background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Årstider, natt, dag, månader och månen.

Livets utveckling

Människokroppen. Allemansrätten. Djur och natur. Biokemi. Vatten. Min mapp "Biologi" på Pinterest. Teknik & Natur. Naturhistoriska riksmuséet - Studiematerial. Örebro naturskola - dokument. Skogen i Skolan. Skolprojekt Linné - Berättarteknik. Idéhäfte 1 — Berättarteknik Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser?

Skolprojekt Linné - Berättarteknik

I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang. Nedan finns pdf-filer på de olika avsnitten i idéhäftet Berättarteknik, samt kompletterande material i form av exempel och kopieringsunderlag. Sidhänvisningarna nedan anger sidor i häftet. Berättelsen som pedagogiskt verktyg » (Bi-lagan 3-2003) Hela Idéhäfte 1 — Berättarteknik (2,4 MB) » Berätta om naturen (sid 2—3) » Torra fakta förvandlas till spännande berättelser (sid 4—16) » Små böcker skrivna av elever på Håksbergs skola, Ludvika kommun 2006 (sid 9) Skrivproceduren där karaktärsschema, hinderschema presenteras. 1. 2. 3.

Kopieringsunderlag: Responsfrågor (sid 10) » Www.nynashamnsnaturskola.se. Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive. You need a more recent version of Adobe Flash Player.

Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive

Recently, NASA scientists combined data from the Spitzer and Hubble Space Telescopes to discover the most distant galaxy known to date. The galaxy, named Abell2744 Y1, was formed around 13.2 billion years ago when the universe was extremely young. As the universe is expanding, Abell2744 Y1 is currently closer to 40 billion light years away from us, an astounding distance. Image: Galaxy cluster Abell2744 obtained by the Hubble Space Telescope (Credit: NASA) But what does that really mean? Most of us have trouble visualizing the height of buildings, or the distance it takes to get home from work, let alone things on an intergalactic scale. Even cooler are the tidbits of information that are provided when you click on an object. 1. This is the smallest unit of scale in the universe. As you can see from the animation it takes a bit of zooming to reach this scale. 2. 3. 4. Tres-4 is the second largest planet discovered so far. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Globalis.se. Skogsäventyret - Svenska Orienteringsförbundet. Kunskap, äventyr och laganda Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4.

Skogsäventyret - Svenska Orienteringsförbundet

Skogsäventyret är ett verktyg för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och kartkunskap i skolan. Startar med brev från ugglan Skogsäventyret startar med ett brev från ugglan i skogen. Genom berättelsen börjar elevernas engagemang för att rädda skogen från skogstrollet Olfar som hotar med att förgifta skogen. Redo för Skogsäventyret Efter utbildningen är eleverna redo för själva Skogsäventyret där de arbetar i lag för att samla in bevis för att övertyga Olfar att skogen behövs.

Kunskapsbanken - Unga Fakta. Exploring Nature Educational Resource. Indicates a section of the site that is available to subscribing members only.

Exploring Nature Educational Resource

Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available. Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters. Biology Archives - Science Sparks. Playing Detective – add some science to role play This post is all about adding a bit of science sparkle to role play, the activities should hopefully add a simulating and educational twist to an already fun game.

Biology Archives - Science Sparks

My little boy is usually a bit reluctant to play role play games, but generally if I add in a task or some props he is much more enthusiastic. Here are just a few of our favourite ideas. Make a disguise/camouflage Where are you playing? Can you disguise yourself with some... Read More Why do plants need water? A few days ago we noticed that one of our little pumpkin plants on the window sill had wilted. Challenge and Discover – Water Science This month, Inspiration Laboratories and I are challenging you to create a fun water experiment. Growing Microorganisms – Dirty Potatoes Welcome to more Spectacular Summer Science, today we’re growing microorganisms Following on from our hand washing exercise last week we tried another related activity. Heart Rate Investigation.