background preloader

NO - Bi/Fy/Ke/Tk

Facebook Twitter

Allmänna no. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. Skolkemi - experiment. Tillhör kategori: aggregationsformer, syror och baser, urval gammal version av experiment Författare: Anna Åström IntroduktionRiktlinjerSäkerhetMaterielFörarbeteUtförandeFörklaringKemisk bakgrundFördjupningLitteraturFler experiment Tid för förberedelse: 10 minuter Tid för genomförande: 30 minuter Antal tillfällen: 2 Säkerhetsfaktor: Ofarligt Svårighetsgrad: Kräver viss labvana Introduktion Kemiskt snöfall låter väl spännande?

Skolkemi - experiment

Riktlinjer. Experimentskafferiet. Fun Science Facts for Kids - Interesting Earth, Amazing Chemistry, Cool, Funny, Crazy. Can You Guess What Object Is In These Microscopic Images? Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem.

Stjärnor och planeter (LättLäst)

Planeterna snurrar runt solen i banor. Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit. Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen. Experimentskafferiet. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Kunskapsbanken, Livets utveckling - Unga Fakta. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret.

Kunskapsbanken, Fossilguiden - Unga Fakta. En cell-sam historia Komplett. Kroppen del 4, andningen och rösten. Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. Kroppen del 2, skelett och muskler. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Konkret och kreativ NO. Hitta regler. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Hitta regler

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen.

En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Diagnostiskt material. SciShow Kids. Science and medical images, photos, illustrations, video footage.

Turn your Smartphone into a 3D Hologram. 10 Amazing Close-Ups Show No Two Snowflakes are Alike. NO stöd åk 4 6. Relative Sizes of Planets - ResearchParent.com. Science Experiments for Elementary. Experiment #1 What will happen when I put raisins in a cup of sprite?

Science Experiments for Elementary

After you do the experiment, you will find out that the raisins DANCE! My students L.O.V.E this experiment and think that it is hilarious that the raisins dance up and down in the Sprite! Click {here} for the raisin experiment Experiment #2 What does our heart do for us? We talked about the heart and it's purpose! Bokenomnaturvetenskap.pdf. Innehåll Tre typer av naturvetenskaplig kunskap ....................................................................................................... 8 Naturlagar...................................................................................................................................................... 9.

bokenomnaturvetenskap.pdf

NO. De mäktiga fem eller de enkla maskinerna. "De mäktiga fem" eller "De enkla maskinerna" Det kan förefalla märkligt att en och samma företeelse beskrivs så motsägelsefullt, att "De enkla maskinerna" och "De mäktiga fem" betyder samma sak.

De mäktiga fem eller de enkla maskinerna

Betänker man dock vilka enkla konstruktioner maskinerna utgörs av och vilken styrka de ger oss så inser man att båda beskrivningarna stämmer. De enkla maskinerna eller De mäktiga fem är kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven. Redan för 5000 år sedan lyckades man med enbart enkla maskiner till hjälp bygga de egyptiska pyramiderna. Varje stenblock vägde flera ton och hundratusentals stenblock sattes samman med mycket hög precision. Nu är det inte bara när man bygger stora monument såsom pyramider som dessa enkla maskiner kommer till användning.

Kilen Att kilen använts mycket länge visar fynd från runt 250 000 år sedan. Vidare kan man både låsa fast och stadga föremål med hjälp av kilar. Bland köksredskapen finner man kilformen hos en mängd redskap, bland annat knivar. Lutande planet. Bästa webbsidorna för Ämnet Teknik. Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Bästa webbsidorna för Ämnet Teknik

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Teknikspanarna Teknik har aldrig varit roligare! Teknikspanarna är Teknikföretagens satsning för elever och lärare i årskurs 4-6. Problemlösarna ett konkret lektionsmaterial till teknikundervisningen. Glasogonbagar.pdf. Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd. För årskurs 4-6 finns inspiration till tre arbetsområden, Glasögonbågar, Avfallshantering och programmering i Scratch samt Undersökningar av tekniska lösningar.

Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd

Arbetsområdet Glasögonbågar Hjälp ett företag att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp. Arbetsområdet Glasögonbågar utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. These incredible images show what the world looks like under a microscope. The amazing electron microscope allows us to see the tiniest of particles and to study the things that are impossible to see with the naked eye.

These incredible images show what the world looks like under a microscope

Bright Side found a few impressive pictures that prove that even the most familiar objects can look insanely bizarre under a microscope. Get ready to dive into a whole new world — a micro-world!