background preloader

Förstelärare demokrati

Facebook Twitter

Vad är diskriminering? Försteläraruppdrag. Information och inspiration för gymnasielärare om lärande för hållbar utveckling. Föreläsningsfilmer. Nyheter i diskrimineringslagen. Birgitta Piippola. Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare. Tigern sticker in sitt väldiga huvud in i lyan och ryter rasande: – Det är jag, Shere Khan, som talar!

Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare

Då ställer sig Raksha mitt framför Shere Khan. – Och det är jag, Raksha, som svarar! Fräser hon med gnistrande ögon. Åsiktsbubblorna får populismen att växa. Ett förslag från helvetet, sade minister Waszczykowski om EU:s krav att Polen skall ta sin del av flyktingbördan.

Åsiktsbubblorna får populismen att växa

Då hade 38 flyktingar fått asyl i Polen under våren, en för varje miljon polacker. Och därmed var enligt utrikesministern gränsen nådd. Om det kom flera skulle de hota polsk identitet, som framför allt är kristen. Det sista behövde han inte säga. Polsk kristendom syns med blotta ögat – i parlamentet, där lagar stiftas under korset – liksom i hemmen, där man på julafton ställer fram en extra tallrik för den händelse en nödlidande skulle knacka på. Teskedsorden. Elevhälsan - Vallentuna gymnasium en framgångsmodell! Publicerad: 2007-11-06 Vallentuna gymnasium har c:a 660 elever.

Elevhälsan - Vallentuna gymnasium en framgångsmodell!

Vi har följande program: Bygg, fordon, handel, natur, samhälle (med bl.a. special media och beteendevetare) och individuella programmet. Viksjöskolans arbete prisades av landstinget - Järfälla kommun. Priset delas ut årligen av Stockholms läns landsting.

Viksjöskolans arbete prisades av landstinget - Järfälla kommun

Priset belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället. Viksjöskolans elevråd hade tidigare under året nominerat skolans rektor och förstelärare i demokratifrågor till priset. Sverige världens mest extrema land 26 januari 2015 kl 13:35 - Vetenskapsradion Forum. "Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation" Tar skolan upp fel ämnen?

"Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation"

Och vad kan vi lära av andra länders utbildningssystem? Inför höstens Pisa-tester har Eva-Lotta Hultén pressat Andreas Schleicher, högste ansvarig för OECD:s Pisa-tester, på svar om problemen i den svenska skolan. Skolan måste handla mycket mer om värden som tolerans, empati, långsiktighet, ledarskap och nyfikenhet. Det viktigaste idag är att ge unga människor en kompass att navigera efter i en värld som blir alltmer osäker och svårtydbar. Låter det flummigt? SelfLeaders – Group. SelfLeaders. Verktyg mot rasism och intolerans - Länsstyrelsen Västernorrland. ABC om HBT till SFI Broschyren ABC om HBT till SFI vänder sig till sfi-lärare som vill ha redskap för att tala om sexuell läggning och hbt-frågor med sina studenter.

Verktyg mot rasism och intolerans - Länsstyrelsen Västernorrland

Materialet är framtaget av RFSL och erbjuder konkreta och enkla verktyg för att prata om sexualitet och hbt-frågor inom sfi-undervisning. Ämnen som behandlas är bland annat heteronormen, situationen i Sverige, lagstiftning, diskriminering, likabehandlingsplaner, fakta och begrepp, könsuttryck, sexuell läggning, tips och råd samt rekommendationer om annat hbt-material som kan användas i undervisningssyfte. Republiken Skolan %E2%80%93 Ett rollspel om demokratifr%C3%A5gor och riksdagsvalet2. ”Extremhögerns mobilisering är högst reell” En lynchmobb med högerextrema huliganer drar genom centrala Stockholm i jakt på unga flyktingar.

”Extremhögerns mobilisering är högst reell”

Flyktingboenden attackeras – i höstas var vågen av attacker mer intensiv än under 90-talet. Trenden ser likadan ut runt om i Europa. Flera högerextrema och högerpopulistiska partier stiger i opinionen, samtidigt som deras undervegetation mobiliserar mot flyktingar, muslimer, romer och judar. Extremhögerns mobilisering är högst reell. Men enligt Lasse Granestrand (DN 9/2) ska vi inte prata för mycket om den, den står i vägen för den debatt om invandringen som så länge förtigits av media och politiker.

Granestrand är upprörd över att jag har påtalat att han reproducerar extremhögerns politiska berättelse. Låt fler forma framtiden! Ansvarig: Kulturdepartementet Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande".

Låt fler forma framtiden!

För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås. 2014 års Demokratiutredning- deltagande och jämlikt inflytande. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Alla Människor!

Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Lika Olika Metoden. I skolan - Blogg - Tre starka dokumentärer på Angelägets filmtävling. Starka känslor när Angelägets filmtävling 2016 avgjordes på Frilagret under Göteborgs Film Festival.

i skolan - Blogg - Tre starka dokumentärer på Angelägets filmtävling

Tre vinnarfilmer visades och de unga filmskaparna tog plats på scenen för att berätta om sitt arbete med filmen. Varje år under ett helt decennium har Amnesty anordnat en uppmärksammad tävling för filmer om mänskliga rättigheter. Årets tre vinnardokumentärer sätter ljuset på situationen på ett asylboende, hur det är att leva med en hörselnedsättning och att som ung utsättas för sexuella övergrepp.

Den senare filmen vann även Publikens pris. Årets vinnarfilmer. Bildningsbyrån - mänskliga rättigheter: Aldrig mer! Källkritik för gymnasieskolan. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor.

Metoder att använda med elever. Din rätt i skolan. Sök materiel » Gratis i Skolan. Sök materiel » Gratis i Skolan. Vad varje manniska bor 0. Demokrativerkstaden i klassrummet. Hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag, och hur går det till när riksdagen fattar beslut? Det kan elever i årskurs 7–9 och i gymnasiet pröva på i klassrummet. Demokrativerkstaden i klassrummet, ett spel om att vara riksdagspolitiker och fatta viktiga beslut, genomförs med digitalt stöd och med pappersutskrifter. Undervisning och tänkesätt kring grundläggande behov och rättigheter. "Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" Vi bor i ett fantastiskt land som människor flyr till. För att Sverige inte ska glida isär behöver alla få lära sig om de värderingar och den historia som gjort oss så framgångsrika.

Vi borde därför ta efter Danmark och införa en demokratikanon, skriver Birgitta Ohlsson (L). Jag tror att vi länge kommer att minnas hösten 2015. En tid då Sverige förändrades. ”Allt för många bär på djup misstro mot statsmakten” Misstron mot den parlamentariska demokratin är påtaglig samtidigt som konspirationsteorier fått fotfäste både bland unga och vuxna. Det visar en ny undersökning genomförd av Ungdomsbarometern. Sett ur samtidens politiska och sociala oro så utgör detta farliga tendenser som måste mötas med källkritik och förebyggande insatser för att stärka demokratin. Misslyckas vi riskerar den unga generationen att fostras in i ett konspirationistiskt tänkande, ofta med inslag av främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi.

Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Alla Människor! Först kom de ... Först kom de ... är en dikt tillskriven pastor Martin Niemöller (1892–1984). Hjälper till att göra världen bättre. Framlingsfienden inom oss sou 201274. Scenarier där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen. Exempel: En lärare vet om att det bland eleverna förekommer laddade diskussioner med rasistiska och främlingsfientliga förtecken på raster.

Samtidigt undviker läraren att lyfta dessa diskussioner i klassrummet på grund av omsorg av elever som skulle kunna känna sig utsatta för kränkningar. Sverige inte genomruttet och fyllt av rasistiska strukturer. Christer Mattsson. <div class="no-js-alert"> Please enable JavaScript to view this website. Kungälvsmodellen. Toleransprojektet = ungdomar som sympatiserar med rasistiska våldsideologier vägleds att lämna dessa bakom sig för att istället ta plats i en fungerande skolgemenskap. Toleransprojektet. Forskare bojkottar nya Segerstedtinstitutet.

Ovetenskapligt och med risk att späda på rasism. Det menar 18 forskare från GU kännetecknar det nya Segerstedtinstitutet, som därför väljer att bojkotta dagens invigning. 18 forskare från Göteborgs universitet väljer i dag att bojkotta dagens invigning av det nya Segerstedt-institutet. Göteborgs universitet<br> etablerar Segerstedtinstitutet - Göteborgs universitet. MIO. Samling mot rasism.

Skolportal och lektionsbank. Upplands-Brogymnasiet - Gymnasieantagningen Stockholms län. UPPDRAG: DEMOKRATI. Skolportal och lektionsbank. Vad är mänskliga rättigheter? Film och diskussion. Som lärare har du ett viktigt uppdrag: Att utbilda elever om de mänskliga rättigheterna. Följ med FN-förbundet till Genève! Bli en FN-skola. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida. Lärarhandledningar - Sida.

Federal Agency for Civic Education. Become a member of the DARE network for EDC and HRE. Skola för mänskliga rättigheter.