background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Svenska - Mitt lilla klassrum på nätet. Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen. Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare.

Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen

Det är fantastiskt roligt att se eleverna erövra skriftspråket och upptäcka friheten som finns i att kunna läsa och skriva. Det finns en mängd saker lärare kan göra för att underlätta denna process för eleverna och förbereda dem inför läsning och skrivning. Så här inför skolstart är det många som ber om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna på läsning. Vi har därför i detta inlägg försökt samla olika kooperativa övningar där språklig medvetenhet och förståelse tränas. Första veckan i åk 1 gjorde vi följande övning där eleverna tillsammans skulle skriva alfabetet.

Det finns många aktiva, roliga sätt att träna på bokstävernas ljud, där eleverna får använda hela kroppen och för att känna ljudet. Eleverna går på bokstäverna och säger ljudet. Innan eleverna kan sätta ihop ljud till ord behöver de kunna identifiera att det finns olika ljud i ordet, samt hur många ljud som finns. Lekar med bokstäver: Storstadsmamman Blogg. Första lektionen hur gör jag?

Storstadsmamman Blogg

Förberedelserna är viktiga. Download.php?lesson=9231&file=lektion-se_9231_Saga_styrd_av_tarning. Ta rätt beslut i klassrummet. Material för uppstart. Luften är fylld av förväntan, ett nytt läsår står för dörren.

Material för uppstart

Möjlighet till utveckling och kunskap, möjlighet till utmaning och skapande av varje elevs bästa skola. Här delar jag med mig av uppstartsmaterial. Glöm inte att använda det utifrån ett tydligt syfte, varför, hur och vad – nyckelorden. Läs mer om mina uppstartstankar här: tankar Material. Veckobok2.0. Oreda Schema. Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit – Kooperativt Lärande.

Sedan vi startade upp arbetet med basgrupper har vi testat några olika uppgifter med roterande roller och gemensamma resurser.

Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit – Kooperativt Lärande

För vissa grupper har det fungerat bra men för vissa har det blivit för mycket. Jag insåg att jag nog gått lite för fort fram och gett för svåra uppgifter med för många steg för tidigt. Jag bestämde mig därför för att backa lite och fokusera på att skapa positivitet i grupperna och bygga upp känslan av trygghet och tillit ytterligare.Jag lät eleverna arbeta med varandra utan krav. Grupperna fick sitta bredvid varandra med varsin clearboard med matte-uppgifter. När de gick till sitt bord fick de med sig sin flagga. 1: Om de behövde hjälp skulle de först fråga sina gruppmedlemmar om hjälp. 2: Under tiden de arbetade skulle de säga minst 3 snälla och uppmuntrande saker till varandra. Eleverna tog det hela på väldigt stort allvar och de flesta sa stolt efteråt att de hade sagt minst 10 snälla saker. Basgrupper i åk 1: Lära känna varandra I "Allmänt" Skapa grupper.

Ta_rningsspel tiotal nya regler. Fyra i rad addition. Bättre hälsa. Mattepdf. Pixel 1A och 1B. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Klockan. Printables for kids. Rädda Barnens material om Livets Lotteri - Rädda Barnen. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då?

Rädda Barnens material om Livets Lotteri - Rädda Barnen

Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Malarbok barnkonventionen. Teknik. Här hittar du alla experiment i kategorin Äggfallet Publicerad i Teknik.

Teknik

Problemlösning. Uppgift lämplig för åk 2 och 3.

Problemlösning

Lektionsbanken. Melonheadz clipart - S k p Google. Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd. Steg 1.

Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd

Väcka lusten och nyfikenheten att lära Är du intresserad, passionerad, engagerad eller annan eftertraktansvärd egenskap, gällande det du ska hjälpa dina elever att lära sig? Om inte kanske du ska ändra något. För om inte du är det, hur ska du då få någon annan till det. Utgå alltid ifrån detta Steg 2. Se till att alla ämneslag och dess lärare har en gemensam kunskapsöversikt.

Steg 3. Utgå ifrån kunskapsöversikten och plocka ut ett par kunskapskrav för att skapa en lärandematris. Steg 4. När lärandematrisen är utformad ska det tydligt framgå genom vilken eller vilka förmågor som eleven ges möjlighet att uppvisa förmåga/kunskapskrav. The big five ska fungera som en röd tråd genom hela skolan. Om eleverna ska läsa om Skottland och sedan göra en muntlig presentation kan man använda sig av 3-4 olika kunskapskrav i ämnet engelska samt 1-2 ämnesspecifika förmågor. Steg 5. Steg 6. Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande. Struktur: Berätta Mera /Berättaren Berätta Mera är en lättare version Hitta en kompis.

Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande

Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra. Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex. Vad har du gjort i helgen? Läs- och skrivundervisning i åk 1. Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2.

Läs- och skrivundervisning i åk 1

Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen. För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning.

Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Att välja strukturer för Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’. Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Introduktion till aktionsforskning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet.