ny:20161208:article11407534

Nu kan vi glädjande nog se tydliga resultatförbättringar. Sverige presterar över läsgenomsnittet i OECD. Det gjorde vi inte 2012. Fortbildning i målspråksländer - behövs det? - Mia Smith. Jag är otroligt lyckligt lottad.

Fortbildning i målspråksländer - behövs det? - Mia Smith

Jag har de senaste åren fått fortbildning i målspråksländer två år på raken. Enligt LRs rapport ”Språk – så mycket mer än engelska” har endast 10% av de språklärare som deltagit i undersökningen fått detta under de senaste fem åren. Språk – så mycket mer än engelska, s. 16 Men nej, det är inte mina arbetsgivare som ordnat detta, det är möjligheter jag fått på andra sätt. Jag är nämligen ganska om mig och kring mig, ser till att hoppa på nya möjligheter och utmaningar. Självklart ska ungarna ha mobiler i skolan. Publicerad: 18 januari, 2016 Det finns de som tycker att man ska ta ifrån elever både mobiltelefoner och datorer i samma stund som de sätter foten i skolan och lektionen börjar.

Självklart ska ungarna ha mobiler i skolan

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. The Precious First Few Minutes Of Class. Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl. ”Jag får inte sätta F om det inte finns ett ÅP”.”Jag får inte sätta F om jag inte varnat eleven”.”Jag måste sätta F om en elev ”restar” centralt innehåll från tidigare terminer”.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl

Det cirkulerar många påståenden om vad som gäller kring betygsättning. Jag förvånas över att man inte vet vad som gäller. Lgr 11 by Jessica Nilsson on Prezi. Tid för provrättning alltför snålt tilltagen. De senaste åren infört en rad nya nationella prov.

Tid för provrättning alltför snålt tilltagen

För varje nytt prov har regeringen beräknat den tid som lärarna behöver för rättning. Detta har gjorts för att få en uppfattning om de ytterligare lönekostnader som drabbar kommunerna i och med de nya arbetsuppgifterna. Varje sådan ny pålaga ska ersättas med extra statsbidrag. Men frågan är hur realistiska regeringens beräkningar är. För att se hur regeringen räknat har Lärarnas tidning ­begärt ut underlaget för beslutet från utbildningsdepartementet.

Beräkningen gjorde 2011, innan de nya proven var framtagna. . — Nu finns proven och vår uppskattning är att ett nationellt prov i SO eller NO för årskurs 6 eller 9 tar cirka 60 minuter att rätta och bedöma, säger Karin Hector-Stahre, ­enhetschef på Skolverket. ”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd” Det råder stor osäkerhet kring pys-paragrafen.

”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd”

Ska man pysa svårigheter, moment eller ta hänsyn till personens eventuella diagnos? Ett brutet ben – hur ska man tänka då? Språkstörning? Koncentrationssvårigheter? Alla elever har inte samma förutsättningar, men som lärare utgår man från kunskapskrav som är samma för alla. Produkter. NE.se. 5 Teaching Practices I'm Kicking to the Curb. So many of us teach the way we were taught.

5 Teaching Practices I'm Kicking to the Curb

We may not even realize we’re doing it. And that means certain practices get passed down year after year without question, methods that are such a normal part of the way we do school, we perpetuate them without realizing there are better alternatives. Today I’m going to roll out five of these for your consideration: five teaching practices used every day that are not backed by research. Språkutvecklande arbetssätt. Lektionsupplägg. Bedömning. Muntliga prov. GOTD. Hörövningar. English Worksheets. Kaizena. » 7 Wonderful Books That You Can Read in Less Than A Day.

We love Sunday reading.

» 7 Wonderful Books That You Can Read in Less Than A Day

We also love the feeling of accomplishment when finishing a book (and inching closer to our annual Goodreads goals). In honor of all this, we’ve put together a short list of short books and novellas that can be read in a day or less. So pick a book or two, pour yourself a cozy beverage, and dive in. (We love hearing from you! Be sure to let us know what you’re reading in the comments and/or what you would add to our recommendations.) Warm-up: ett kul sätt att starta lektionen. SchoolHistory.co.uk - online history lessons, revision, games, worksheets, quizzes and links. Learn English Through Movies.

Interesting Things for ESL/EFL Students (Fun English Study) Job Application. EnglishBanana.com - Free Printable Worksheets. Orka plugga.