background preloader

Intressanta länkar

Facebook Twitter

Bilder att använda

Vikingar, Rit och kult. Vikingarna dyrkade sina gudar på flera olika sätt.

Vikingar, Rit och kult

Många hade träpålar med utsnidade ansikten som gudabilder hemma. På Riktigt. Animated GIF. Math.com - World of Math Online. Lin talks - Ewan McIntosh. Forskare underkänner digitala lärverktyg. Med fokus på lärande processer och med en bakgrund inom bland annat spelbranschen har Björn Sjödén skrivit en avhandling om vad vi bör kräva av digitala lärverktyg. – Ett bra digitalt lärverktyg gör att eleven får ny kunskap och även vågar utmana sig själv.

Forskare underkänner digitala lärverktyg

Det viktigaste för oss i dag är att skilja på testverktyg och verkliga lärverktyg. Vi bör samtidigt öka medvetenheten om hur de fungerar kognitivt, säger Björn Sjödén. Hans avhandling på detta tema är just klar och han ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen ETG, Educational Technology Group, vid Lunds universitet. Hans Rosling - Framtidens statistik.

Hundar

Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Specialpedagogik. Presentera och redovisa via iPad. Vad ska man tänka på?

Presentera och redovisa via iPad

Vilka resurser finns? För några år sedan såg jag ett intressant föredrag av David Phillips från Han pratade om Death of the Powerpoint. Detta är fortfarande aktuellt. David and goliath malcolm gladwell. Google. DatatekLomma. My clouds. FAQ Mac - Ystads kommun. Download ESD - IRIScan Mouse Executive 2 Upgrade. Elever har rätt till särskilt stöd. Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven.

Elever har rätt till särskilt stöd

Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Om en elev däremot riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Innan en elev får stöd måste skolan först se över sina pedagogiska metoder och hur de fördelar befintliga resurser. Extra anpassningar Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas.

BFL-kartläggning - Kvutis. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning - Kvutis

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam. Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. WordPress #2 – Lär dig mer om WordPress och dess finesser. Aktuellt. SMART downloads. SMART Interactive Solutions for Education, Business and Government.

Resultat av ansökningsomgång 2014. Totalt har det till utredningen inkommit 133 ansökningar från 85 olika skolhuvudmän.

Resultat av ansökningsomgång 2014

Fem av dessa 133 ansökningar har inkommit från ett företag som inte är en skolhuvudman. Det totala ansökta beloppet uppgår till cirka 100 miljoner kronor, men utredningen hade under 2014 endast 32,4 miljoner kronor att fördela. Bedömningskriterier Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas anslag har utredningen prioriterat ansökningar enligt följande: De ansökningar som förväntas ge störst effekt på elevernas måluppfyllelse. U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Utredningen har fått utökat uppdrag.

U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Uppdraget utvidgas till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. SKOLA Nationalencyklopedin. Läslyftet. Språkutveckling - Halmstads kommun. Språkets betydelse i samhället ökar.

Språkutveckling - Halmstads kommun

I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till. Lundberg Läsutvecklingsschema. Applista för elev med språkstörning. Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning.

Applista för elev med språkstörning

Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. Spännande utmaning, här kommer mitt förslag. KeepVid: Download online videos from Youtube, Vimeo, Twitch.Tv, Facebook, Dailymotion, Youku, Tudou, Metacafe and more! U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Eleverna_och_internet-2014.pdf. Mystudyweb - Läxhjälp och undervisning online. Skillnaden mellan behov och lösning. Hur vet man om man har kommit till pudelns kärna när det gäller en elevs behov?

Skillnaden mellan behov och lösning

Hur vet man att det behov man kommit fram till inte i själva verket är en åtgärd? Vad är skillnaden egentligen? I min förra blogg funderade jag över om talböcker är ett behov eller en lösning för att möta ett behov. Jag tänker att talböcker är en lösning på ett behov av att skapa strategier för självständigt och effektivt läsande samt för att kompensera om det tar lång tid att läsa. Appen som ska stoppa internetmobbningen. Med sitt bidrag "Rethink" i Googles internationella vetenskapstävling vill 14-åriga Trischa Prabhu stoppa mobbningen på internet, skriver The Verge. Konceptet med hennes antimobbningsapp är ganska enkel: att folk får läsa om sina egna elaka kommentarer innan de publicerar dem. ►LÄS MER: Näthat utreds efter 13-årings död Hennes tanke med appen är folk är mindre villig att mobba andra om de blir varande innan om vad de håller på att göra. I en undersökning använde Prabhu antimobbningsappen "Rethink" och ett vanligt program som direkt publicerade kommentaren.

Får jag fotografera dig naken och publicera på nätet? - raka svar och djupare funderingar... [hoppa direkt till facit] Vilken fantastisk respons det blev på mina fem frågor i bloggposten ”Får jag fotografera dig naken?”. Precis som det blev i klassrummet där jag ställde frågorna första gången. Och precis som i klassrummet fanns det stora tveksamheter, men också stora skillnader mellan de stensäkra svaren.

Bra. Och det är skälet till att jag ville låta diskussionen leva ett tag innan jag publicerade facit (ett annat skäl var mitt diskbråck…). Men nu är det dags för de rätta svaren, och det är inte utan viss ångest jag tar mig an den uppgiften. I mitt facit kommer jag sticka ut hakan och leverera ett kort, enkelt och rakt svar på varje fråga. Till varje svar vill jag också leverera en bakgrund, som syftar till att vi ska förstå varför lagen säger som den säger. Till sist tänker jag leverera ”tips från coachen” på varje fråga.

Kontaktlinser billiga linser bläckpatroner kosttillskott parfym smink hälsokost. Your Project. Appen som ska stoppa internetmobbningen. Appen som ska stoppa internetmobbningen. JP Infonet Förlag. Sociala-skillnader-i-unga-kvinnors-hälsa.-KvinnorKan-Rapport-2013.pdf. Sociala-skillnader-i-unga-kvinnors-hälsa.-KvinnorKan-Rapport-2013.pdf. Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa. Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Popplet.