background preloader

Föräldramöte

Facebook Twitter

Läsfakta som biter!? Forskning visar att : 80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt textEn sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord.En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd Så visst gör läsningen skillnad!

Läsfakta som biter!?

För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna klara sitt dagliga liv, kunna hänga med i nyhetssändningar och förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. (Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet) 1a mars gav programledare och författaren Ola Lindholm oss en mycket pedagogisk förklaring för varför vi ska läsa själva och läsa för våra barn.

Länk till Aftonbladet: Hjälpa barn som ger upp. Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? Hur ska jag hjälpa mitt barn att bli en skicklig läsare? Läsning. Samspelet - Hem och Skola. - redskapet för kommunikation på föräldramöten Förbundet Hem och Skola lanserar ett diskussionsunderlag för föräldrar och lärare. ”Samspelet” är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan.

Samspelet - Hem och Skola

Samspelet innehåller fyra uppsättningar med påståendekort som man tar ställning till i mindre grupper. - Är påståendet som finns på kortet viktigt, mindre viktigt eller inte alls viktigt för samarbetet mellan hemmet och skolan? Diskussionen kring de påståenden som finns på korten väcker en diskussion som utmynnar i att sålla fram de allra viktigast frågorna för samarbetet mellan hem och skola just i vår klass. ”Ett bra sätt att få igång en diskussion, ”Lockar mer tystlåtna föräldrar att delta i diskussionen” var kommentarer som fälldes i samband med testningen av Samspelet. Samspelet är ett konkret verktyg som förbättrar kommunikationen mellan hem och skola och lyfter fram de förväntningar man har på samarbetet.

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? Speeddating föäldramöte. Föräldramöte. Kooperativt föräldramöte Vi har nog alla hållit i de där föräldramötena med oändligt mycket information som ska förmedlas till en passiv föräldragrupp som förväntas ta emot det som sägs.

föräldramöte

Ikväll var det dags att genomföra ett annorlunda föräldramöte på högstadiet. Inbjudan till föräldramötet lät såhär: Vårt föräldramöte kommer att fyllas av samtal på samma sätt som jag fyller lektionerna med samtal mellan eleverna. Tänk er att formen kommer att vara som att ha lektion i 8A men med ett innehåll som berör er vuxna. Jag hoppas på många givande samtal under kvällen. Jag inledde med en presentation av personalen i arbetslaget och kort info om förändringar inför det här läsåret och öppnade upp för möjligheten att ställa frågor. Vilka förväntningar har du på skolan? Föräldrarna fick i uppgift att placera sig i grupper om fyra personer se till att man inte grupperade sig med de man oftast pratar med. Organiserad kaos. Stötta en stjärnläsare. Hjälp, mitt barn vill inte läsa!

Stötta en stjärnläsare

Hur kan jag som vuxen stötta läsinlärningen? Vad finns det för stöd att ta till vid läsläxan? Vilka böcker ska jag välja? Föräldramöte – hur kan jag lyfta vikten av läsning? Det märks att skolstarten kommit igång och runt om i vårt land finns många funderingar på barns läsande. Hjärnstark - Anders Hansen berättar om hur motion och träning stärker din hjärma. Möt föräldrarna från helvetet. Psykologen: Klassmötena är sällan konstruktiva Foto: Illustrationer: PATRIK LINDVALL VI HAR ALLA MÖTT DEM: Förstagångsmamman, gnällspiken, aktivisten, läraren, martyren, forskarfarsan och den ständigt ointresserade som glider in sent, längst bak.

Möt föräldrarna från helvetet

Årets första föräldramöte väntar runt hörnet. Och det är då du kommer att träffa dem igen, mammorna och papporna från helvetet. – Jag tror att många lärare känner sig nervösa för hur de ska hantera vissa föräldrar, ­säger psykologen Hanna ­Thermaenius. Knappt har terminen hunnit ­börja innan några finstilta rader i veckobrevet förklarar att det är dags. Nu ska här åter pratas läroplan, stämningen bland barnen, hur vi ska sitta i klassrummet, vem som ska ansvara för klasskassan och Gud vet vad. Gnäll på läxor Återigen kommer Olles ängsliga mamma sitta och knäppa med fingrarna och prata om sonen, som om han vore den enda levande varelsen på den här planeten. ­

Growingminds - Har du koll på hur din hjärna funkar? Det... Därför är det så viktigt att läsa. Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? Hur vi berömmer gör skillnad. Growingminds - Möt forskaren bakom filmen! Den 18 augusti... UR Lärlabbet - Accueil. Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier. När Ungar & medier genomfördes för första gången 2005 användes begreppet högkonsument som ett analytiskt verktyg för att illustrera olika användargruppers medievanor.

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier

Begreppet beskriver dem som använder en viss medieform mer än tre timmar en vanlig dag. Sedan dess har andelen högkonsumenter mer än fördubblats. Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare. — Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Undersökningen, som upprepas vartannat år och nu genomförts för sjunde gången sedan 2005, omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år.

Ladda ner rapporterna: ”Ungar & medier 2017”, ”Småungar & medier 2017”, samt ”Föräldrar och medier 2017”. Uppskattat. Vad händer i hjärnan när vi lär oss? Growingminds - Home. Hur får man barn att läsa läxor? Erik... Uppskattat - Vidéos. Growingminds - Erik berättar om hur svenska barn förklarar... Uppskattat. Nytt sätt att lära in multiplikationstabellen snabbt - Mattias Ribbing. Ansvar Föräldramöte.