background preloader

Bedömning + återkoppling

Facebook Twitter

Reading the Virtual Classroom Is Hard, but It Can Be Done. How to Maximize Middle and High School Students’ Responsiveness to Feedback. We know that feedback enhances performance, and research indicates that it is most effective when it is timely and actionable.

How to Maximize Middle and High School Students’ Responsiveness to Feedback

Yet many of us have watched students toss graded papers into the recycling bin without a glance at the comments. This happens even when students receive the feedback while there’s still time to improve their performance—and their grade. How to Maximize Middle and High School Students’ Responsiveness to Feedback. How to Provide Feedback Quickly. (2) Watch - Upptäck. Bedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning. Själva bedömningen kan gå till så att eleverna får i uppgift att utforma ett styrketräningsprogram eller genomföra olika övningar, som de sedan ska utvärdera och redovisa individuellt genom videolänk, bilder eller inlämnade resultat, samt analyser i form av labbrapporter.– Vi hade tillsammans väldigt roligt när de skulle visa en kata via Skype, och råkade slå i lådor och ramla över byråer när de gjorde rörelserna.

Bedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning

Samtidigt är Marie Graffman-Sahlberg glad över att nedstängningen kom först i mars, för betygsättningens skull.– Det är nästan omöjligt att se den fysiska utvecklingen digitalt, så det här bygger mycket på att jag redan hade en bild av elevernas rörelseutveckling och lärande. Jag är en luttrad tant, och vet när eleverna överdriver i sina redovisningar av hur snabbt de sprungit eller långt de hoppat. Jag får gå tillbaka till tidigare underlag och erfarenheter, säger hon. På skolan har man etablerade rutiner för att arbeta kollegialt. Betygsexpertens råd: ”Så sätter du betyg i Coronatider” 1.

Betygsexpertens råd: ”Så sätter du betyg i Coronatider”

Questions Students Can Ask Themselves Before, During, And After Teaching. 75 Questions Students Can Ask Themselves Before, During, And After Teaching by Terry Heick Are there questions students can ask themselves while you’re teaching?

Questions Students Can Ask Themselves Before, During, And After Teaching

Questions that can guide and support their own thinking and awareness before, during, and after your teaching? Of course, this assumes you’re ‘teaching’ a traditional ‘lesson’ with a learning objective or target. If not, this may not be very helpful. Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen? - Sara Bruun. Sedan 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för de elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen? - Sara Bruun

Huvudmannen kan även välja att anordna en frivillig lovskola under läsåret, men om eleven trots detta inte blir behörig till gymnasiet eller inte har deltagit i den frivilliga lovskolan måste huvudmannen ändå ordna Lovskola i juni. Den obligatoriska lovskolan, som i folkmun kallas sommarskola, äger oftast rum de två första veckorna efter skolavslutningen i juni. A Teacher’s Policy for Letting Students Retake Tests and Assignments. Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning – en bra vägledning för hur vi möter elever som riskerar att inte nå målen – Specialpedagog på gymnasiet.

Skolverket har kommit med nya allmänna råd när det gäller betyg och betygssättning.

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning – en bra vägledning för hur vi möter elever som riskerar att inte nå målen – Specialpedagog på gymnasiet

Detta innebär att bla Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen och Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan nu utgått. Egentligen innehåller råden inga direkta nyheter, men det finns en rad förtydligande. I And You And Us: 30 Inspiring Messages For Students - 7 Strategies to Make Grading Easier. Work-life balance is a struggle for both beginning and veteran teachers, and grading seems to be one of the biggest barriers to overcome in maintaining this balance. These ideas may help you give effective and efficient feedback on student work across the disciplines. 7 Grading Hacks 1. Divide and conquer: A large stack of essays or lab reports waiting for feedback can be daunting; the simple act of dividing them into manageable chunks makes them more approachable. Decide how many products can be assessed in one sitting at a relatively fast pace without compromising the quality of feedback.

A Powerful Way to End the School Year. One of our strategies that teachers enjoy using at the end of the school year is a practical, easy-to-use tool we call Celebrating Learning With Year Mapping. This activity gives your current students a chance to feel good about what they’ve learned and provides incoming students an opportunity to see real evidence that they can be successful learners in the coming school year. Watch - Upptäck.

7 Smart, Fast Ways to Do Formative Assessment. Insändare: ”Nationella prov lurar elever om betygen”. Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Insändare: ”Nationella prov lurar elever om betygen”.

Prova DN digitalt fram till 27 maj. Engelsklärare runt om i landet är upprörda över att det sammanvägda provbetyget riskerar att lura elever och föräldrar till att tro att eleven ska ha ett högre betyg än vad eleven i själva verket kommer att få. Lärare har protesterat mot detta i flera år, men tyvärr talat för döva öron. På provkonstruktörernas ​webbplats​ kan man ta del av utvärderingar som lärare skickat in under åren.

Sedan 2016 har de provansvariga vid Göteborgs universitet valt att inte redovisa mer än några få meningar av de kommentarer som skrivits. Cheating – teflgeek. “All the class cheat.

Cheating – teflgeek

And all the years cheat. The teachers don’t know, but they all cheat. Everybody cheats.” – Student X. Betygsexperten: ”Digitala lärplattformar förstör betygssättandet” De som utvecklar digitala lärplattformar kan inget om betyg – och det märks, menar betygsexperten Per Måhl.

Betygsexperten: ”Digitala lärplattformar förstör betygssättandet”

I en debattartikel på Skolporten argumenterar han för att digitala lärplattformar förstör betygssättandet. – Jag anser att man använder kunskapskraven på ett felaktigt sätt i lärplattformarna. Allowing Test Retakes—Without Getting Gamed. 15 Ways to Check for Understanding. Nothing’s worse than being met with a sea of blank faces at the end of a lesson. Formativt - för vem? · Lärarnas Riksförbund. Gruppen I år 7 har jag en stor, härligt grupp elever. 27 pigga tonåringar samlas i mitt klassrum tre gånger i veckan.

Formativt - för vem? · Lärarnas Riksförbund

Self and Peer Assessment on Student Writing. Every teaching role has its unique burden. Science teachers invest long hours in preparing laboratory experiments with expensive and sometimes hazardous materials. Math teachers wrestle with innumeracy and negative stereotypes of math, especially at the higher levels. Förklarlig men olycklig ovilja mot grupparbeten. Om debattören Pia Moberg. Så kan skolan anpassas till elevernas hjärnor - Streama gratis på TV4 Play. Edutopia - Check-In / Check-Out: Providing a Daily Support System for Students. Two reasons why your feedback sessions aren’t working. “Miss, what colour pen do I need to use?” “Miss, why have you underlined this word?” “Sir, I’ve already done one quotation. Why do you want another?” Tydligt målfokus viktigt i formativ bedömning. Ett metodiskt arbete med formativ bedömning och ett tydligt målfokus gör att eleverna bättre vet vad som förväntas av dem för att uppnå kunskapskraven. Det menar Linda Ellinore Lindberg, gymnasielärare i svenska och spanska på Pauliskolan i Malmö.

För henne är struktur i undervisningen A och O. När eleverna börjar hos Linda Ellinore Lindberg i årskurs ett på gymnasiet saknar de ofta färdigheter i argumenterande och utredande texter. De kommer direkt ifrån högstadiet, där undervisningen i svenska har fokuserat mer på olika former av berättande. 5 Practical Techniques for Embedding Formative Assessment – LSI: LeadingEd. By Dr. Dylan Wiliam Embedding Formative Assessment, which I wrote with Siobhán Leahy, is designed specifically to help individual teachers develop their practice of formative assessment on their own or with small groups of colleagues. Here are some suggestions for practical techniques you can try in your classroom right now.

6 Reasons to Try a Single-Point Rubric. As educators, we know the power of a good rubric. Well-crafted rubrics facilitate clear and meaningful communication with our students and help keep us accountable and consistent in our grading. They’re important and meaningful classroom tools. Usually when we talk about rubrics, we’re referring to either a holistic or an analytic rubric, even if we aren’t entirely familiar with those terms. Meet the #SinglePointRubric. Skolverkets nya råd delar betygsexperterna. Per Måhl, lärare som skrivit flera böcker om betyg och kvalitetsgranskat betygsättning för Skolinspektionens räkning, tycker inte att den nya texten, som enligt Skolverket manar till ökad tillit till lärarnas yrkeskunnande, tillför så mycket. – Råden är väldigt allmänt hållna, man blir inte mycket klokare av dem.

Det är väl en konsekvens av att man valt att göra ett råd om betyg och betygsättningen som ska gälla alla skolformer, tidigare gav man ut ett för grundskolan, ett för gymnasiet och ett för komvux. När man ska baka ihop det där finns risken att det inte blir särskilt vägledande, säger han. Särskilt saknar han vägledning om pedagogisk planering och tycker att tidigare konkreta och handfasta delar har plockats bort.

(Se sidan 8 i de nya allmänna råden, rubriken ” Kort om planering och genomförande av undervisningen”) En studiedagseftermiddag med didaktiska samtal utifrån Dylan Wiliam? Skolverkets nya råd 2018 Betyg och betygssättning G Hyltegrens sammanfattning. Revolutionära allmänna råd – Nicklas Mörk. 5-Minute Writing Conferences. Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det? – Fröken Jingfors. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. A Very Good Checklist for Assessing 21st Century Learning Skills.

Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. Unit 7: Responding to writing. Formativ feedback – JL Skolutveckling. Dylan Wiliam: Assessment strategies.