background preloader

Svenska -17

Facebook Twitter

Pokemon go s 32 61. Pokemon go s 1 31. Hur våra bokstäver skrivs. Sök efter " mio min mio" Planering 19/ åk 4 Vänskap Text 1 Tonje och det hemliga brevet Text Maria Parr Översättning Karin Nyman Förlag Rabén & Sjögren Skärmvisning och utskriftLyssna i din webbläsareLyssna i Inläsningstjänsts app Arbetsblad 4:19 Text 2 Miramis ur Mio min Mio Text Astrid Lindgren Förlag Rabén & Sjögren Skärmvisning och utskriftLyssna i din webbläsareLyssna i… Läs Mer Planering 7/ åk 4 Konstnären Text 1 I rosengården ur Mio min Mio Text Astrid Lindgren Förlag Rabén & Sjögren Skärmvisning och utskriftLyssna i din webbläsareLyssna i Inläsningstjänsts app Arbetsblad 4:7a Text 2 Ronja Rövardotter Text Astrid Lindgren Förlag Rabén & Sjögren Skärmvisning och utskriftLyssna i din webbläsareLyssna i Inläsningstjänsts app Arbetsblad 4:7b Arbetsblad… Läs Mer Läs Mer Läs Mer Lektion 23/ åk 3 Berättelser av Astrid Lindgren Mio, min Mio Text Astrid Lindgren Rabén & Sjögren Skärmvisning och utskriftLyssna i din webbläsareLyssna i Inläsningstjänsts app.

Sök efter " mio min mio"

Mio min mio rosengarden18 21. Mio min mio miramis sid 32 40. Mio min mio den djupaste halan ny. Veckans ord A E. Veckans ord dagar, månader, O Ö. Veckans ord F N. Veckans ord tom. Stöd vid inledning. Lennars listor inspirerar! – Uggleholken. Förra veckan jobbade vi utifrån en av frökens favoritböcker, Lennarts listor.

Lennars listor inspirerar! – Uggleholken

Vi började som vanligt med att förutspå vad boken skulle handla om genom att titta på framsidan och läsa titeln. Det är så härligt att se att barnen nu har förstått att det är viktigt att alla som vill får möjlighet att prova sin förmåga att förutspå och att det inte spelar någon roll om någon annan redan har tänkt på samma förutsägelse, för vi provar tillsammans och hjälper varandra framåt på vår väg till utvidgade kunskaper och färdigheter.

Fröken Detektiv fick vara med denna gång för att hjälpa till att förklara svåra ord. Lennart har 14 olika slags listor och nu blev vi sugna på att göra egna listor. Varje grupp fick således komma överens om vad just deras lista skulle handla om och när alla var klara fick de påbörja sin lista genom att skriva rubrik och fylla listan med olika saker. AOUÅ EIYÄÖ. Varför läsa? Till föräldrar :) Vi arbetar med fabler. Vilken ordning ska man lära ut bokstäverna? Alfabet samt tecken. Ämnesintegrerat arbete om äpplen. Poängpromenad författare och böcker. Surfa lugnt - Nätanvändning, Råd & tips. Läsning spelar roll.

Påsklovsbingo 2 pages. Ägguppdraget. Kom ihåg när du skriver! Skriv om en betydelsefull person i ditt liv - läxa. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa.

Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Framsida. Zombie som på Z. Att bygga upp en berättande text. Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Vilka delar ska vara med? Först fick vi tre små texter som vi skulle lista ut vad vi skulle göra med. Vi förstod nästan på en gång att det skulle bli en saga. Vi la textdelarna i rätt ordning. Sedan funderade vi på HUR vi visste vilken del som skulle komma först, sedan och sist. 1. Vi förstod alla att den texten som skulle komma först var den här: Det var en gång en pojke som hette Ivar. Vi visste det av tre anledningar. sagor brukar börja med Det var en gångi början av en saga berättar man om huvudpersonen (VEM)i början av en saga berättar man om miljön (VAR) 2.

Grammatikbolaget: Särskrivning - UR Skola. Träna bokstäver - ljuda. Träna bokstäver ljuda. lamineras (1) Är det sant?: Källkritik - UR Skola. Mandalabokstäver. Skriva berättelser med början, handling och slut. Tips! Instruerande texter.... Vi skriver instruktioner. FaBLER - ARBETSGÅNG - Michaels uppgifter.