background preloader

Digitala tips

Facebook Twitter

Recension av Popplet - Skapa tankekartor. Användningsområden Appen är ett stilrent tankekartsverktyg.

Recension av Popplet - Skapa tankekartor

Du kan brainstorma, göra diagram eller andra uppställningar av information, göra listor, anteckningar, scrapbooking, reseplaner, fotoalbum, collage, portfolios, presentationer mm. Du kan välja färger, storlek/form och innehåll på tankebubblorna ganska fritt vilket gör appen väldigt användbar. Det går dessutom att binda ihop dem precis hur du vill eller inte binda ihop alls. När du är klar är det lätt att maila iväg din tankekarta som en pdf-fil eller jpeg-fil. Funktioner Via videoklippet kan du se Popplets alla möjligheter via datorn. Tänk utanför appen Det går att lägga in bilder från albumet och genom att ta direkt så varför inte be eleverna gå på insamlingsjakt. Undervisningens syfte Sv Få tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang för skilda syften. Sv Utveckla språket för att kunna tänka, kommunicera och lära. Hi Utveckla en kronologisk överblick.

Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva. En guide till Canva och Thinglink. Technology Task/App Challenges for Teachers. Control Alt Achieve: 20 Chrome Extensions, Web Apps, and Add-ons for Math. As awesome as Google tools are for students, teachers, and schools, sometimes they can lack a feature or tool you need for your specific subject area.

Control Alt Achieve: 20 Chrome Extensions, Web Apps, and Add-ons for Math

A common area for this concern is in mathematics. Math teachers may sometimes feel that their content and specialized symbols aren’t always so easy to transfer over from the convenience of paper and pencil to the uniqueness of a digital environment. While no solution is even going to be perfect, the good news is that there are many digital tools that can be used in the Google Apps world on Chromebooks, PCs, and Macs, that help address the needs of math students and teachers. Adventstips: Så här slipper du rätta! I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta!

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Samtidigt kan du välja att eleven ska få direkt feedback till sin e-post. Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips. Så här i slutet på terminen börjar många längta efter sommarlov.

Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips

Då kan det vara bra att skapa lektioner där elevernas aktiveras och engageras. I det här inlägget kommer jag att lyfta tre olika IKT-tips som du kan använda med dina elever i din dagliga undervisning. Alla tre är gratis! Vi börjar med tips ett, Kahoot. Jag vet att jag tidigare nämnt detta men nu är det dags igen. Random Name Picker Reviews and Creative Uses.

A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz. Fick tipset om sidan A Google A Day i Facebookgruppen Engelska 6-9 häromdagen och blev nyfiken.

A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz

Det är ett slags onlinespel från Google där spelarna får tre frågor som de ska svara på genom att googla. Varje dag läggs nya frågor ut, inom kategorierna sport, vetenskap, popkultur, historia, konst och litteratur eller geografi. Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help S... Förstår eleverna min undervisning? Jag har i tidigare blogginlägg berättat om det kollegiala lärgruppsarbete vi på Nobelgymnasiet har kommit igång med detta läsår (läs mer HÄR och HÄR).

Förstår eleverna min undervisning?

Det gemensamma temat för skolan är detta år ”Ledarskap i klassrummet” och lärgrupperna fokuserar på olika aspekter av temat. I min egen lärargrupp har vi fokus på hur de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning kan skapa en grund för ett effektivt ledarskap i klassrummet. Häromdagen pratade vi om s.k. ”exit tickets” och hur de kan användas formativt för att öka elevernas lärande. Exit tickets är ett samlingsbegrepp för olika typer av aktiviteter som har till syfte att fånga upp elevernas förståelse i slutet av lektionen.

Dylan Wiliam kallar dem ”utgångspass” och lyfter fram dem som ett utmärkt exempel på belägg för lärande i Handbok i formativ bedömning (2015). Möss och människor i Google presentationer. Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter. Man kan använda padlet för att skapa en digital anslagstavla för sig själv eller tillsammans med andra (kanske vid brainstorming). Google Drive. Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration.

Google Drive

Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter.

Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten. Socrative. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer.

Om Google Docs

Presentera med Prezi. SaraBruun.