background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit – Kooperativt Lärande. Sedan vi startade upp arbetet med basgrupper har vi testat några olika uppgifter med roterande roller och gemensamma resurser.

Basgrupper i åk 1: Trygghet och tillit – Kooperativt Lärande

För vissa grupper har det fungerat bra men för vissa har det blivit för mycket. Jag insåg att jag nog gått lite för fort fram och gett för svåra uppgifter med för många steg för tidigt. Ta_rningsspel tiotal nya regler. Fyra i rad addition. Bättre hälsa. Mattepdf. Pixel 1A och 1B. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Klockan. Printables for kids. Rädda Barnens material om Livets Lotteri - Rädda Barnen. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då?

Rädda Barnens material om Livets Lotteri - Rädda Barnen

Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak samtidigt som de tränar sig i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Malarbok barnkonventionen.

Teknik. Här hittar du alla experiment i kategorin Äggfallet Publicerad i Teknik Bygg en skyddsanordning för ditt ägg och släpp det från taket.

Teknik

I detta experiment lär du dig om deformation och hur man kan förhindra det. Läs mer >> Flaskxylofonen Släpp lös din inre virtuos på detta fullt spelbara musikinstrument. Problemlösning. Uppgift lämplig för åk 2 och 3 Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor.

Problemlösning

De tre korna ska få lite olika hagar. Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Förutom de 16 ”gräsbitarna” kan det finnas extra ytor med t ex en damm eller å inne i hagen. Här gäller det att tänka ”utanför boxen”. Hagen ritas upp på cm-rutat papper. Eleverna placerade ut våra multibas-tiotal som staket runt hagen för att underlätta uträkningen. Ko nr 2 har en väldigt sparsam bonde som vill köpa så lite staket som möjligt. Ko nr 3 har en väldigt slösaktig bonde som älskar att sätta upp staket. Eleverna fick redovisa sina tankar och funderingar för klassen. Lektionsbanken. Melonheadz clipart - S k p Google. Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd. Steg 1.

Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd

Väcka lusten och nyfikenheten att lära Är du intresserad, passionerad, engagerad eller annan eftertraktansvärd egenskap, gällande det du ska hjälpa dina elever att lära sig? Om inte kanske du ska ändra något. För om inte du är det, hur ska du då få någon annan till det. Utgå alltid ifrån detta Steg 2. Se till att alla ämneslag och dess lärare har en gemensam kunskapsöversikt.

Steg 3. Utgå ifrån kunskapsöversikten och plocka ut ett par kunskapskrav för att skapa en lärandematris. Steg 4. När lärandematrisen är utformad ska det tydligt framgå genom vilken eller vilka förmågor som eleven ges möjlighet att uppvisa förmåga/kunskapskrav. The big five ska fungera som en röd tråd genom hela skolan. Om eleverna ska läsa om Skottland och sedan göra en muntlig presentation kan man använda sig av 3-4 olika kunskapskrav i ämnet engelska samt 1-2 ämnesspecifika förmågor. Steg 5. Steg 6. Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande. Berättaren är en lättare version Hitta en kompis.

Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande

Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra. Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex. Läs- och skrivundervisning i åk 1. Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2.

Läs- och skrivundervisning i åk 1

Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva. Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Den skapar riktig elevinteraktion och strukturerar samtalet mellan elever mer än vad EPA gör.

Du använder Par På Tid när du vill ha fokuserade samtal och spänning i rummet. Strukturen påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke av öppen karaktär. Du har delat upp klassen i par eller ”nyckelkompisar”.Du ge en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? Att välja strukturer för Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’.

Att välja strukturer för Kooperativt Lärande

Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen. När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet med lektionen – d.v.s. vilka lärproccessdomäner du vill använda (Leppilampi & Sahlberg, 1998). Introduktion till aktionsforskning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet.