background preloader

WRITING

Facebook Twitter

Cambridge. B1 Preliminary for Schools preparation. Nya ögon på egna texten · Mia Smith. Jo, jag skulle gärna vilja ge alla mina elever individuell återkoppling på deras texter.

Nya ögon på egna texten · Mia Smith

Gärna varje vecka, för allihop. Men det finns inte en chans att hinna det med den arbetsbelastning vi har idag. Och med den lärarbrist som redan blivit tydlig kan vi inse att vi inte kommer få någon rimligare arbetsbelastning. Därför måste vi tänka annorlunda. Korta texter är också texter Självklart behöver eleverna träna på att skriva långt, men ibland räcker det faktiskt med något kort. Feedback på gruppnivå Om jag läser texter från en klass ser jag oftast samma sak hos flera elever. BlackOutPoetry. During the last lessons this semester, we are going to be creative!

BlackOutPoetry

Have you heard about Black Out Poetry before? What is Black Out Poetry? Blackout poetry focuses on rearranging words to create a different meaning. Also known as newspaper blackout poetry, the author uses a permanent marker to cross out or eliminate whatever words or images he sees as unnecessary or irrelevant to the effect he's seeking to create. The central idea is to devise a completely new text from previously published words and images, which the reader is free to interpret as he or she wishes. Watch the video below on how to create Blackout Poetry: 1. 2. * Skim through the text and look for an anchor word. (Nowsparkcreativity.com, 2019) 3. 4. . . * What do you think he/she wants to say with his/her poem? "Why worry about appearances the heart always wondered" (Li Throbäcks elever, 2017) Good Luck!

/ Sara To create this blog post I have used parts from the following resources: Student Resource: Choose your own Adventure Template story planner English. ProWritingAid - Writing Improvement & Editing Software. Life skills essay. Figures of speech. Writing Exercises and Prompts.

Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. Creative Writing: Topics, Tips & Guidelines. Find the Right Words - Words To Use. The Newspaper Clipping Generator - Create your own fun newspaper. How to Write an Essay. Working Choose Your Topic If your topic is not already assigned to you, choose one that really interests you.

How to Write an Essay

Develop Your Approach to the Topic Once you have chosen a topic, think of an approach to the topic or thesis statement (Am. Eng.) The statement outlining your approach to the topic should be included both in the introduction to your essay and in its conclusion. Research Your Topic Use the library or online academic data bases when researching your topic for central ideas. Analyze Search for and evaluate the evidence for and against your basic claims. Brainstorming Write down all your ideas on a sheet of paper. What is the root of the problem? Continuing Shakespeare - Mia Smith.

I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8.

Continuing Shakespeare - Mia Smith

Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way Den här uppgiften är den, enligt mig och många av mina elever, mest spännande inom det här arbetsområdet. Shakespeares verk har tolkats och omarbetats i otaliga versioner ända sedan de skrevs, och mina elever får nu göra egna tolkningar. Fokusområdet är att anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. Eleverna fick inspiration från ett Tedx Talk om att tolka Shakespeare inom hiphip-genren och en låt av Taylor Swift baserad på Romeo and Juliet.

Eleverna hittade snabbt olika spår och klurade på olika tekniska lösningar för att se hur man kan gestalta den klassiska berättelsen på olika sätt. Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger. Long writing activities are not very frequently done in class.

Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger

I tend to think that my students are like me; I need the right kind of atmosphere. Writing requires time, silence and lots of inspiration. Ideally, at this time of the year, I would probably wish to be sitting next to a fireplace with the most perfect instagrammable snow falling outside my window while drinking a nice cup of coffee waiting for inspiration to strike. Stödstrukturer och läsförståelse. Learn English - 6 common idioms about TIME. Comparative Idioms in English - English Vocabulary & Grammar lesson. How to express your opinion in English. A magazine article. Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet.

Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på.

Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här! A magazine article. Story maker. ESL Writing. ProWritingAid - Writing Improvement & Editing Software. Writing skills practice. Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger.