background preloader

Länkar att kolla upp och sortera

Facebook Twitter

Onenote i undervisningen - Synligt Lärande. What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen. Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift. Grup­pen lyssnar på korta sekvenser. . – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk. Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda.

En testsituation ser ut så här: Två flickor har fått ett kort med ett påstående och frågan ”Do you agree or disagree?” Nöjda ledare. . – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. The Book Depository Live. Beginners: Basic Real English Course –[Multimedia-English] Expeditionaugustenborg.wikispaces. Se möjligheterna hos elever med autism.

Tips på hur OneNote kan användas i undervisningen. Portfolio i OneNote i undervisningen. Blog Archive » Containers – mind map and games. The concept of uncountability is very difficult to understand and use correctly for learners of English. However, even the English sometimes need to count the things which are uncountable. To do this they count the containers the things are commonly packed in or they have a countable expression which is used with the given noun. Thus, they have one pair of trousers, two pieces of cake or a carton of milk. To master this you have to learn the containers by heart. To make it easier I have prepared a short video, a mind map and three games for you. Containers – video Watch the video and repeat the phrases with the native speaker. Containers – mind map The following mind map visually maps the containers and their usage. Once you have learnt the containers it is time to see whether you really know them. Containers – games The first game is the easiest one.

Containers – penalty game. The second game is slightly more difficult. Containers – En Garde game. The last game is the most difficult one. Food | Vocabulary. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa.

Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter.

Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand. Office 2010 i språkundervisningen. Blogs. Microsoft och KTH har tecknat ett Education Alliance Agreement, ett samarbetsavtal som omfattar områden som kompetensutveckling, forskning, innovation, studentrekrytering, utbildning samt effektiv drift av IT. – Avtalet formaliserar det sedan länge pågående samarbetet mellan KTH och Microsoft och indikerar en ambition att öka intensiteten i samverkan, och att initiera nya samarbeten. Microsoft är en viktig aktör inom forskning och utbildning och verkar med sikte på många olika intressenter i samhället varför det känns angeläget för KTH att etablera ett fördjupat samarbete, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH.

Samarbetet spänner över många olika områden. Från kompetensutveckling, studentrekrytering och utbildning till entreprenörsskap och forskning. Men samarbetet mellan KTH och Microsoft innebär också att både KTH och Microsoft ska vara ett stöd för entreprenörer inom teknikbranschen, exempelvis nystartade IT-företag. Svenska ♥ hiphop. Är du en av alla elever som sitter på lektionerna i svenska och funderar på varför vi inte lyssnar mer på hiphop i klassrummet? Då är du en av dem som detta blogginlägg vänder sig till.

För jag har tänkt på en sak. Skolämnet svenska *hjärtar* hiphop. Vi lärare pratar mycket om pedagogiska planeringar och jag tänkte i detta blogginlägg försöka ge er en förklaring till varför hiphop är en utmärkt rubrik och ett passande tema i svenskan. I vår kursplan står det att syftet med svenskämnet är att läsa och analysera olika texter, urskilja språkliga strukturer, ge omdömen om texter samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Med andra ord betyder det att vi kan lyssna, läsa, skriva och snacka hiphop. "Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. "Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Rappare leker med språket. Lyssna på radio och poddar om hiphop. Ps. David Perdue's Charles Dickens Page - Dickens on Film. The Portal: Oliver Twist. "Har du gått i sju dagar...? " Michael Garner läser ur Charles Dickens klassiker om Oliver Twist som rymde och gick till fots till London. Reportage från Trafalgar Square om dagens fattigdom och slöseri med mat. Programledare: Elliot Broadley. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1.

Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Blogs. Penguin Tasters. Best Young Adult Novels, Best Teen Fiction, Top 100 Teen Novels. It's almost a cliche at this point to say that teen fiction isn't just for teens anymore. Just last year, the Association of American Publishers ranked Children's/Young Adult books as the single fastest-growing publishing category. Which is why we were only a little surprised to see the tremendous response that came in for this summer's Best-Ever Teen Fiction poll. A whopping 75,220 of you voted for your favorite young adult novels, blasting past the total for last year's science fiction and fantasy poll at, dare we say it, warp speed. And now, the final results are in. While it's no surprise to see Harry Potter and the Hunger Games trilogy on top, this year's list also highlights some writers we weren't as familiar with.

Selecting a manageable voting roster from among the more than 1,200 nominations that came in from readers wasn't easy, and we were happy to be able to rely on such an experienced panel of judges. Summer, like youth, is fleeting. David Copperfield by Charles Dickens 1/18. Then I Took Off My Bra.