background preloader

Pedagogik m.m.

Facebook Twitter

Så kan betygssystemet förbättras. De flesta lärare är positiva till att det införts fler betygssteg men majoriteten anser att kunskapskraven är otydliga.

Så kan betygssystemet förbättras

Skolverkets utvärdering visar också att många lärare upplever problem med tröskeleffekter - att elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav. - Många lärare tycker att betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upplever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer. Därför presenterar vi flera förslag till förbättringar. Printhandler.

Ett förslag till upplägg för forskningsbaserad grammatikundervisning — LASSE_BJORKLUND. I förra inlägget sammanställde jag forskning kring hur man kan förbereda eleverna inför prov av NP-typ, beskrev övergripande tendenser i forskningen, samt ett antal metoder och modeller med vilkas hjälp man kan planera sin undervisning.

Ett förslag till upplägg för forskningsbaserad grammatikundervisning — LASSE_BJORKLUND

I det här inlägget tänkte jag följa upp guiden jag skrev - som trots till stor del hade ”vad?” -karaktär, med ett inlägg för "hur" - hur man faktiskt konkret kan gå till väga. Jag börjar med explicit grammatikundervisning, för att i senare inlägg behandla exempelvis vokabulärträning och lässtrategier. 1. Overwhelmed? Do 5 Things. At this time of year, feeling out-of-control busy is the status quo for just about everyone I talk to.

Overwhelmed? Do 5 Things.

The piles get bigger and the lists get longer. To quote Steve Martin in the movie Parenthood, “My whole life is have to.” Träna hjärnan och bli smartare. – Vi vet idag att hjärnan är plastisk.

Träna hjärnan och bli smartare

Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. Tränar vi dem intensivt så blir vi bättre. Kristina Bähr är barnläkare och har under flera år arbetet som skolläkare. Fem_steg_for_planering. Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik.

Britt Johansson – genrepedagogik del 1

Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, det som brukar kallas cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen. Flippad undervisning. Flippat klassrum.

Flippad undervisning

Vad i hela friden är det för något? Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck har gjort med sin ”gula bild”. I korthet går det ut på att eleven ska vara förberedd i ”huvudet” så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. Den tid som du använder till att ha genomgångar kan nu läggas på att vara hos de elever som behöver dig mest. Konsten att ge strategier för att lyssna. När motorn saknas - om ADD. Att orka med skoldagen är en stor utmaning för Martin Ekman, 13 år.

När motorn saknas - om ADD

Martin går i årskurs sju och är duktig i matematik men har svårt med nästan alla andra skolämnen. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare.

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Jag har själv använt metoden, men har sedan länge övergivit den av den enkla anledningen att den tar tid från lektionen. Och vår lektionstid är dyrbar, det vi gör på lektionerna ska utveckla och inspirera, eleverna ska lära sig saker. Mina glosförhör sker nästan uteslutande på whiteboard-tavlan. När alla elever fått skriva en mening på tavlan tar nästa del vid. Bild: Mia Smith, skapad i Explain Everything. Visa enskild publikation. Formativ bedömning engelska. Formativ bedomning fordjupad lasning ny. Att ge eleverna respons.

Tidigare skrev jag längre skriftliga omdömen efter avslutat arbete, men den responsen ägnar eleverna lite tid åt av flera skäl.

Att ge eleverna respons

Några av dessa är: Motivationen att bearbeta text efter avslutat arbete är väldigt låg. Uppgiften är ju klar! Ångest är min arvedel (konsten att hantera sin rättning, del 1) - Robin Smith. Klockan är 03.28 och jag är vaken. Hjärtat klappar lite för fort, tankarna snurrar och jag kan varken somna om eller förmå mig att stiga upp och ta tag i det som håller mig vaken – rättningen. Relationen som pedagogisk urkraft (IV): En pressad lärare kan aldrig vara en bra lärare. Språkutveckling so.docx. Språkutveckling no.docx. Jenny på Wendes: Att tydliggöra målet.

Den sista tiden har jag funderat en del över hur jag med enkla medel ska kunna få eleverna att synliggöra sitt eget arbete. Jag vill att de ska känna ett ansvar över sin arbetsinsats och jag vill att de själva ska reflektera över vad de egentligen gör under en lektion i exempelvis svenska. Jag är inte ensam om dessa tankar. Ett öppet brev till alla nya lärare – välkommen till denna termin!

Hej du nya lärarkollega! Detta är ett öppet brev till de lärare som nu går ut och ska börja sitt yrkesverksamma liv som lärare. #flippatklassrum. Digitala arbetssätt i klassrummet. Digitala arbetssätt i klassrummet är en praktisk och konkret handbok för dig som vill börja arbeta mer aktivt och genomtänkt med digitala verktyg.

Fokus på undervisning. Ge plats för mer undervisning. Metoden ger elever ett rikare språk. Så funkar det. Tydlig struktur skapar arbetsro. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text. En lärare vars elever lär sig mycket. Hur gör en elev som lär sig mycket? How to encourage students to read for pleasure: teachers share their top tips. The big challenge for teachers is not simply getting students to read – it's getting them to enjoy it too. It's one thing for students to trudge through set texts in a lesson, but will they open another book when they get home at the end of the day? The National Literacy Trust has noted that becoming a lifetime reader is based on developing a deep love of reading.

"Research has repeatedly shown that motivation to read decreases with age, especially if pupils' attitudes towards reading become less positive," it said. "If children do not enjoy reading when they are young, then they are unlikely to do so when they get older. " Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Gruppträning – boksamtal. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun.

Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Tvärgruppsredovisningar är grejen!