background preloader

Ledare

Facebook Twitter

Arbetsplatskonflikt - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Bättre möten. Ledarskap med Magnus och Kim. Avsnitt 117 117.

Ledarskap med Magnus och Kim

Coachande ledarskap 5 – fallgropar Det finns goda möjligheter att lyckas väl med att ställa om till ett mer coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Skolforum 2017: Empatisk nyfikenhet. Brain breaks. På den här sidan hittar du övningar att avbryta med i klassrummet.

Brain breaks

Att bryta stillasittande aktivitet är viktigt för att tillföra nytt syre till hjärnan. Är man aktiv i kropp och knopp, så klarar man sina uppgifter bättre. FunBreaks – FuntasiFabriken har samlat flera härliga och lagom långa dansvideosar att bryta stillasittandet med. GoNoodle – Som lärare skapar du ett konto med en egen Noodle för varje klass/grupp du har. Programmet innehåller många olika sorters rörelseaktiviteter i form av videosnuttar.

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa. Svensk skolhälsovård är internationellt sett »bäst i klassen« på att förebygga kroppslig ohälsa.

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Hög vaccinationstäckning gör att vi inte behöver använda sjukvårdsresurser till att vårda ovaccinerade barn med mässling eller kikhosta, och när 85 procent av alla flickor vaccineras mot HPV kan vi bli bäst i Europa på att minska livmoderhalscancer och andra cancerformer orsakade av sexuellt överförda infektioner. Vid elevhälsans hälsokontroller uppmärksammas tidigt unga med nedsatt syn eller hörsel, försenad pubertet, begynnande skolios eller sjukdomar som påverkar tillväxten. Även här spar tidig upptäckt onödigt lidande för barnet och vårdkostnader för samhället. Lektionsdesign. Iakttagbara mål. Värsta bästa jobbet. Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa. En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt uppmärksammade rapporter om ökande psykisk ohälsa bland unga representerar inte alltid psykisk ohälsa utan övergående besvär kopplade till ungdomars vardagliga utmaningar.

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Detta kan leda till att ungas mående medikaliseras och att insatser som ska främja psykisk hälsa riskerar att hamna snett. Vår forskning har studerat vad unga själva lägger för betydelse i de besvär som mäts i den årligt återkommande enkäten Skolbarns hälsovanor. Optimera ljudmiljön. Det vi vill lära oss måste vi lagra in i minnet.

Optimera ljudmiljön

För att klara det måste vi tänka på det vi vill lära oss. För att kunna tänka behöver vi undvika distraktioner och splittrat fokus. Ljud påverkar koncentrationsförmågan negativt och buller skapar stress. Därför är arbetsro i god ljudmiljö en oerhört viktig förutsättning för inlärning och hälsa. Ljud har varit ovärderliga för människans överlevnad och hör till de biologiska system som i dag fungerar automatiskt.

I dag, när vi lever i en värld full av intryck, överbelastas våra system ofta av störande ljud. Npf-pedagogen: Bra inkludering utgår från elevens behov. ”Jag upplever att många lärare verkligen vill få inkludering att fungera, de försöker, men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga”.

Npf-pedagogen: Bra inkludering utgår från elevens behov

Orden är Joanna Lundins, lärare, föreläsare och npf-pedagog på Källbrinksskolan i Huddinge, som under SETT-mässan berättande om hur man får inkludering att fungera i praktiken. – Många gör ett jättebra jobb i sitt eget klassrum, men hur kan vi få det att fungera överallt? Det får inte vara fantastiskt bra bara på vissa ställen. Attach?broker_name=CAT-GUI&token=7wxn2whmib8c8wss04cwgkc84&return_url= Attach?broker_name=CAT-GUI&token=8gvo3t6wndkwsk0c00cs0s8ws&return_url= NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte” Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

En fråga får han särskilt ofta: Var fanns de här barnen förr? Henrekson: Pedagogerna tiger ihjäl kritiken. Som professor i nationalekonomi är du ovanligt engagerad i skolfrågan.

Henrekson: Pedagogerna tiger ihjäl kritiken

Varför? Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se - Från ett nationalekonomiskt perspektiv är en välutbildad befolkning basen för det välstånd Sverige har byggt upp. Visst stiger även levnadsstandarden i länder med en låg utbildning, men det beror ofta på att multinationella företag kommer in och då drivs utvecklingen mer av att man måste adoptera lösningar och synsätt utifrån istället för att man utvecklar ekonomin längs de banor man själv finner bäst. Sverige har haft den fördelen att vi har kunnat styra och utveckla vårt eget öde just tack vare att vi har haft en välutbildad befolkning. - Det är även personligt. Hur har boken tagits emot? Didaktorn: Den magiska tallinjen. Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163952968)

Lättläst och saklig I och med mitt arbete (jobbar som arbetsmarknadshandläggare för Borlänge & Falun kommun med fokus på människor som varit ute på glid men nu vill leva ett laglydigt och drogfritt liv och komma in i sysselsättning) så läste jag denna bok.

Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163952968)

Den är bra, för den tar upp ämnen som stress och förklarar också varför vi kan känna stress och hur vi kan reagera på det. Men den ger också tips på hur man kan agera och förbereda sig på stress, samt hur man kan bemöta människor som kan upplevas otrevliga och... Läs hela recensionen Innehållsrik och tänkvärd Lättläst, väcker tankar och verktyg att ta med sig i livet, både i arbetslivet ovh det privata livet. Stora rekommendationer. Boken som hjälpt mig till ett bättre liv Bemötandekoden är tydlig, tillgänglig och professionell. Anpassningar eller curling – ett digitalt dilemma - Sara Bruun. Är det så att anpassningar för vissa elever har blivit ett sätt ta den lätta vägen för lärare, elev och föräldrar?

Anpassningar eller curling – ett digitalt dilemma - Sara Bruun

Har det okritiska användandet av digitala verktyg lett till att vi lärare curlar eleverna i stället för att arbeta med att de ska lära sig något? Talsyntes, ordprediktion, lyssna på alla texter i stället för att läsa, söka svaren på Google, ja de digitala möjligheterna för eleverna är oändliga. Skogen, pedagogen och digitaliseringen. I en tid där vi blev mer och mer digitala och ofta stillasittande växte en verksamhet fram som många föräldrar jublade över. Utefritids var aktiva, ute och motionskrävande. Barnen kunde vara på fritids och vara fysiskt aktiva och de digitala verktygen kunde sedan brukas utan rädsla för fyrkantiga ögon. Men Lgr11 innehåller även mål kring digitalisering, medier och kommunikation.

Det som en gång, på något vis, var motsatsen till idén med Utefritids måste idag vara med i verksamhetens plan och upplägg. Det är på sätt och vis en brottningsmatch för oss pedagoger, på Utefritids men även på alla vanliga fritidshem, kring hur det digitala arbetet skall utföras. I skogen finns det såklart möjlighet att sitta ner och spela spel på sin Ipad men det är inte dit vi vill, vi önskar använda barnens Ipad som ett verktyg för att lära sig. Smakprov. Missförstånd styr skolornas värdegrundsarbete. Om debattören John Steinberg fil. dr, författare till boken ”Befria lärarna” Sluta chefa börja leda : hur laget blir större än jaget. - Kenth Åkerman - Bok (9789186439354) GUIDEN FÖR ALLA CHEFER (och medarbetare!) Har du gått flera chefskurser, men ändå inte hittat din ledarstil? Har du flera ledarskapsmodeller i huvudet, men har svårt att veta vad du ska göra i praktiken?

Varför misslyckas så många omorganisationer? Varför blir en beteendeförändring bara en dagsslända? Vad skapar kulturen på arbetsplatsen? Elevers läsförmåga kartläggs med artificiell intelligens – AcadeMedia Utbildning. Fyra av AcadeMedias grundskolor testar just nu en tjänst som analyserar elevers läsförmåga med hjälp av artificiell intelligens, eyetracking och big data. Screeningtjänsten som skolorna testar heter Lexplore och syftet är att tidigt och objektivt kunna kartlägga läsförmågan hos enskilda elever och hela klasser. En av skolorna som testar tjänsten är Vittra Södermalm. Idag har ett 40-tal elever i årskurs tre och fyra genomfört testet. – Det är spännande att få prova nya digitala verktyg, skolan ska ju ligga i framkant i digitaliseringen. Om det kan spara tid och avlasta lärare så ser jag givetvis fördelar med den här tekniken, säger Gunilla Wardau, rektor på Vittra Södermalm.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan. Rättssäkra extra anpassningar. Kungsbacka delar - vi lär med och av varandra. OK, nu har vi hört ganska mycket om upplägget på Stonefields och om elevernas handlingskraft/agens (learner agency) som är starkt betonat i deras läroplan. Motiverad : feedback, mindset och viljan att utvecklas - Alva Appelgren - böcker (9789127819436) Stefan Sellbjer: Kunskapskrav för superbarn? – Skola och Samhälle. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 2. Släng problemglasögonen : starta en positiv revolution! - Gunnel Ryner - Häftad (9789163942877) Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning. Så behåller du fokus. Motivation genom dynamiskt mindset. Strategier för lärande. »I alla länder var lektionerna lärarledda och varierade« Troed Troedson om ledarskap. Lärlabbet. Lärlabbet: På väg tillbaka. I vilket rum är jag nu?!

Min första vecka, efter att haft introduktion med min nye chef Fredrik, och hört vår stadsdirektör, Håkan, för första gången så kände jag mig grymt NÖJD! Fick ett tydligt kvitto på att jag valt rätt. Nöjd att jag valt Mölndals stad. Gillade det jag såg och hörde i ledarskapet. »I alla länder var lektionerna lärarledda och varierade«

Troed Troedson om ledarskap. Kollegialt lärande del III - Effektiv undervisning. Formativt - för vem? · Lärarnas Riksförbund. Skolministeriet: Skola för inlåsta. ”Skärmarna förstör våra barns liv” Styrning och ledarskap. True Effectiveness - Wilhelm Hast. Bättre möten. Lärarförbundet. Lärarförbundet.