background preloader

Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids

Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids
Related:  Webbsidor Bra sakerpyssel

stella savvidou | En lärare under ständig utveckling 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 Euro 2016 Football - June 10 to July 10Fathers Day (global) - Sunday, June 19thUS Independence Day - Monday, July 4thEid ul-Fitr - Tuesday, July 5thRio Olympics - Friday August 5 to Sunday August 21Fathers Day (Australia and New Zealand) - September 6thHallowe’en - Saturday, October 31stBonfire Night - Thursday, November 5thRemembrance Day - November 11thDiwali - Wednesday, November 11thThanksgiving - Thursday, November 26thSt Andrew’s Day - Wednesday, November 30thHanukkah - December 24th to January 1stChristmas - Saturday, December 25thNew Year’s Day - Friday, January 1stBurns’ Night - Wednesday, January 25thAustralia Day - Thursday, January 26th Earth Day - Friday, April 22nd St George’s Day - Saturday, April 23rd Anzac Day - Monday, April 25thMothers Day (global) - Sunday, May 8th

Pictogrammes – Les trésors en éducation spécialisée Le mot pictogramme est composé de deux termes: picto, d’origine latine, qui signifie peint et gramma, du grec, qui peut signifier lettre ou signe écrit. Tout d’abord, il est essentiel de bien comprendre ce que c’est. Ces petites images simples représentent une action ou un mot. Elles sont très utiles. Notre quotidien est rempli de ces petits dessins qui fournissent à l’utilisateur des informations. Dans le quotidien des aidés Bien qu’au départ, ils ont été développés pour stimuler les enfants ayant un TSA, ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par tous. Des verbes d’actionLes comportements interdits et les habiletés sociales à faire à la place,Les émotions Les tâches ou responsabilitésLes routines ou consignes usuelles, des séquencesDes jeux ou jouetsetc Sur le marché et internet, il y a une grande variété de pictogrammes.

Faktatext – cirkelmodellen Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter. Vi följer liknande arbetsstruktur när vi introducerar textgenrer för att den igenkännande faktorn gynnar flertalet elever. På väggen finns informationen eleverna behöver. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Kunskap om ämnesområdet Vad är en faktatext? Ladda ner: Faktatext_ordning

TP Roll Frog & Fly Game TP Roll Frog Game If you know me, you will now that I ADORE all things TP Roll… I find that TP Rolls are so incredibly versatile and that there are so so sooooooo many things you can make out of said humble item (check out some of our favourite TP Roll Crafts). And TP rolls are FREE! I ADORE this TP Roll Frog and fly game from One Perfect Day (do hop over – no pun intended and take a look now). Did you like this?

Photos de stock, images et vidéos libres de droits Ugglornas näste | De klokaste ugglorna i stada! Learn to Draw Animals Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step illustrations to discover how to draw all sorts of animals and build up their skills and confidence in the process...plus they are just good fun! You could build up a whole folder of these printable pages for rainy days - teachers might even want to laminate them and keep them ready as a time-filler or reward. And of course many of them tie into classroom themes, too. We have over 80 of these animal drawing pages so you are sure to find one that appeals! Explore our learn to draw animals printables below... By special request, save yourself a lot of clicking and grab all our learn to draw animals, birds, bugs and sea creatures in one easy download! Learn to draw this cute chimpanzee just by following the steps and copying carefully. Whether you are looking at African animals, primates or even Ancient Egyptian Gods, use our learn to draw a baboon guide to add some fun. Kids love meerkats!

Clip Art, Fonts, Teacher Ideas, Printables and Crafts by DJ Inkers Turas om: Positivt tänkande – Kooperativt Lärande För att elever ska kunna samarbeta på ett fungerande och lärande sätt behöver de få möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter. En av dessa är konsten att möta det andra säger på ett positivt sätt. Hur medlemmarna i gruppen bemöter idéer och tankar från andra bestämmer hur mycket eleverna vågar dela med sig. Det är här viktigt att vi hjälper eleverna i hur de kan bemöta varandra på ett sätt som främjar samarbete och ett positivt klimat. Redan under de första dagarna tränade vi på detta med våra elever i årskurs 1. Vi började med att göra en liten charad. Vi tränade sedan på att svara JA! Nu var det dags för strukturen Kloka pennan. Eleverna delades in i par.Varje par fick en mandala att färglägga.Eleverna fick nu var sitt uppdrag. Målet gjordes tydligt för eleverna; det viktiga var inte att det skulle bli fint eller ”rätt” utan att de skulle svara JA och följa kompisens instruktion. Självklart handlar inte samarbeta om att alltid säga ja. Kloka pennan: Alfabetet I "Allmänt"

Related: