background preloader

Helenejnikolaisen

Facebook Twitter

Helene

Lærerstudent

Eg har snudd i synet på iPad i skulen. Digitale steg mot fremtidens skole. Teknologi har blitt dagligdags på de aller fleste arenaer i samfunnet – unntatt i skolen.

Digitale steg mot fremtidens skole

Klasserommet er kanskje det siste stedet hvor innføring av teknologi og digitale verktøy fortsatt ses på med en viss skepsis. Den som følger det offentlige ordskiftet, kan fort tro at diskusjonen rundt teknologi i skolen er dominert av to leire: Teknologioptimistene på den ene siden, som mener at teknologien er løsningen på de fleste av skolens utfordringer, og teknologipessimistene, som er engstelige for at innføring av teknologiske verktøy vil gå på bekostning av tradisjonelle «skoleverdier», som dybdelæring og fordypning – til fordel for overfladiskhet, hurtighet og distraksjoner. – Virkeligheten er nok mer balansert, både blant forskere og lærere. Man risikerer riktignok å vende seg bort fra noe når man innfører digitale og teknologiske hjelpemidler og verktøy i skolen.

Men samtidig får man tilgang til noe nytt, sier professor Atle Skaftun ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. KOMMENTAR: Digitalisering som fremmer læring - Digi.no. Avsender: Fremtidens kunnskapssamfunn er digitalt. Norske elevers digitale kompetanse stammer i dag oftere fra det de har lært seg på PC-er og nettbrett hjemme enn det de har lært på skolen. Slik kan det ikke være. God bruk av digitale verktøy i skolen krever aktiv involvering av lærerne. Skolen må ta spranget fra å fokusere på utstyret til å bruke det som middel for læring. Stortinget behandler nå meldingen «Digital agenda for Norge», som har et eget kapittel om IKT-kompetanse og -forskning. Store forskjeller i norske skoler: – Flere burde ha tilgang på nettbrett – NRK Nordland.

På Saltvern skole har førsteklassingene akkurat fått utdelt hvert sitt splitter nye nettbrett. – Det skal brukes for å få alle i gang med lesing og skriving mest mulig effektivt i begynnelsen.

Store forskjeller i norske skoler: – Flere burde ha tilgang på nettbrett – NRK Nordland

For mange er det mye lettere med nettbrett enn å gjøre det på papir, forklarer Beate Nilsen, lærer ved skolen. Fordeler med å bruke digitale verktøy for å strukturere og sortere informasjon er at det kan gi visuell og aiditiv støtte, diktering og tilgjengelighetsfunksjoner, redigerbare og delbart. #StatpedSPOT2019… Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen.

Nye digitale verktøy endrer skoleundervisningen og gjør at læreren må innta en ny rolle med annen type veiledning.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen

Om prosjektet Prosjektet er utført av Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoraret. De 7 h:er er viktig å huske på for å skape forutsigbarhet: hva, hvem, hvor, hvorfor , hvordan, hvor lenge og hva skal jeg etterpå? #StatpedSPOT2019… Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark. I fjor kom regjeringens digitale strategi for skolene i Norge, som skal ta landets skoleelever inn i den teknologiske framtiden.

Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen – NRK Finnmark

Men da forskere ved UIT så nærmere på bruken av digitale verktøy i klasserommet, fant de raskt ut at det ikke var barneskoleelevene som trengte opplæring. Det var lærerne selv. Hadde teknologien – manglet forståelsen Forskerne Silje S. Karlsen og Lisbeth B. Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet. I denne delen rettes søkelyset mot ulike strategier for å sikre en målrettet og god faglig bruk av IKT i elevenes læringsarbeid.

Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet

Denne veilederen er et supplement til Utdanningsdirektoratets mer generelle ressurser knyttet til klasseledelse, og et refleksjonsgrunnlag rundt digitale ressurser og læremidler. 3.1 Klasseledelse –tydelighet og gode relasjoner Teknologirike klasserom utfordrer klasseledelse, struktur og undervisning, men det kan også støtte lærerens ledelse og gi mer variert og tilpasset undervisning. Ti tips om spill i skolen. Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt.

Følg Bedre Skole på Facebook En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen - Utdanningsnytt

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler).

The Padagogy Wheel finner du på norsk her. Digital teknologi i leseopplæringen: Har det egentlig effekt på elevenes læring? Publisert 25.06.2018 — Læringsbloggen Mange barn over hele landet opplever at nå at blyant, lærebøker og skrivebøker blir erstattet med ipad.

Digital teknologi i leseopplæringen: Har det egentlig effekt på elevenes læring?

I tillegg griper digital teknologi også inn i, erstatter og supplerer undervisning som tradisjonelt har vært gitt via lærer. Flipped classroom i undervisning - Wiki - innsida.ntnu.no. Informasjon om flipped classroom (omvendt undervisning) og hvordan du kan bruke dette til å bedre undervisningen din.

Flipped classroom i undervisning - Wiki - innsida.ntnu.no

English version - The flipped classroom method Temaside om læringsstøtte - for undervisere Det er enda ikke gjort omfattende forskning som slår fast at «flipped classroom» er den nye vidundermetoden for bedre læring innenfor UH-sektoren. Spesielt er mangelen på litteratur på «flipped classroom» fra Europeiske institusjoner påfallende. Det meste av artikler og litteratur er generert i USA. Det er likevel slik at noen gevinster ved bruk av «flipped classroom» går igjen når man studerer erfaringsbasert litteratur, både fra UH-sektoren og grunn- og videregående skole, internasjonalt og nasjonalt. Hvorfor bruke flipped classroom? Kunnskapsoppsummeringen The use of flipped classroom in higher education: A scoping review, peker på muligheten for å drive student-sentrert undervisning med dybdelæring som noen av gevinstene.