background preloader

Mariasteinert

Facebook Twitter

Maria Steinert

"Man kan aldrig vara för liten för att nå upp till sitt hjärta." Moa Rolfsdotter, 10 år. Gymnasielärare i svenska och engelska, läser nu till speciallärare.

Struktur

Om fusk. Trädgård. Noveller/texter med jultema. Nordiska språk. Byggkillar. Avhandlingar. Relationen. Människans Mått. Om rankning - ingen vill vara en loser. 11 juli kl 19:03 - M... Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat Öppna Jämförelser inom en lång rad områden– från äldrevård till grundskolan.

Människans Mått. Om rankning - ingen vill vara en loser. 11 juli kl 19:03 - M...

Idén är att använda statistik för att mäta och jämföra kvaliteten inom svensk, offentlig verksamhet. Och resultatet redovisas i en rankinglista där den fjärdedel som ligger i topp markeras med grönt, de som ligger i mitten markeras med gult, och de som har sämst resultat markeras med rött. Rangordningen får ofta stor uppmärksamhet i media. Men hur påverkar rankingen verksamheten i kommunerna? Fungerar den stimulerande, på det sätt som Sveriges Kommuner och Landsting hoppas?

Matematik

Möblering och organisation. Norska. Skrivstilen som havererade. Året var 1975 och för första gången skulle alla Sveriges skolor lära ut samma skrivstil.

Skrivstilen som havererade

Den kallades SÖ-stilen (Skolöverstyrelsestilen) och sägs ha förstört en hel generations handstilar. SÖ-stilen har till och med pekats ut som orsaken till särskrivning av ord. - Vi hade jättesvårt att lära oss den nya stilen och såg ögonblickligen att det skulle bli väldigt svårt för våra elever. Men det var obligatoriskt att lära ut den, säger Inger Grälls Lind som var lärare i Rättvik. Stilen skapades av kända kalligrafer, vilket bidrog till att lärarna – som inte tillfrågats – såg den som ett toppstyrt elitprojekt.

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning. Det här blogginlägget handlar om hur införandet av lärarlegitimation – att bara lärare med legitimation får sätta betyg – ställer krav på en ämbetsutbildning värd namnet.

Lärarlegitimationen ställer krav på ämbetsutbildning

När inte lärosätena tillhandahåller denna utbildning, t.ex. Stockholms Universitet, sätter man den rättssäkerheten ur spel. Här verkar omedveten okunnighet råda! Lärarutbildningen är en professionsutbildning som utbildar lärare till att verka i offentlig sektor där huvudman kan både vara kommunal och privat (även statlig). Lärarens profession styrs av ett statligt reglerat regelverk. Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft - Lantmäteriet. Vid årsskiftet slutar Lantmäteriet att ta betalt för en del av sin kartinformation.

Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft - Lantmäteriet

Då släpper myndigheten Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet. Redan i somras släpptes Översiktskartan och en enkel höjdmodell. - Vi vill att vår kartinformation ska komma till nytta i hela samhället. Why grammar lessons should be renamed ‘understanding language’

Genus

Kritik och formativ feedback i undervisningen. ”Mediestress? Dags för digital diet” - Opinion. Jag befinner mig ofta på restauranger och kan inte komma ifrån den syn som jag får se när jag ser par sitta vid samma bord och titta neråt på varsin telefon, troligtvis surfande på nätet.

”Mediestress? Dags för digital diet” - Opinion

Ingen ögonkontakt och ingen kommunikation med varandra. Mobilen verkar vara så uppslukande att man inte vill eller kan hålla varandra sällskap. FAQs - Mia Lundin - Mia Lundin. 10 misstag inom personlig utveckling. The Many Faces of Depression. Hudfärgade plåster. 12 Kick-Ass Women Photojournalists To Follow On Instagram.

Filmer

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet. “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk.

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet

Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.” F004_ELT_Creativity_FINAL_v2 WEB. The sex-starved marriage: Michele Weiner-Davis at TEDxCU. How to teach a young introvert. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: Storynory - Free Audio Stories for Kids. PBS LearningMedia.

Bedömning

Specialbilaga. Språkförsvaret: Startsida. Specialpedagogik. Robert Nilsson. Språk är makt.

Robert Nilsson

Det lärde jag mig tidigt. Född och uppvuxen i en familj med två döva föräldrar så fick jag erfara det på nära håll. Min mamma var dessutom från Polen och hade dåliga förutsättningar att lära sig det nya språket – skriftspråket alltså – eftersom hon inte till fullo behärskade sitt modersmål. Språksociologi - insändare om språkets förfall. Läsning. Svenska Dagbladet. Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop.

Svenska Dagbladet

Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande.

Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG.

Reading for life

Aamer Rahman (Fear of a Brown Planet) - Reverse Racism. English. Svenska. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs- och skrivportalen. Retorik. Digitala tips. Slumpvisa grupper, placeringar och förflyttningar. Om PISA-resultat mm. Hälsa. Övrigt. "No hands up" - om att öka elevaktiviteten i klassrummet. Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka.

Hitta det rätta tänket!

Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Vad fint du gjort. Christina Olin-Scheller. Publikationer Böcker och bokkapitel Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar. Karlstad 2006. /Diss/ It’s a kind of magic… ”Men fröken, varför har du satt stjärnor på tröskeln?” Idag trodde mina elever antagligen att jag hade flippat ut totalt när de fick kliva över en lång rad med stjärnor som jag satt fast på den grå kommunala tröskeln. I och för sig är de rätt vana vid det här laget att jag då och då tar klivet utanför det som kanske anses vara inom den berömda ”boxen” och funderar kring hur jag kan ruska om, väcka tankar, skapa funderingar hos mina elever. ”Är det för att vi är dina stjärnor?”