background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Undervisning i nordiska språk. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser.

Undervisning i nordiska språk

När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Resurserna på den här sidan har fokus på att eleverna ska förstå och kommunicera mellan språken. Det handlar om allt från att få syn på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att ha utbyten med elever från andra nordiska länder.

Grannspråk: övningar i danska och norska Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet. Frost - Skal Vi Ikke Lave En Snemand? FROZEN Cover - Skal Vi Lage Snømann - Sienna. Frozen - Mimmi Sandén - Vill du inte ut och leka? (Svensk version) Part of Your World│Sissel Kyrkjebø Edition (Scandinavian Mix S&T) Norden i Skolan - sv.

Nordiska Språk - Lessons. Kunskapskrav Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Nordiska Språk - Lessons

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Norden i Skolan - sv. H.C. Andersen: Den lilla sjöjungfrun. Den lille havfrue - H.C. Andersen. Et eventyr af Hans Christian Andersen H.C.

Den lille havfrue - H.C. Andersen

Andersen Langt ude i havet er vandet så blåt, som bladene på den dejligste kornblomst og så klart, som det reneste glas, men det er meget dybt, dybere end noget ankertov når, mange kirketårne måtte stilles oven på hinanden, for at række fra bunden op over vandet. Dernede bor havfolkene. Nu må man slet ikke tro, at der kun er den nøgne hvide sandbund; nej, der vokser de forunderligste træer og planter, som er så smidige i stilk og blade, at de ved den mindste bevægelse af vandet rører sig, ligesom om de var levende. Alle fiskene, små og store, smutter imellem grenene, ligesom heroppe fuglene i luften.

Havkongen dernede havde i mange år været enkemand, men hans gamle moder holdt hus for ham, hun var en klog kone, men stolt af sin adel, derfor gik hun med tolv østers på halen, de andre fornemme måtte kun bære seks. Hele den lange dag kunne de lege nede i slottet, i de store sale, hvor levende blomster voksede ud af væggene. Oh! "Det gør så ondt! " Nordkurs sommarkurser i Norden 2019 - Institutionen för svenska och flerspråkighet. Studera språk och litteratur i Danmark, Norge, Sverige, Finland, på Island samt på Färöarna och i år även Grönland.

Nordkurs sommarkurser i Norden 2019 - Institutionen för svenska och flerspråkighet

Kurserna ges oftast i juni–juli (ibland maj och augusti) under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden. Färsk fisk på Färöarna, och färsk fisk på Grönland. Foto: Martin Persson, Theresia Pettersson Foto: 3 x Färöarna (Martin Persson), 2 x Norge (Inger Larsson/Erik Olausson), 3 x Island (Martin Persson), 3 x Danmark (Pia Nordin), 3 x Grönland (Theresia Pettersson), 3 x Finland (Pia Nordin) Du som studerar i Sverige och vill läsa sommarkurs i övriga Norden ELLER du som inte studerar i Sverige och vill läsa sommarkurs i Sverige Information om respektive lands kurs och ansökningsformulär hittar du på Nordkurs huvudwebbplats:

Innehåll 2016 - Institutionen för nordiska språk - Uppsala universitet. Undervisningsmaterial om de nordiska språken. För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder vi uppgifter om ditt besök på Norden.org för att förbättra webbplatsen.

Undervisningsmaterial om de nordiska språken

Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi hanterar uppgifterna, vad vi använder dem till, vem som har tillgång till uppgifterna och hur du kontaktar oss vid frågor om cookies och personuppgifter. Användning av personuppgifter på Norden.org Vi inhämtar inte upplysningar som kan identifiera dig som person via vår webbplats, såvida du själv inte har skrivit in dessa upplysningar i någon av de formulär som finns på webbplatsen. Vi använder i dessa fall bara uppgifterna du angivit för att hantera de avgränsade förfrågningar du har gjort. Inga av de personuppgifter som kan uppges på Norden.org kopplas samman med våra cookies. Mer om vår Privatslivspolicy Användning av cookies på Norden.org Vi vill informera dig om att vi använder kakor på Norden.org. Samtycke till användningen av cookies. Norden i Skolen - dk.