background preloader

Languages

Facebook Twitter

Gramatyka języka polskiego. Call me by my name: Peru promotes use of indigenous names in public records. Julio Cusurichi may have won the prestigious Goldman environmental prize for helping create huge reserves for Amazon tribes, but in his home village he is still known by the Shipibo-Konibo name he was given as a child: “Pino”, or hummingbird.

Call me by my name: Peru promotes use of indigenous names in public records

Like thousands of indigenous Peruvians, Cusurichi has one name at home and another on public record: his identity card and all other documents bear only his “Christian” first name. For years, Peruvian registrars often refused to recognize indigenous names, favouring Hispanic names or English-sounding names like Roosevelt or Jhon (sic). But that practice is starting to change thanks to an initiative by Peru’s national register, Reniec, to retrain registrars and catalogue names from the country’s 48 indigenous languages. “Many registrars tended not to register indigenous names, so parents felt the name they had chosen wasn’t valued,” said Danny Santa María, assistant manager of academic research at Reniec.

How to Cite an Online Encyclopedia in APA Format. According to the 6th edition of the APA manual, an online encyclopedia falls under the general heading of "electronic sources.

How to Cite an Online Encyclopedia in APA Format

" As such, the online encyclopedia reference should include the associated URL. Jątrew, paszenog i szurzyna – staropolskie nazwy stopni pokrewieństwa. Rodzina zawsze była ważna dla Polaków.

Jątrew, paszenog i szurzyna – staropolskie nazwy stopni pokrewieństwa

Szczególnie dla tych, którzy żyli kilka stuleci temu. Nasi przodkowie przykładali dużą wagę do tego, kto jest kim w rodzinie. Słownictwo retro, czyli… a gdyby tak wskrzesić archaizmy? Język polski przez ostatnie stulecia bardzo ewoluował.

Słownictwo retro, czyli… a gdyby tak wskrzesić archaizmy?

Na co dzień my także jesteśmy świadkami tych zmian. Wciąż pojawia się wiele nowych wyrazów, w tym takie cuda jak Młodzieżowe słowo roku – XD (emotikon awansował na samodzielną jednostkę leksykalną!). Wiele starych pokonanych słów schodzi ze sceny języka polskiego i ustępuje miejsca nowym. Pojawiają się nowe konstrukcje gramatyczne, w tym niezbyt zgrabne slogany typu „brawo ja”. This Is The Oldest Customer Complaint In History (And It's Great) There’s a lot to say about the human race and how we've changed over thousands of years, but there’s one thing that we have always been throughout history: committed to complaining.

This Is The Oldest Customer Complaint In History (And It's Great)

14 Untranslatable Words Transformed Into Enchanting Illustrations. The English language is made up of one million, twenty five thousand, one hundred and nine words.

14 Untranslatable Words Transformed Into Enchanting Illustrations

That’s a pretty impressive number, one you might assume accounts for every last thing you’d ever need to reference or talk about. What is the ‘wright’ in ‘playwright’? Rodzynki - Poradnia językowa PWN. W liczbie pojedynczej może być ten rodzynek lub ta rodzynka, nie zawsze jednak, lecz tylko w odniesieniu do suszonych winogron, podczas gdy jedynego mężczyznę w towarzystwie samych kobiet – a nawet jedyną kobietę w towarzystwie samych mężczyzn – nazwie się tylko rodzynkiem, nie rodzynką.

rodzynki - Poradnia językowa PWN

Także jakaś atrakcyjna rzecz, wyróżniająca się na tle innych, może być nazwana rodzynkiem, np. „Najbardziej znaczącym wydarzeniem, prawdziwym rodzynkiem, była edycja dramatów Gombrowicza (Inny słownik języka polskiego PWN). Stąd biorą się różnice w odmianie, i to już w dopełniaczu: tego rodzynka lub tej rodzynki (owocu), ale tylko tego rodzynka (osoby lub atrakcyjnej rzeczy). Dalej jest łatwo, warto tylko zwrócić uwagę na biernik: możemy zjeść rodzynek lub rodzynka (to drugie brzmi nieco potocznie), nadto rodzynkę (wszystko to dotyczy owocu), możemy pozdrowić obecnego w jakimś towarzystwie rodzynka (osobę), ale już nie rodzynek i nie rodzynkę.

Mirosław Bańko, PWN. Łacińskie zwroty, które powinieneś znać. Część 2 - Polszczyzna.pl. Czy to nie paradoks?

Łacińskie zwroty, które powinieneś znać. Część 2 - Polszczyzna.pl

Łacina, choć jest językiem martwym, wciąż żyje w wielu powiedzeniach, które wplatamy w nasze wypowiedzi. Starożytne mądrości są wciąż aktualne, dlatego jesteśmy przekonani, że te łacińskie zwroty powinieneś znać! Jakiś czas temu opublikowaliśmy listę 25 najczęściej używanych łacińskich zwrotów: Łacińskie zwroty, które powinieneś znać. Dziś uzupełniamy ją o kolejne, znajdują się wśród nich także powiedzenia. Zaczynamy! O cietrzewiu, który głuszcem był. Po przeprowadzeniu wnikliwego śledztwa stawiam cietrzewiowi zarzut kradzieży mienia imienia.

O cietrzewiu, który głuszcem był

Poszkodowanym jest głuszec. Jako materiał dowodowy posłużą między innymi nagrania głosu podejrzanego i poszkodowanego oraz obcojęzyczne imiona tego drugiego spokrewnione z imieniem tego pierwszego. Powiedzenia źle rozumiane – sprawdź, czy używasz ich poprawnie! Polszczyzna, jak każdy język, obfituje w utarte zwroty, powiedzenia i przysłowia.

Powiedzenia źle rozumiane – sprawdź, czy używasz ich poprawnie!

Wstęp do pragmatyki - Uniwersytet Warszawski. Celem kursu jest wprowadzenie podstaw opisu pragmatycznego - przedstawienie jego zadań i metod. Zaczynając od przedstawienia genezy terminu "pragmatyka", przeglądu definicji pragmatyki i ustalenia granicy między semantyką a pragmatyką, przechodzimy do omówienia następujących aspektów języka:- Entailment ("sąd logiczny") i presupozycja, które odnoszą się do logicznego znaczenia zdania. Sąd logiczny jest inferencją, której prawdziwość zagwarantowana jest poprzez relacje znaczeniowe między wyrażeniami języka. Presupozycja różni się od sądu logicznego tym, że pozostaje prawdziwa nawet wtedy, gdy zdanie, z którego wynika, jest fałszywe.- Referencjalność i deiksa.

Referencjalność jest relacją pomiędzy konkretnym obiektem w świecie a wyrażeniem, które ten przedmiot nazywa i wskazuje. Czy w e-mailach można się witać? Formy grzecznościowe w e-mailach.. Dlaczego w e-mailach nie wypada się witać? Czy forma „dzień dobry” sprawdzi się, jeśli odbiorca odczyta wiadomość w środku nocy? Jak zwrócić się do profesora, a jak do nieznajomej osoby, z którą załatwiamy sprawy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście. Odmiana nazwisk. Kozioła czy Kozła? Korwin-Mikkego czy Korwina-Mikkego? A Odmiana nazwisk męskich zakończonych w mianowniku na -a zależy od poprzedzającej głoski. Jeśli jest to głoska twarda (oprócz l, a więc np. d, t, g, k, b, p, r, s itd.), nazwisko odmienia się jak podobnie zbudowany rzeczownik w rodzaju żeńskim, np. Pazura – Pazurze, Pazurą jak kultura – kulturze, kulturą. Gdy poprzedzająca głoska jest miękka (ć, dź, ń, ś, j) lub kiedyś, historycznie była głoską miękką (c, cz, sz itd.), nazwisko – ponownie – odmienia się jak odpowiadający mu budową rzeczownik żeński, np.

Breathing new life into languages of the land. Improve your English using Youtube. O mękach i włóczęgach - Poradnia językowa PWN. Pisownia nazw obiektów miejskich – ulice, aleje, mosty, place, skwery etc. Duża i mała litera Od razu przejdźmy do rzeczy. Kawka, herbatka, schabik i kolczyczki – zdrobnienia. W wielu przypadkach wypowiedzi nie tylko sprzedawczyń, ale również internautów sięgają stylistycznej przesady, np. kcohana zamiast rutinoskorbinu, mleczko z czosnkiem i miodem, albo chlebek sobie posmaruj maselkiem i swiezym czosnkiem, ja sie tak leczylam oraz herbatka z miodem albo sokiem malinowym i duuuzo cytrynki!

1 Tendencję do „rzekomej słowiańskiej pasji zdrabniania” (vermeintliche slawische »Verkleinerungswut«) wyczerpująco opisała Alicja Nagórko w jednym ze swoich artykułów2. Dotychczas tekst ten nie ukazał się w języku polskim – językoznawczyni podczas pracy na berlińskim uniwersytecie dokonała ciekawych obserwacji lingwistycznych dotyczących styku dwóch kultur. Postanowiła więc zebrać swoje spostrzeżenia w jednym artykule. Deminutiva, czyli zdrobnienia, są o wiele silniejsze niż parafrazy, tzn.

Wulgaryzmy – zbędne czy potrzebne? Wulgaryzmy – chwasty w ogródku zwanym językiem polskim czy może kropka nad i w ekspresywnych wypowiedziach? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Nie można jednak udawać, że wulgaryzmów nie ma. Są one takim samym elementem języka jak inne, choć wywołują w wielu z nas niesmak. Nieraz czy nie raz? Niejeden czy nie jeden? Pisownia przeczenia „nie”... Jak to jest z tym nie? Kiedy należy pisać je razem z inną częścią mowy, a kiedy osobno? Czym się różni nie raz od nieraz, a czym niejeden od nie jeden?

Nie chwytajcie się za głowę, tylko sprawdźcie, co przygotowaliśmy na ten temat! Oto przed Wami zasady pisowni przeczenia nie z różnymi częściami mowy. Najprościej rzecz ujmując, w większości przypadków partykuła przecząca nie powinna być zapisana osobno. Guides: APA, MLA, and Harvard citation style guides. Mówimy po krakosku odcinek 4 - Znaczenie słowa "Proszę" - NaszeMiasto.pl. Styl bibliograficzny APA. S T Y L A P A (A M E R I C A N P S Y C H O L O G I C A L A S S O C I A T I O N) jest to zestaw reguł opracowanych by ułatwić rozumienie piśmiennictwa z nauk społecznych zawartych w podręczniku Publication Manual of the American Psychological Association. Styl ten powstał w latach 80 i od tego czasu stanowi jeden z podstawowych stylów cytowań. Na edycję tekstu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu (np. odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne).

Edukacja InformacyjnaJak cytować media społecznościowe w stylu APA? - Edukacja Informacyjna. Nowe wydania oraz uzupełnienia do podręczników standardów edytorskich (w tym stylów cytowań) obejmują cytowanie mediów społecznościowych. 3,200-Year-Old Luwian Hieroglyphics Detail the Fall of the Bronze Age. Economist. How to Cite Facebook: Fan Pages, Group Pages, and Profile Information. [Note 10/18/2013: Please view an updated and expanded version of this post at. Chomsky - Poradnia językowa PWN.

Wiewiórka — pradawna „wiercipięta” Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej ... (Abhandlungen und Vorschläge ... Finding the Words for Hope: The Fight for Endangered Languages. Jak traktowano homoseksualistów w czasie II wojny światowej? Lexicon Valley on profanity and obscenity with Holy Shit: A Brief History of Swearing author Melissa Mohr. Elizabeth Kerekere speaks on Maori LGBTQ term takatāpui - NZ Herald. Capital - Native English speakers are the world’s worst communicators. Językowe rozważania młodego polonisty: Zapytać jej czy ją?

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. ARIANTA - NAUKOWE I FACHOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters. Dawne nazwy pokrewieństwa i powinowactwa - Poradnia językowa PWN. Grammar Girl. Differences Between British and American English Inforgraphic. 'Th' sound to vanish from English language by 2066 because of multiculturalism, say linguists  Speech accent archive: how to. Gwary polskie - 1.4. Dialektyzmy a regionalizmy. Gwary polskie - Tekst gwarowy — Płaza 1. Gwary polskie - Podstawy dialektologii. Speech Filing System. Signs and symbols: the names of punctuation marks. What are the names for male and female animals? A Foreigner’s Guide to Polish Names. A Foreigner’s Guide to Polish Surnames.

Głagolica. Głagolica (system liczbowy) Gramatyka języka polskiego – A Polish Grammar. Aneks:Język polski - wymowa - głoski – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny. British Vs American English Differences. Why Did Humans Develop So Many Different Languages? Second Languages Spoken by Countries Around the World. Human language may be shaped by climate and terrain. Learn Korean - Beginner Lesson #1 - Self-Introductions. Things Every New Korean Language Learner Should Be Aware Of. 네이버 사전 (NAVER dictionary) Daum 어학사전. Krakow.koreanski. 10 Reasons Why The Korean Language Being Difficult Isn't True. Korean Keyboard - 한국어 키보드 - Type Korean Online. Korean Keyboard - 한국어 키보드 - Type Korean Online.

Teaching