background preloader

SPEAKING

Facebook Twitter

Desert Island - Kimstudies. Talk to Each Other - Kimstudies. 1539206 what do you think kort. Agree or Disagree - Kimstudies. Between a Rock and a Hard Place - Kimstudies. ESL Debates. Should young children be allowed to work in the performing arts or professional sports?

ESL Debates

Child performers (actors, singers, figure-skaters, gymnasts etc.) often form an exception on the ban on child labour existing in most countries. Provided with on-set or on-pitch tutors they can train or perform for many hours each week on top of their schoolwork. For some this results in Olympic medals or multi-million dollar movies before they reach adulthood. Others are less lucky, gaining little success for their hard work and suffering physical or emotional damage that hampers their later life.

There are many high profile cases of child actors, like Drew Barrymore who go off the rails with drink and drugs and equally high profile are the dancers, gymnasts and skaters who struggle with eating disorders. Quick, Draw! 10 Illustrated English Idioms That Will Make Your Life Easier. For many people learning English for the first time it can be daunting and complex language to master.

10 Illustrated English Idioms That Will Make Your Life Easier

Lots of silent letters, complex spellings and odd expressions which often go over the heads of most non-English speakers. To make learning English a little easier, Irish illustrator Roisin Hahessy has created some wonderfully simple yet funny pictures to help make things a little clearer. Engage Now - Student Interactions - teacher heath. Do you hear your students say things like: "No!

Engage Now - Student Interactions - teacher heath

That's Wrong! " "What are you talking about? " "Stop being so bossy! " Students Learn MORE when they discover new ideas from each other. I created 4 posters to hang on the wall, model, practice and constantly refer to during lessons. Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith. Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith

I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Det handlar om att snacka ihop sig inför ett anfall i CS, eller att bestämma innan hur man ska göra i en situation. Språkliga strategier har vi undervisat länge, och för den som vill födjupa sig vill jag rekommendera Lena Börjessons text Om strategier i engelska och moderna språk från Skolverket.

En sammanfattning av de vanligaste icke-digitala strategierna jag undervisar. Men det finns nya strategier, och vare sig vi vill eller inte kommer eleverna använda dem. Uteundervisning. Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion.

Uteundervisning

Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv. Photo-Hunter Den första uppgiften i engelska är ”Photo-Hunter”! När de har utfört sitt uppdrag och har fotograferat allt som finns på listan måste de redovisa sina bilder, naturligtvis på engelska. Walk and talk med elever. Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min.

Walk and talk med elever

Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat. Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Eleverna fick ett ämne att samtala om av mig som de diskuterade under en promenad. Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp.

Här hittar du samtalskort: Go word hunting. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion. Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger.

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening. Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst.

Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk. Förslag på tysta filmklipp att använda är: Mordillo Cartoons Folge 2 (VHS) Förslag på muntliga aktiviteter. IELTS & TOEFL – How to give your opinion. Using the Future Tense in Conversation – English Grammar. How to talk about a topic intelligently.