background preloader

Fysik

Facebook Twitter

Lab: Elektricitet. Laboration där eleverna bland annat får öva på att mäta spänning, ström och motstånd.

Lab: Elektricitet

På den här sidan finns förslag på laborationer kring: Sluten krets Seriekoppling Parallellkoppling Mäta spänning Mäta ström Mäta motstånd Klipp <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. </h3><p>Var god aktivera JavaScript i inställningarna för din webbläsare. Fatta fakta ElektricitetVad är elektricitet och hur fungerar det? Klippet är hämtat ur programmet Fatta fakta: Elektricitet (05:44 minuter). Materiel Säkerhet att tänka på: materialen får på inte användas i vanliga vägguttag eftersom det är direkt förenat med livsfara. 1,5-voltsbatterier Batterihållare 3,5-voltslampor Lamphållare Sladdar och krokodilklämmor Universalmätare”Kyckling” eller liknande apparat för att leka med sluten krets.

Sluten krets Stå i ring och håll i varandras händer. Ta en sladd, ett batteri och en lampa och se till att lampan lyser. Vad är en atom? (Fysik) - Studi.se.

Tyngdkraft och rörelse

Konkret och kreativ NO. Hans Persson. KYCKLINGEN SOM PIPER med Hans Persson. Svavande_ringen. Vem vet vad?: Ljus - UR Skola. Veckans experiment. Ljudhjältarna: Skolan - UR Skola. Gnomens guide till fysiken: Luft - UR Skola. 20+ Home Science Projects for Kids. 52.6k Shares Here are 20+ awesome and FUN Home Science Projects for Kids!

20+ Home Science Projects for Kids

These have ALL been tried and tested by ourselves and our kids – we hope you will enjoy them all as much as we have! Learn How Plants Absorb Water – a FUN way for kids to witness how plants absorb water and nutrients! DIY Lava Lamp Experiment – this was so much bubbly FUN! Make your own Magic Aqua Sand! Bubbling Quicksand – a bubbly sensory experiment that gives quick results – great for all ages.Dragon Sand Volcano – create your own erupting volcano!

If you want to become a Fellow Fun Mum Member & receive all of our fun craft, recipes & activities as well as special offers & promotions – click the button on our home page : ) Looking for topics in SPT? 7 Free iPad Apps for Science Lessons. Cross-posted from my other blog iPadApps4School.com I'm preparing to do a virtual presentation for a small district next month.

7 Free iPad Apps for Science Lessons

My hosts asked for a list of some science apps that their middle school and high school students can use. This is part of the list that has free apps. The Bill Nye The Science Guy iPad app is a free iPad app on which students can watch Bill Nye videos, play games, and discover kitchen table science experiments to do at home with their parents. The app is beautifully designed.

GoREACT is a free iPad app from the Museum of Science and Industry, Chicago. Powers of Minus Ten: Bone is a neat iPad app for biology students. Virtual Heart is a free iPad app that allows users to take a closer look at how the human heart functions. Fysikaliska Leksaker. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Ljudrummet-ljudovningar-klassrum. Experimentskafferiet. Experimentera mera. Science Experiments for Elementary. Experiment #1 What will happen when I put raisins in a cup of sprite?

Science Experiments for Elementary

After you do the experiment, you will find out that the raisins DANCE! My students L.O.V.E this experiment and think that it is hilarious that the raisins dance up and down in the Sprite! Click {here} for the raisin experiment Experiment #2 What does our heart do for us? Fysikaliska Leksaker. Science Is Fun Home Experiments. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Fysik årskurs 1-3 - undervisningsstöd. Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker.

Fysik årskurs 1-3 - undervisningsstöd

Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Materialets fyra steg syftar istället till att eleverna i lek och rörelse ska få uppleva och samtala om de händelser begreppen handlar om. Här följer en arbetsgång i fyra steg. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Steg 2: Pröva, sortera och generalisera Därefter är det dags för eleverna att pröva själva på lekplatsen. Steg 3: Organisera och benämn När eleverna har provat själva är det dags för dem att använda ordningssinnet.

Steg 4: Hitta regler Slutligen får eleverna möjlighet att använda fantasin till att gissa förklaringar och regler. Five seriously impressive home experiments to amaze your kids. So many surprising facts can be discovered during home experiments with your kids using just common household items.

Five seriously impressive home experiments to amaze your kids

While conducting such experiments, the both of you will have fun and learn something new. But, more importantly, you will definitely bond with your child. These experiments are perfectly safe, and every child will be happy to do them with your help. Superhemligt: Slajmbuset.