background preloader

Förstelärare demokrati

Facebook Twitter

Raoul Wallenberg. Förstelärare ska utveckla undervisningen - Ny Upplands-Bro. Fremling - fremling. I forskning och debatt framförs olika uppfattningar om hur rasism, främlingsfientlighet och intolerans ska förstås och hur dessa fenomen tar sig uttryck.

fremling - fremling

Förenklat kan man säga att det finns de som menar att rasism och liknande former av intolerans beror på individens ideologiska övertygelse eller personliga oförmåga att känna empati eller ha förståelse för den andre. Med ett sådant synsätt skulle man kunna argumentera för att skolans personal ska arbeta med att påverka de enskilda elevernas, och kanske också sina egna attityder, färdigheter och förmågor. Strukturer som rangordnar Andra menar att det också finns strukturer i samhället, exempelvis rasistiska strukturer, som vi alla omfattas av.

Dessa strukturer rangordnar människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning etc. och att denna rangordning ligger till grund för diskriminerande handlingar. Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete - Accueil. Fakta om migration och kriminalitet i Sverige - Regeringen.se. Påstående: "Det är inte länge sedan som Sverige upplevde sin första islamistiska terrorattack" Fakta: Det enda kända försöket till en sådan attack inträffade 2010.

Fakta om migration och kriminalitet i Sverige - Regeringen.se

Ingen dödades utöver gärningsmannen. Boktips! Superaktuell kunskapsinhämtande... - DemokratiAkademin. Att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet i skolan - Pedagog Stockholm. Skolan har ett uppdrag att förmedla demokratiska värden och mänskliga rättigheterna samt att motarbeta främlingsfientlighet, rasism och extremism.

Att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet i skolan - Pedagog Stockholm

På den här sidan kan du som är lärare eller skolledare hitta material för att få stöd i arbetet med att förebygga och bemöta intolerans, rasism och främlingsfientlighet. 2017 har utbildningsförvaltningen fått ett särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att motverka rasism och extremism i stadens skolor utifrån ECCAR:s (Länk till annan webbplats, Coalition of Cities against Racism) tiopunktsprogram (Länk till annan webbplats, Samordnare för stadens antirasistiska arbete Banafsheh Hejazi är Stockholm stads samordnare mot rasism på Kansliet för mänskliga rättigheter. Pedagog Stockholm bad henne förklara vad skolans uppdrag mot rasism innebär.

Vad är diskriminering? Försteläraruppdrag. Information och inspiration för gymnasielärare om lärande för hållbar utveckling. Föreläsningsfilmer. Nyheter i diskrimineringslagen. Birgitta Piippola. Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare. Tigern sticker in sitt väldiga huvud in i lyan och ryter rasande: – Det är jag, Shere Khan, som talar!

Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare

Då ställer sig Raksha mitt framför Shere Khan. – Och det är jag, Raksha, som svarar! Fräser hon med gnistrande ögon. Åsiktsbubblorna får populismen att växa. Ett förslag från helvetet, sade minister Waszczykowski om EU:s krav att Polen skall ta sin del av flyktingbördan.

Åsiktsbubblorna får populismen att växa

Då hade 38 flyktingar fått asyl i Polen under våren, en för varje miljon polacker. Och därmed var enligt utrikesministern gränsen nådd. Om det kom flera skulle de hota polsk identitet, som framför allt är kristen. Det sista behövde han inte säga. Polsk kristendom syns med blotta ögat – i parlamentet, där lagar stiftas under korset – liksom i hemmen, där man på julafton ställer fram en extra tallrik för den händelse en nödlidande skulle knacka på. Det måste sägas att ett par biskopar försökt antyda vad tallriken står för.

Teskedsorden. Elevhälsan - Vallentuna gymnasium en framgångsmodell! Publicerad: 2007-11-06 Vallentuna gymnasium har c:a 660 elever.

Elevhälsan - Vallentuna gymnasium en framgångsmodell!

Vi har följande program: Bygg, fordon, handel, natur, samhälle (med bl.a. special media och beteendevetare) och individuella programmet. Skolan är indelad i arbetslag och använder tematisk läsning. Vallentuna ligger på gränsen mellan stad och land strax norr om Stockholm. Viksjöskolans arbete prisades av landstinget - Järfälla kommun. Priset delas ut årligen av Stockholms läns landsting.

Viksjöskolans arbete prisades av landstinget - Järfälla kommun

Priset belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället. Viksjöskolans elevråd hade tidigare under året nominerat skolans rektor och förstelärare i demokratifrågor till priset. Sverige världens mest extrema land 26 januari 2015 kl 13:35 - Vetenskapsradion Forum. "Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation" Tar skolan upp fel ämnen?

"Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation"

Och vad kan vi lära av andra länders utbildningssystem? Inför höstens Pisa-tester har Eva-Lotta Hultén pressat Andreas Schleicher, högste ansvarig för OECD:s Pisa-tester, på svar om problemen i den svenska skolan. SelfLeaders – Group. SelfLeaders. Verktyg mot rasism och intolerans - Länsstyrelsen Västernorrland. ABC om HBT till SFI Broschyren ABC om HBT till SFI vänder sig till sfi-lärare som vill ha redskap för att tala om sexuell läggning och hbt-frågor med sina studenter.

Verktyg mot rasism och intolerans - Länsstyrelsen Västernorrland

Materialet är framtaget av RFSL och erbjuder konkreta och enkla verktyg för att prata om sexualitet och hbt-frågor inom sfi-undervisning. Ämnen som behandlas är bland annat heteronormen, situationen i Sverige, lagstiftning, diskriminering, likabehandlingsplaner, fakta och begrepp, könsuttryck, sexuell läggning, tips och råd samt rekommendationer om annat hbt-material som kan användas i undervisningssyfte. Republiken Skolan %E2%80%93 Ett rollspel om demokratifr%C3%A5gor och riksdagsvalet2. ”Extremhögerns mobilisering är högst reell” En lynchmobb med högerextrema huliganer drar genom centrala Stockholm i jakt på unga flyktingar.

”Extremhögerns mobilisering är högst reell”

Flyktingboenden attackeras – i höstas var vågen av attacker mer intensiv än under 90-talet. Trenden ser likadan ut runt om i Europa. Flera högerextrema och högerpopulistiska partier stiger i opinionen, samtidigt som deras undervegetation mobiliserar mot flyktingar, muslimer, romer och judar. Extremhögerns mobilisering är högst reell. Låt fler forma framtiden! Ansvarig: Kulturdepartementet Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande".

För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås. 2014 års Demokratiutredning- deltagande och jämlikt inflytande. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Lika Olika Metoden. I skolan - Blogg - Tre starka dokumentärer på Angelägets filmtävling. Starka känslor när Angelägets filmtävling 2016 avgjordes på Frilagret under Göteborgs Film Festival. Tre vinnarfilmer visades och de unga filmskaparna tog plats på scenen för att berätta om sitt arbete med filmen. Varje år under ett helt decennium har Amnesty anordnat en uppmärksammad tävling för filmer om mänskliga rättigheter.

Årets tre vinnardokumentärer sätter ljuset på situationen på ett asylboende, hur det är att leva med en hörselnedsättning och att som ung utsättas för sexuella övergrepp. Den senare filmen vann även Publikens pris. Årets vinnarfilmer Hör du mig? Jag ser, jag hör, jag vetFilmskapare: Nathalie Rosenqvist, Kristin Möller, Love Molander & Hampus Hardeborn Det börjar alltid med ett hejFilmskapare: Fanny Martinsson, Ida H. Dokumentären “Det böjar alltid med ett hej” är gjord av Fanny Martinsson, Ida H.

Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter: Aldrig mer! Källkritik för gymnasieskolan. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Metoder att använda med elever. Din rätt i skolan. Sök materiel » Gratis i Skolan. Sök materiel » Gratis i Skolan.

Vad varje manniska bor 0. Demokrativerkstaden i klassrummet. Hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag, och hur går det till när riksdagen fattar beslut? Det kan elever i årskurs 7–9 och i gymnasiet pröva på i klassrummet. Undervisning och tänkesätt kring grundläggande behov och rättigheter. "Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" ”Allt för många bär på djup misstro mot statsmakten” Misstron mot den parlamentariska demokratin är påtaglig samtidigt som konspirationsteorier fått fotfäste både bland unga och vuxna. Det visar en ny undersökning genomförd av Ungdomsbarometern. Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag.

Alla Människor! Först kom de ... Först kom de ... är en dikt tillskriven pastor Martin Niemöller (1892–1984). Hjälper till att göra världen bättre. Framlingsfienden inom oss sou 201274. Scenarier där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen. Exempel: En lärare vet om att det bland eleverna förekommer laddade diskussioner med rasistiska och främlingsfientliga förtecken på raster. Samtidigt undviker läraren att lyfta dessa diskussioner i klassrummet på grund av omsorg av elever som skulle kunna känna sig utsatta för kränkningar. Exempel: I en diskussion i klassrummet hävdar några elever att "Sverige måste minska invandringen för att de där flyktingarna kostar för mycket". Några andra elever säger emot eleverna och hävdar att det är rasistiskt att säga så.

Sverige inte genomruttet och fyllt av rasistiska strukturer. Christer Mattsson. <div class="no-js-alert"> Please enable JavaScript to view this website. Kungälvsmodellen. Toleransprojektet = ungdomar som sympatiserar med rasistiska våldsideologier vägleds att lämna dessa bakom sig för att istället ta plats i en fungerande skolgemenskap. Toleransprojektet. Forskare bojkottar nya Segerstedtinstitutet. Ovetenskapligt och med risk att späda på rasism. Det menar 18 forskare från GU kännetecknar det nya Segerstedtinstitutet, som därför väljer att bojkotta dagens invigning. 18 forskare från Göteborgs universitet väljer i dag att bojkotta dagens invigning av det nya Segerstedt-institutet. Forskarna har i två tidigare debattartiklar i GP kritiserat Segerstedtinstitutet för att stå på en svag vetenskaplig grund. Detta bland annat för samarbetet med det kritiserade Toleransprojektet från Kungälvs kommun.

I en artikel i dagens DN Debatt vidareutvecklar man nu kritiken med anledning av den nya inriktning mot våldsbejakande extremism Segerstedtinstitutet fått under sommaren 2015. Göteborgs universitet<br> etablerar Segerstedtinstitutet - Göteborgs universitet. MIO. Samling mot rasism. Skolportal och lektionsbank. Upplands-Brogymnasiet - Gymnasieantagningen Stockholms län.

UPPDRAG: DEMOKRATI. Skolportal och lektionsbank. Vad är mänskliga rättigheter? Film och diskussion. Följ med FN-förbundet till Genève! Bli en FN-skola. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida. Lärarhandledningar - Sida. Federal Agency for Civic Education. Become a member of the DARE network for EDC and HRE. Skola för mänskliga rättigheter.