background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Teens, Sleep and School. Other suggestions include: [5], [2] Encourage a short nap (30 minutes) after school with the alarm clock set.

Teens, Sleep and School

Encourage a regular bedtime routine to help them unwind. Dim the lights as bedtime approaches. Encourage your teen to go to bed and get up at the same time every school day. Cut out late-night phone chats. Avoid arguing with your teen just before bedtime. Some parents may find it difficult to take these suggestions without imposing more rules on their teens' daily life.

Gupea 2077 32807 1. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01. Forskning: så påverkar sömnen vårt minne. Ett forskarlag i Kina och USA har genom avancerade mikroskop kunnat se hur nya kopplingar mellan olika hjärnceller – synapser - bildas om man sover ordentligt.

Forskning: så påverkar sömnen vårt minne

Studien som publicerats i tidskriften Science visar att inte ens intensiv övning kan kompensera sömnbrist. Det är sedan länge känt att god sömn inte bara påverkar ens välbefinnande utan också spelar in viktig roll när det gäller inlärning och minne. Kopplingar i hjärnan I studien användes möss som fick lära sig en helt ny färdighet – att gå på toppen av roterande pinnar. Därefter studerade de mössen hjärnaktivitet när de antingen sov eller utsattes för sömnbrist. Under den här fasen av sömnen ”repriserade” hjärnan aktiviteten från tidigare under dagen. – Att se att sömn skapar nya kontakter mellan neuroner var tidigare okänt, det säger professor Wen-Biao Gan, från New York University till BBC. Sömn slår övning Forskargruppens studie är en av många som pekar på vikten av sömn. . – Det här påverkar studenter. 26 Teacher Tools To Create Online Assessments. Examples of Formative Assessment.

When incorporated into classroom practice, the formative assessment process provides information needed to adjust teaching and learning while they are still happening.

Examples of Formative Assessment

The process serves as practice for the student and a check for understanding during the learning process. The formative assessment process guides teachers in making decisions about future instruction. Here are a few examples that may be used in the classroom during the formative assessment process to collect evidence of student learning. Observations Questioning Discussion Exit/Admit Slips Learning/Response Logs Graphic Organizers Peer/Self Assessments.

Ross W. Green. Sven-Eric Liedman: Vad innebär det att vara kritisk och vad har det med skolan att göra? ”Invandringskritiska partier”.

Sven-Eric Liedman: Vad innebär det att vara kritisk och vad har det med skolan att göra?

Jag vet inte när ordet först dök upp, men plötsligt fanns det där, i nyhetssändningar, på ledarsidor, i insändarspalter, överallt. Det var den nya beteckningen på partier som såg frågan om invandringen som politikens a och o. Front national i Frankrike, Jobbik i Ungern, Dansk Folkeparti i Danmark, Sverigedemokraterna här hemma förenades alltså i att de var invandringskritiker.

Beteckningen är grotesk. Partier som utmärks av att de vägleds och ger spridning åt vaga rykten, våldsamma generaliseringar och grova fördomar skulle alltså vara kritiska. Det är en mycket slapp användning av ordet ”kritisk”. Men språkbruket har kommit in i de bästa salonger. Att vara kritisk innebär inte att vara negativ utan att noga pröva grunderna för ett påstående. Kritik är därmed också motsatsen till vad de partier som nyhetsmedierna kallar invandringskritiska levererar. Det är möjligt att han har rätt. Det är frestande att sträcka vapen inför en så massiv användning av ordet. Därför slutar jag som lärare efter 30 år. Jag ångrar inte att jag utbildade mig till lärare.

Därför slutar jag som lärare efter 30 år

Det är på många sätt ett fantastiskt yrke. Men om jag ska orka jobba tills jag är 70 år kan jag omöjligt stanna kvar i skolans värld som den ser ut just nu, skriver Ulrika Valdeson. Vi befinner oss i en vacker, välstädad lokal. Ventilationen är ljudlös och fungerar perfekt. Jag är trygg i vetskapen om att tekniken inte kommer att strula. Om någon av eleverna skulle tappa koncentrationen en stund, innebär det inga större problem. Tonåren kan vara svåra, och det händer förstås att någon blir deprimerad eller känner sig ångestfylld.

Det satsas på skolan! Mitt eget arbete handlar huvudsakligen om undervisning och pedagogiska frågor. Visst har jag ett ansvarsfullt yrke som kräver en lång utbildning, men så har jag också lön därefter. Jag känner stort förtroende för rektorerna på skolan. Normalt sett förstår även politikerna att det i längden lönar sig att satsa ordentligt på ungdomarna och deras skolgång. Men, kanske några av er tänker. Dylan Wiliam.