background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Så är inkludering i klassen möjlig. Forskningsrapporten ingår i det treåriga FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” som startade 2012 med 31 deltagande grundskolor i tolv kommuner.

Så är inkludering i klassen möjlig

Nu ska projektet avslutas och redovisas i en rapport, ”Från idé till praxis – vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner”. Malmö högskola, som är ansvarig för forskningen, har sedan starten följt utvecklingsprocesserna på skolorna i intervjuer och enkäter med lärare, skolledare, förvaltningschefer och elever. Syftet har varit att studera hur kommuner och skolor arbetat tillsammans för att utveckla inkluderande lärmiljöer för alla elever. Forskarna har studerat inkludering på flera nivåer: kommunal, institutionell och i skolans lärmiljöer. Mitt Flippade Klassrum. Häromdagen såg jag en tråd på Twitter där många av de begrepp vi använder oss av inom skolans värld diskuterades.

Mitt Flippade Klassrum

Tråden lyfte fram begreppen och uttrycken som en rad floskler, begrepp som används men som inte fyller någon egentlig mening, eller för den skull, gör skillnad i undervisningen och för eleven. Jag tror att det är vanskligt att raljera över dessa uttryck istället för att lägga kraft på att ge begreppen och uttrycken innebörd och mening. Lærer vi mer med blyant?

How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Adilene Rodriguez admits she has always struggled with academics.

How To Weave Growth Mindset Into School Culture

Especially in middle school she hated getting up early, found her classes boring and didn’t really see where it was all going. When she started her freshman year at Arroyo High School in San Lorenzo, California, just south of Oakland, she was a shy student who rarely spoke up in class and had little confidence in herself as a scholar. Rodriguez is now a senior and her approach to school has changed dramatically over her high school career. She attributes her shift to her freshman science teacher, Jim Clark, who taught the class about growth mindset from the very beginning and backed up the discussion with action.

IKT

Bedömning. Mobbning. Relationen som pedagogisk urkraft (IV): En pressad lärare kan aldrig vara en bra lärare — LASSE_BJORKLUND. Vårt professionella lärande fixar vi själv. ”Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” heter en artikel i Lärarnas Nyheter den 1 juni 2015.

Vårt professionella lärande fixar vi själv

Det är Helen Timperley som citeras. Knappt två och en halv månad senare checkar Naverlönnskolans personal in på Mossbylund. Ett stort förändringsarbete ska sjösättas. Vi kommer att stöta och blöta hur vi ska få alla elever på vår skola att lyckas. Men arbetet hade faktiskt påbörjats långt mycket tidigare och personalen var med från allra första början i sann Timperleyanda. Gröna sköna Tyresö » Därför lämnar jag mitt drömjobb. Med anledning av situationen i skolan i Tyresö, så publicerar vi ett öppet brev från Lisa Norgren Benedictsson, adjunkt och högstadielärare i Tyresö 1989-2015.

Gröna sköna Tyresö » Därför lämnar jag mitt drömjobb

Mycket intressant läsning som skickats till politiker på lokal och nationell nivå! Kamratrespons - att arbeta med god miljö för lärande – Förstelärarbloggen. Film eller bilder är ett bra sätt att förstärka budskap.

Kamratrespons - att arbeta med god miljö för lärande – Förstelärarbloggen

I arbetet med kamaratrespons och uppdraget att skapa en god miljö för utveckling och lärande har Therese Linnér hittat filmen som hjälper henne att skapa ett gemensamt språk tillsammans med eleverna i klassrummet. Ibland säger en bild och en film betydligt mer än tusen ord. Energizing Brain Breaks. Mike Hosking Breakfast. Systematiskt kollegialt lärande. Skrivet av Daniel Nordström Skolverket släppte nyligen ett nytt stödmaterial om Kvalitetsarbete i praktiken.

Systematiskt kollegialt lärande

Stödmaterialet presenteras i korthet här och kan bidra till att systematisera det kollegiala lärandet. Det systematiska kvalitetsarbetet är inskrivet i skollagen och det finn även tydliga kopplingar till skola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera, prioritera, samtala och skapa delaktighet om måluppfyllelsen och utvecklingsområden i relation till de nationella målen.

Kvalitetsarbetet består av en cyklisk process där man skal l följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen och undervisningen men målet att öka eleverna måluppfyllelse. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan.

Checklista för sociala medier. "Höga förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall. Ett mail från en bekant som arbetar i en kommun fick mig att aktualisera frågan om förväntningar.

"Höga förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall

Förväntningar är något som enligt till exempel Skolinspektionen och SKL är en viktig faktor för att förbättra undervisningen. Det låter ju underbart. Om vi bara har ett annat förhållningssätt så få vi en bättre skola. Då behöver vi ingen kompetensutveckling, inga nya kunskaper eller metoder – och sådant kostar pengar. How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Why do kids do better in school after exercise? När kunskap blev ett krav. Kurs och ämnesplaner-Gr. Rektorn - att ändra en skola. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6