background preloader

Mariasteinert

Facebook Twitter

Maria Steinert

"Man kan aldrig vara för liten för att nå upp till sitt hjärta." Moa Rolfsdotter, 10 år. Gymnasielärare i svenska och engelska, läser nu till speciallärare.

Mormors iPad

Avslutning - dikter, sånger, annat. Varför läsa böcker? Arbetstid. NO. Om prov. Tonåringar. Ekonomi. Diskriminering och normkritik. Källkritik och informationssökning. Psykisk ohälsa/hemmasittare. Torsdagseftermiddagarna. Thordis Elva and Tom Stranger: Our story of rape and reconciliation. Fågelsång och fågelläten - lyssna till 267 av Sveriges fåglar. Högskoleprov. Kurser Nisse och Assar. Recept. IKT. Lekar, tävlingar, dylikt. Integration - nyanlända. Myggljus. Struktur. Om fusk. Trädgård. Noveller/texter med jultema. Nordiska språk.

Byggkillar

Avhandlingar. Relationen. Människans Mått. Om rankning - ingen vill vara en loser. 11 juli kl 19:03 - M... Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat Öppna Jämförelser inom en lång rad områden– från äldrevård till grundskolan.

Människans Mått. Om rankning - ingen vill vara en loser. 11 juli kl 19:03 - M...

Idén är att använda statistik för att mäta och jämföra kvaliteten inom svensk, offentlig verksamhet.

Matematik

Möblering och organisation. Norska. Skrivstilen som havererade. Året var 1975 och för första gången skulle alla Sveriges skolor lära ut samma skrivstil.

Skrivstilen som havererade

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning. Det här blogginlägget handlar om hur införandet av lärarlegitimation – att bara lärare med legitimation får sätta betyg – ställer krav på en ämbetsutbildning värd namnet.

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

När inte lärosätena tillhandahåller denna utbildning, t.ex. Stockholms Universitet, sätter man den rättssäkerheten ur spel. Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft - Lantmäteriet. Vid årsskiftet slutar Lantmäteriet att ta betalt för en del av sin kartinformation.

Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft - Lantmäteriet

Då släpper myndigheten Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet. Redan i somras släpptes Översiktskartan och en enkel höjdmodell. Why grammar lessons should be renamed ‘understanding language’ Some of the country’s most eminent linguists came together for English Grammar Day, presented by UCL and Oxford University in association with the British Library, last week.

Why grammar lessons should be renamed ‘understanding language’

With talks from grammarians including David Crystal and Dick Hudson, the event served as a crash course in the history, prevalence and importance of grammar. The main focus, however, was on the problems with how grammar is taught in schools. How things have to improve was made clear: we need to embrace grammar, teach it in context and uphold its importance within the education system. One answer is to call it something else. Lindsey Thomas, school improvement consultant at Buckinghamshire Learning Trust, suggested that teachers replace the word “grammar” with “understanding language”.

Genus

Kritik och formativ feedback i undervisningen. ”Mediestress? Dags för digital diet” - Opinion. Jag befinner mig ofta på restauranger och kan inte komma ifrån den syn som jag får se när jag ser par sitta vid samma bord och titta neråt på varsin telefon, troligtvis surfande på nätet.

”Mediestress? Dags för digital diet” - Opinion

Ingen ögonkontakt och ingen kommunikation med varandra. FAQs - Mia Lundin - Mia Lundin. 10 misstag inom personlig utveckling. The Many Faces of Depression. Depression is fickle.

The Many Faces of Depression

It comes and goes as it pleases, many times without warning. For people with bipolar disorder, we spend half or more of our time fighting depression. Think about that. We’re spending half of our time wondering if we’re good enough, thinking we’re a burden, afraid this might be it and the empty feeling will never go away. Yet, we’re expected to at least seem like we are living normal lives, lest we be considered crazy. It’s not always overwhelming sadness either.

Hudfärgade plåster

12 Kick-Ass Women Photojournalists To Follow On Instagram. Filmer. Språkutvecklande undervisning på gymnasiet. “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk.

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet

F004_ELT_Creativity_FINAL_v2 WEB. The sex-starved marriage: Michele Weiner-Davis at TEDxCU. How to teach a young introvert. What should we do with the quiet kids?

How to teach a young introvert

A conversation with Susan Cain on the future of classroom education. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. Storynory - Free Audio Stories for Kids. PBS LearningMedia.

Bedömning

Specialbilaga. Språkförsvaret: Startsida. Specialpedagogik. Robert Nilsson. Språk är makt. Det lärde jag mig tidigt. Född och uppvuxen i en familj med två döva föräldrar så fick jag erfara det på nära håll. Min mamma var dessutom från Polen och hade dåliga förutsättningar att lära sig det nya språket – skriftspråket alltså – eftersom hon inte till fullo behärskade sitt modersmål.

Född 1936 i Polen och uppvuxen under andra världskriget, så antar jag att skolgången lämnade en hel del att önska. Det är den erfarenheten – tillsammans med det omfattande forskningsresultat pekar på – som gör att jag anser att modersmålsundervisning för invandrare och flyktingar är nyckeln till att lära sig svenska. För mig är språk en klassfråga.

Språksociologi - insändare om språkets förfall

Läsning. Svenska Dagbladet. Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande.

Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG.

Reading for life

Aamer Rahman (Fear of a Brown Planet) - Reverse Racism. English. Svenska. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs- och skrivportalen. Retorik. Digitala tips. Slumpvisa grupper, placeringar och förflyttningar. Om PISA-resultat mm. Hälsa. Övrigt. "No hands up" - om att öka elevaktiviteten i klassrummet. Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka. Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Christina Olin-Scheller. Publikationer Böcker och bokkapitel Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar.

Karlstad 2006. /Diss/ ”Filmmänniskor och datornördar. It’s a kind of magic… ”Men fröken, varför har du satt stjärnor på tröskeln?” Idag trodde mina elever antagligen att jag hade flippat ut totalt när de fick kliva över en lång rad med stjärnor som jag satt fast på den grå kommunala tröskeln. I och för sig är de rätt vana vid det här laget att jag då och då tar klivet utanför det som kanske anses vara inom den berömda ”boxen” och funderar kring hur jag kan ruska om, väcka tankar, skapa funderingar hos mina elever.