background preloader

16/17

Facebook Twitter

Kollaborativt lärande ökar elevernas engagemang - Voister.

Tema - Livet på landet, på ängen och på gården.

Tecknade serier. Klassiska pärlor för undervisning. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Åk 1. Digitalt lärande. Lärandematriser. Läsläxan och lässtrategier. Tema i texternas värld. Skrivning. Frågor och BFL i undervisningen. Janusz Korczak. Olika är bra. Tema svenska. Miljötema. Läsa, skriva, tala, lyssna språkutvecklande. Inför bokinköp VT 17. Kropp och hälsa. Spännande! STL. Logopeden i skolan. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever. Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner.

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Jag har anpassat modellen till att passa mig och mina elever i NO och en gång i veckan kör jag “Grej of the week”. Sättet att fokusera intensivt på något en kort stund lockar mig och jag har funderat på hur jag kan utnyttja grundtanken och vilket mer lärande i skolan eleverna skulle kunna gynnas av att ha mikroundervisning eller mikrolärande i. Eftersom det just nu också är tid för mina årskurs 3 elever att automatisera multiplikationstabellen provar jag ett nytt sätt där tanken med mikrolektion också utnyttjas. Micke Hermansson är läraren som inspirerar eleverna med att kunskap är coolt.

Under ett par år har han presenterat mikrolektioner i sina klasser vilket medfört stor allmänbildning, ökat engagemang och lust för allt lärande. Presentation till Apollo 11 Det finns ju även många färdiga presentationer av andra lärare som lagts ut i facebookgruppen GOTD.

Arbetsro, Lgr 11 2:3 delaktighet,ansvar,motivation,ansträngning

SPSM. Pulsträning. Bildstöd. SO NO Teknik innehåll/ bedömning. Utvecklingssamtal. Elevaktiva arbetssätt. Skolfröken fräken. Här hittar du pdf:er jag använt och bloggat om.

skolfröken fräken

Använd gärna!!! Pdf matematik: multiplikationstrappa del 1 multiplikationstrappa del 2 multiplikationstrappa del 3 multiplikationstrappa del 4 Volymstation 1 Volymstation 2 Volymstation 3 Störst tal tiokamraterna 6-, 7- och 8-kamrater 9-bingo Mitt armband Minuspingis Uppochner-spelet 7-nallarna Jakten på 6kamraterna 6-kamrater, ballonger matterobot 2D sifferbok 1 till 6 sifferbok 7 till 9 sifferrace och sifferduellen femkampen 5-vägen lustiga gatan Mattedetektiver 1 Mattedetektiver 2 multiplikationsruta fundera på multrutan Skoljoggenmatte Pdf teknik: Uppfinningar Pdf no: Fröteckning Fröexperiment Pdf sv:

Lgr 11 om HUR

Textsamtal i F-klass. Boktips jul. Nyanlända. Läslovet 2016. Nya bedömningsstödet sv/sva åk1-3. Sv sva. Högläsning. Forskning om hjärnan, läsning, läsförståelse och arbetsminne. Nya Språket Lyfter NSL. På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan.

På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

En åtgärdsgaranti kan inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder. De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är: att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutvecklingatt elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Bild

Grej of the Day. Läsförståelsestrategier. TCRWP. Inspirationsföreläsning ABC-klubben med Marika Nylund Ek from nokpublisher on Vimeo. Språkutvecklande arbetssätt. Checklista. Föräldramöte - om läsning och matematik om kunskap o lärande. Systematiskt kvalitetsarbete. Boksamtal. Starta upp med efter sommarlovet. Nyanländas lärande - mottagning, kartläggning.

Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet. – Hanna Fjeld. Hur gör du när du planerar?

Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet. – Hanna Fjeld

Är du en sån som gör du en grovplanering över läsåret som du följer sisådär eftersom du ofta får feeling och hoppar på nya idéer, vilket gör att du i juni inser att du inte hann med allt du hade tänkt? Eller planerar du varje lektion in i minsta detalj och ser ”oförutsedda händelser” som friluftsdagar eller studiebesök som dina värsta fiender eftersom de totalförstör din uttänka plan? Det finns säkert alla varianter där ute. De flesta befinner sig säkert någonstans mittemellan de två ytterligheterna ovan. En sak funderar jag över. Men tråkigt eller ej, jag funderar nog främst på hur en lärare som planerar på det viset undervisar.

En formativ arbetsprocess innebär att jag ofta ”kollar av” var i lärprocessen eleverna befinner sig. Den summativa bedömningen, det kan vara ett traditionellt salsprov, en inlämning, en presentation, eller vad som helst, är förutom ett bedömningstillfälle också ett möjlighet för formativ fundering. /Hanna. Förskoleklassen och fritidshemmet får egna avsnitt i läroplanen.