background preloader

Digitala tips

Facebook Twitter

This Is ClassroomScreen - introduction 2018. Installera och använda Stava Rex i Google Dokument. Logopeden i skolan. Caption, translate, subtitle and transcribe video. Överföra bilder och videor från iPhone, iPad eller iPod touch - Apple-support. Välja var du vill spara bilder och videor Bestäm först var du vill ha din samling med bilder och videor.

Överföra bilder och videor från iPhone, iPad eller iPod touch - Apple-support

Du kan göra dem tillgängliga på alla dina enheter med iCloud-bildbibliotek. Du kan också välja att spara dem lokalt på bara Mac eller PC. iCloud-bildbibliotek Med iCloud-bildbibliotek kan du komma åt dina bilder och videor från iPhone, iPad, iPod touch, Mac och Apple TV, samt på iCloud.com och till och med från en Windows-dator. Innan du börjar:

Tankekartor

Stöd vid läsning av texter som ligger på nätet. Spela in kommentarer - visa på skärmen. Control Alt Achieve: Using Google Keep for Grading Comments in Docs. One of the great features of Google Docs is the ability to leave comments in the margin.

Control Alt Achieve: Using Google Keep for Grading Comments in Docs

This is a useful way to provide helpful feedback to students when grading their work. You can offer suggestions, point out areas that need correction, highlight great work, and even provide links to additional resources or videos. As great as that is, one of the challenges has been getting easy access to your list of comments. Over time, you may have collected quite a large list of often used comments. Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva. En guide till Canva och Thinglink. Technology Task/App Challenges for Teachers. Control Alt Achieve: 20 Chrome Extensions, Web Apps, and Add-ons for Math.

As awesome as Google tools are for students, teachers, and schools, sometimes they can lack a feature or tool you need for your specific subject area.

Control Alt Achieve: 20 Chrome Extensions, Web Apps, and Add-ons for Math

A common area for this concern is in mathematics. Math teachers may sometimes feel that their content and specialized symbols aren’t always so easy to transfer over from the convenience of paper and pencil to the uniqueness of a digital environment. Adventstips: Så här slipper du rätta! I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta!

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips. Så här i slutet på terminen börjar många längta efter sommarlov.

Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips

Då kan det vara bra att skapa lektioner där elevernas aktiveras och engageras. I det här inlägget kommer jag att lyfta tre olika IKT-tips som du kan använda med dina elever i din dagliga undervisning. Alla tre är gratis! Vi börjar med tips ett, Kahoot. Random Name Picker Reviews and Creative Uses. A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz. Fick tipset om sidan A Google A Day i Facebookgruppen Engelska 6-9 häromdagen och blev nyfiken.

A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz

Det är ett slags onlinespel från Google där spelarna får tre frågor som de ska svara på genom att googla. Varje dag läggs nya frågor ut, inom kategorierna sport, vetenskap, popkultur, historia, konst och litteratur eller geografi. Ju snabbare man hittar svaret (ja, genom att googla) desto fler poäng får man. Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help S...

February 9, 2016 Grammarly is an excellent Chrome extension students can use to help them with their writing.

Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help S...

It provides a free spell and grammar checker that can be used across different platforms including sites such as Facebook, Twitter, LinedIn, Gmail…etc. Förstår eleverna min undervisning? Jag har i tidigare blogginlägg berättat om det kollegiala lärgruppsarbete vi på Nobelgymnasiet har kommit igång med detta läsår (läs mer HÄR och HÄR).

Förstår eleverna min undervisning?

Det gemensamma temat för skolan är detta år ”Ledarskap i klassrummet” och lärgrupperna fokuserar på olika aspekter av temat. I min egen lärargrupp har vi fokus på hur de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning kan skapa en grund för ett effektivt ledarskap i klassrummet. Häromdagen pratade vi om s.k. ”exit tickets” och hur de kan användas formativt för att öka elevernas lärande. Exit tickets är ett samlingsbegrepp för olika typer av aktiviteter som har till syfte att fånga upp elevernas förståelse i slutet av lektionen. Möss och människor i Google presentationer. Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter. Google Drive. Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration.

Google Drive

Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Socrative. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. I det här inlägget tänkte jag berätta om hur jag gör när jag “rättar” numera. Jag arbetar i Google Apps för fjärde året i rad, och mina elever i svenska skapar egna portföljer i början av höstterminen, och i dessa samlar de allt sitt skrivande under året, både anteckningar, svar på uppgifter, större skrivuppgifter och reflektioner kring det egna lärandet. I dessa portföljer skriver jag också kommentarer till eleverna och ger framåtsyftande respons. Det finns ju otroligt många fördelar med att eleverna arbetar i digitala portföljer som är delade med mig, och en av dem är att jag har sett och tagit del av deras texter redan innan det är dags för bedömning.

I tidigare inlägg har jag skrivit om hur ett utförligt förarbete med inspiration av cirkelmodellen synliggör strukturen och språket i den aktuella texttypen. Tillbaka till den så kallade "rättningshögen", som numera inte är en hög i vanlig bemärkelse eftersom jag rättar digitalt.

Om Google Docs

Presentera med Prezi. SaraBruun.