background preloader

No

Facebook Twitter

Fysik teknik kemi biologi

Fysikaliska Leksaker. Vattnets kretslopp och försurning (NO) Konkret och kreativ NO. Publicerad: 19 oktober, 2016 Nu i höst och senare i vinter kommer jag medverka vid ett antal gratis-kommun-event som anordnas av Liber.

Konkret och kreativ NO

Nedan hittar du de fyra som hittills är klara. Så här står det i inbjudan”Kreativ och inspirerande NO- och teknikundervisning för åk F-6 Välkommen på en workshop med Hans Persson och Discovery Education Espresso! Kostnadsfri workshop för F-6-lärare. Experimentskafferiet. Lektion_se_26003. Experimentskafferiet. Labba: Skumsläckaren - UR Skola.

DiNO – formativ bedömning i NO. PROFESSOR ROCK. Konkret och kreativ NO. Tom Tits Experiment startsida - Tom Tits Experiment. Vattnets kretslopp (Mellanstadiet) - Geografi.

Hitta regler. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Hitta regler

Min mapp "No - kraft och rörelse" på Pinterest. Krafter.pdf. Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem.

Stjärnor och planeter (LättLäst)

Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation. NO. Naturskoleblad arkiv. Vakuumförpackningen. Vattnets kretslopp. Lekplatsfysik. Kraft och rörelse.

Tyngdkraft. Kompisarna Knoppisarna -bild.pdf. Året runt i naturen. Experimentera mera. Konkret och kreativ NO. Experimentskafferiet. S experimentfabrik. Teknik & Natur.

Teknik

Kroppen. Www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/pdf/idehafte5_16-19.pdf. Grundskolan: Kemilektioner. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Grundskolan: Kemilektioner

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Ugglans NO. Övriga punkter i det centrala innehållet som ligger i alla kurser: • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. • Systematiska undersökningar.

Ugglans NO

Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi. Hur betygsätts man? Matens kemi - undervisningsstöd. Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras.

Matens kemi - undervisningsstöd

Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Atomer och molekyler flashcards. Force and Motion Facts.

Motion makes the world go 'round.

Force and Motion Facts

Motion makes the moon go 'round too. In fact, motion makes lots of things go. When we think of motion we often think of cars, bicycles, kids running, basketballs bouncing and airplanes flying. But motion is so much more. Motion is important to our lives and impacts so many things that we do. What is Force? Force is just a fancy word for pushing or pulling. These two forces act at a distance and do not require direct contact between the objects to function. See D4K's site on Gravity. Magnetism produces a force that can either pull opposite ends of two magnets together or push the matching ends apart.

Types Of Contact Forces There are 6 kinds of forces which act on objects when they come into contact with one another. Let's investigate how these forces can be seen in our lives. Normal Force A book resting on a table has the force of gravity pulling it toward the Earth. Applied Force. Rymden och klassrummet - fortbildning i Teknikens Hus, Luleå. Kursen riktar sig till nordiska lärare i grundskolan och arrangeras genom ett nordiskt samarbete mellan Nordic ESERO, Rymdstyrelsen, Skolverket och Teknikens Hus.

Rymden och klassrummet - fortbildning i Teknikens Hus, Luleå

Samordnare är NAROM genom Nordic ESERO vid Andøya Space Center i Norge. Fortbildning för lärare i grundskolan våren 2015 Världsrymden och klassrummet omfattar 10 hp och innehåller bland annat studier av rymdfärder och den internationella rymdstationen ISS, satellitnavigering och egna observationer av planeter och stjärnor. Plats och upplägg Fortbildningen är till största delen internetbaserad och genomförs 16 februari-19 juni 2015, med fältsamling vid Teknikens Hus i Luleå 14-17 april. I övrigt är kursen internetbaserad med en hemtentamen som ska beskriva ett undervisningsupplägg som anknyter till kursens innehåll.

Labbet.nu - filmade fysik- och kemi- experiment. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Kraft och rörelse åk 3. Fysikaliska Leksaker. S experimentfabrik. Speed, Eggs and Slam! Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. Min mapp "No - kraft och rörelse" på Pinterest. Min mapp "Biologi - Årstider" på Pinterest.