background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Genomgångar och lösningar i matematik fysik och kemi. Vidma.se - För dig som vill lyckas i Matematik 1, 2 och 3. Matematikängslan och låsningar. Math 101: A reading list for lifelong learners. Math and Analogies. Here's a talk on "Math And Analogies" I did for the Center on Contemporary Art (CoCA) in Seattle.

Math and Analogies

Transcript: What's this? Well, it's a number. Probably written down a few thousand years ago. Great. So let's see. OK, that wasn't fun. One is that hey, we're just not smart enough. Sorry guys, our brains just can't handle Roman numerals. That's one answer, and maybe it's possible that humans are incapable of understanding numbers. But I think the better answer is that those numbers were poorly designed. My goal for learning is to find the analogies that help things make sense. The idea is that an analogy is like a raft you use to cross a river. Np - Bästa platsen att träna på tidigare nationella prov i matematik. Matematik 1a - Uppdaterad version. 10 rika uppgifter för alla, även särskilt begåvade elever. Det här är matematikuppgifter med utmaningar för alla elever i klassrummet, även de med särskild begåvning.

10 rika uppgifter för alla, även särskilt begåvade elever

Materialet är fritt att använda. Ladda ner 10 rika uppgifter (pdf). Uppgifterna är utvecklade och utprövade genom skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla. De är tänkta att ge utmaning för elever med särskild begåvning i matematik, samtidigt som de ska fungera för alla elever i det ordinarie klassrummet.

Uppgifterna är utvecklade för att uppfylla kriterier givna av erkända forskare inom matematisk begåvning, främst har vi följt litteratur av Linda Sheffields, vi har även förhållit oss till forskning av Ralf Benölken, Marianne Nolte och Vadim Krutetskii. The Impact of Self- and Peer-Grading on Student Learning - Sadler and Good, ES. Bråk - helt enkelt. ”Allt går tillbaka till matte” HÄSSLEHOLM Simon Linde har varit intresserade av matte sedan tioårsåldern.

”Allt går tillbaka till matte”

Och trots att han inte använder så mycket siffror när han löser uppgifterna har han tagit sig till final i skolornas matematiktävling för gymnasieelever. Kvalet till matematik-SM bestod av sex uppgifter som skulle lösas på fem timmar. Nedan följer en av uppgifterna: Tre klasser på en skola har samma antal elever. Totalt är det dubbelt så många flickor som pojkar i de tre klasserna, men i varje klass är båda könen representerade. I den första klassen finns 18 flickor, i den andra finns 8 pojkar, och i den tredje finns det fler pojkar än flickor. Svar: Totala antalet elever är 57 (i klass A 18 flickor och 1 pojke, i B 11 flickor och 8 pojkar och i C 9 resp 10).

Källa: mattetavling.se För vissa är siffror och matematik det värsta som finns, för Simon Linde är det precis tvärtom. Inför finalen har Simon Linde inte några direkta mål. – Det ska bara bli roligt. Matteklubben HT17 - för dig som går i åk 4-9 - Matematiska institutionen. Problem: Vill du ha fler sådana här problem?

Matteklubben HT17 - för dig som går i åk 4-9 - Matematiska institutionen

Kom med i Matteklubben i Stockholm som är till för dig som går på mellanstadiet eller högstadiet, gillar att fundera över kluriga problem och vill göra det tillsammans med likasinnade. Arrangörer/ledare Matteklubben arrangeras av Stockholms Matematikcentrum SMC i samarbete med Vetenskapens hus. Träffarna leds av.

Provfri matematik

Three Brain Teasers to Spur Logical Thinking and Collaboration. There are lots of ways to stretch student thinking and get them talking to each other about ideas.

Three Brain Teasers to Spur Logical Thinking and Collaboration

One fun way is through riddles that require inductive reasoning, critical thinking and hopefully some good collaboration around student ideas. The three brain teasers below created by TED-Ed have fun visuals and include an explanation at the end. All the videos also include lesson plan ideas to deepen the conversation and start discussion. In this first video about prisoners’ hats the problem set-up ends at 1:35, so stop the video there if you want kids to work on the problem before learning how to solve it. Ma2b - Träning inför Nationella prov. Matematiska problem - Kims matematik. #Beppematik. Björn Runow. Matematiklyftet.skolverket. Skolornas Matematiktävling. Begåvade matematikelever. Inom skolan glöms det ofta bort att det inte bara är elever med svårigheter som behöver extra stöd, utan även de som är väldigt starka.

Begåvade matematikelever

De flesta lärare vet helt enkelt inte vad de ska göra med en elev vars matematiska färdigheter och kunskaper ligger långt före resten av sin klass. Efter några inlägg i Facebookgruppen Matematikundervisning från lärare som undrat vad de ska göra med en elev som räknat ut sin mattebok "för tidigt" bestämde jag mig för att skriva lite om mina egna tankar kring matematiktalanger. Hur bemöts begåvade elever? Under de senaste åren har jag haft turen att träffat många av landets bästa matematikelever i olika åldrar (högstadie-gymnasie) på olika sätt, som deltagare i olika tävlingar (t.ex.

Nästan alla som jag träffat kände att de fick otillräckligt eller inget stöd från skolan för att utveckla sina färdigheter. Utmaningar (och istället inte göra något på lektionerna eller mest hjälpa andra), eller att bli utskälld om eleven rättar läraren under en genomgång. Matte med Mackan. Välkommen till Curly Bracket – Curly Bracket. Strävorna. Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända?

Strävorna

4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet! IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av.

Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs.