background preloader

SPEAKING

Facebook Twitter

Talk About You. Syfte Få igång snacket efter ett lov eller en helg eller i början av en lektion!

Talk About You

Läraren reflekterar. Speaking NP - Random wheel. Engelska i åk 6-9 Public Group. Kamratrespons på muntlig text – ThereseLinnér. Jag jobbar mycket med egenrespons och kamratrespons på skriven text och men även på lösningar i matematik.

Kamratrespons på muntlig text – ThereseLinnér

När vi jobbar med den skrivna texten jobbar vi med stödstrukturer i form av responsformulär och vi avslutar alltid responsen, både den egna och kamratresponsen med två stjärnor och en önskan som ett sätt att sammanfatta sina åsikter. Under hösten har vi jobbat intensivt med muntlig text. Desert Island - Kimstudies. Talk to Each Other - Kimstudies. 1539206 what do you think kort. Agree or Disagree - Kimstudies. Between a Rock and a Hard Place - Kimstudies. ESL Debates. Quick, Draw! 10 Illustrated English Idioms That Will Make Your Life Easier.

Engage Now - Student Interactions - teacher heath. Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith. Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith

I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Det handlar om att snacka ihop sig inför ett anfall i CS, eller att bestämma innan hur man ska göra i en situation. Uteundervisning. Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion.

Uteundervisning

Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv. Photo-Hunter. Walk and talk med elever. Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min.

Walk and talk med elever

Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat. Go word hunting. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion. Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger.

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Mordillo Cartoons Folge 2 (VHS) Förslag på muntliga aktiviteter. IELTS & TOEFL – How to give your opinion. Using the Future Tense in Conversation – English Grammar. How to talk about a topic intelligently.