background preloader

SKOLA Nationalencyklopedin

SKOLA Nationalencyklopedin
Related:  intressanta länkarmaraton

Läslyftet - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet

Vetamix The World Factbook People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official. Please know, CIA does not engage in law enforcement. In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. If you feel it is safe, consider providing these details with your submission: Your full name Biographic details, such as a photograph of yourself, and a copy of the biographic page of your passport How you got the information you want to share with CIA How to contact you, including your home address and phone number

Språkutveckling - Halmstads kommun Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. Med utgångspunkt i detta har Halmstads kommun utarbetat strategier för alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Detta genom att: Rutinen ska användas av samtliga grundskolor och grundsärskolor inom BUF. Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling Stödmaterial Som ett stöd i det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet har även ett stödmaterial tagits fram. Stödmaterial för rutinen om arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Kunskapshubben - HEM U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Utredningen har fått utökat uppdrag. Uppdraget utvidgas till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Tidpunkten för redovisning av rekvirerat bidrag har ändrats till den 31 maj 2014. Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att tillsätta en särskild utredare som ska stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för elever inom specialskolans målgrupp som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk. I tilläggsdirektiv den 21 november utökades uppdraget till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Syftet med uppdraget är att öka elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt att i större utsträckning välja skola. Den nationella samordnaren ska bl.a. - fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning.

skrivning.se För elever Som elev kan du efter inloggning se dina kommande och genomförda skrivningar och genomföra samt lämna in skrivningar. När skrivningen är rättad kan du ta del av lärarens rättningar och kommentarer. Logga in som elev » För lärare Som lärare kan du efter inloggning skapa nya skrivningar som du associerar med en viss klass eller grupp av elever. Logga in som lärare » Logga in som provvakt » Nyheter [ 2015-03-09 ]Vi hälsar våra nya kunder välkomna och vill passa på att tipsa om att alla kunder nu har möjlighet att testa självrättande frågor (MCQ). Anonym bedömningSamrättningProvövervakning Resultat av ansökningsomgång 2014 Totalt har det till utredningen inkommit 133 ansökningar från 85 olika skolhuvudmän. Fem av dessa 133 ansökningar har inkommit från ett företag som inte är en skolhuvudman. Det totala ansökta beloppet uppgår till cirka 100 miljoner kronor, men utredningen hade under 2014 endast 32,4 miljoner kronor att fördela. Bedömningskriterier Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas anslag har utredningen prioriterat ansökningar enligt följande: De ansökningar som förväntas ge störst effekt på elevernas måluppfyllelse. Ett antal ansökningar (11 stycken) uppfyllde inte grundvillkoren för ansökan enligt förordningen (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar. Vad ansökte huvudmännen om? Målgrupper Så här fördelar sig ansökningarna inom de olika målgrupperna elever som är döva, har en hörselskada eller en grav språkstörning. Skolformer

Länkarna från min föreläsning Hej Hoppas ni fick med er något ni kan använda i er undervisning från min föreläsning. Tipset är att börja med att skapa ett konto på Pearltree.com sedan kan ni samla de länkar som passar just er! Här nedan kommer de länkar som jag hänvisar till: (uppblandat med lite tysklärarhumor!) Familjehemsplacerad pojke flyttas efter 3 år Här är ett blogginlägg om vad som drabbade vår familj i höstas. Jag klarar inte att prata om det, men vill gärna dela med mig så att inte fler barn utsätts för detta. www.bruunsklassrum.blogspot.com Min instruktionsblogg- i kanten på bloggen finns mina presentationsbloggar Karin Brånebäcks blogg - Nybörjarguiden www.kahoot.it Quiz Samla tankar. www.webbstjarnan.se Webbstjärnan - tävlingen med den bra supporten Daniel Barker Se hur Daniel gör sina flippfilmer Skärminspelningsverktyg för dator Att göra animerad film www.padlet.com Virtuell anslagstavla

Applista för elev med språkstörning Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning. Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Spännande utmaning, här kommer mitt förslag. Jag tänker så här: Niki Agenda- bildkalender för dagliga uppgifter för de elever som behöver bildstödSuperduper storymaker free- gör din egen bok med text, figurer, bilder och låt den läsa för dig. Relaterade Köpa appar till elever Att köpa appar till iPad/iPhone/iPod touch utan att ha ett kredit/betalkort kopplat till sitt Apple-ID är väldigt enkelt med hjälp av iTunes-presentkort. iTunes-presentkort går att köpa på lite olika sätt,… I "Appar" Webbverktyg en del av skolans vardag? Sitter och läser Christina Löfvings bok, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. I "Allmänt"

Related: