background preloader

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith
Hur lägger man då upp samtalen? Jag har valt att utgå från de checklistor som finns som en del iden europeiska språkportfolion . Eleverna fick fylla i checklistan vid terminsstarten i augusti och fick sedan fylla i den igen vid terminsstarten i januari. När jag träffar eleven börjar vi med att titta på hur eleven fyllt i checklistan och samtalar om det vi ser. Här finns det flera olika saker att notera. Eleven har fyllt i olika nivåer på olika förmågor. Som lärare ser jag enbart fördelar med att använda mig av checklistan, till exempel kan jag se att någon enstaka förmåga utmärker sig. Även om eleverna inte tycker att själva ifyllandet är det mest spännande momentet under läsåret upplever jag att eleverna får en större förståelse för ämnets uppbyggnad när vi använder dem. Checklistorna finns för de olika stegen i GERS-skalan.

https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/mia-smith/2017-02-08-betygssamtal-utifran-checklistan-i-esp

Related:  ENGLISHBFL och lärande4Pedagogik

Shipwrecked - written and spoken language Syfte och beskrivning av projektet Shipwrecked är ett temaprojekt i engelska som går att individanpassa utifrån varje elevs kunskapsnivå. Man kan använda det för yngre elever men då får man förmodligen använda enklare webbsidor. Eleverna tränar många olika förmågor. Projektet finns i sin helhet som bifogad PDF-fil. Läraren reflekterar Administrativ Belastning! Jag har den senaste tiden haft anledning att fundera på det här med skolans olika digitala system och vad de bidrar med egentligen. Under lång tid har många lärare och skolledare uppgivet klagat på bristen av användarvänlighet och funktionalitet gällande de system skolan är hänvisade till. Jag har förståelse för klagosången. Floran av besvärliga system inom skola är stor och få av systemen har användarnas upplevelse i första rummet. Ofta är istället upplevelsen sådan att systemen skapar frustration och upplevs öka arbetsbelastningen.

Läromedel, program och ideér du kan använda gratis om din skola stänger Hej på er! I länken till Pearltrees har jag samlat de läromedel och andra webbsidor som nu släppts fria för användning vid en eventuell stängning av skolor. Klicka på länken här och spara antingen i din egen Pearltree eller i favoriter på datorn: Läromedel, program och ideér att använda vid ev stängning av din skola Om du vet flera läromedel som är fria så hör gärna av dig så uppdaterar jag Pearltrees. Sight words och att förstå upp emot 80% av engelsk text När jag träffar elever och elevgrupper som har stora svårigheter att förstå engelska brukar jag köra en intensiv period av Sight words-träning. Kort bakgrund När man lär sig Sight words så ser man orden som ordbilder. På svenska har vi tex ordet 'och', det ljudar man sig inte igenom utan ser direkt.

Inkludera elever – men med sikte på framtiden Om debattören Karin Herlitz gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska, just nu verksam på högstadiet på Farstavikens skola, Värmdö. Efter nästan femton år som lärare på gymnasiet har jag det här läsåret prövat på grundskolan för första gången. Det har på många sätt varit en ögonöppnare. Jag är full av beundran över mina kompetenta kollegor som varje dag gör ett fantastiskt jobb i mötet med unga människor i den kanske känsligaste åldern i deras liv. Skriftliga uppgifter och prov - kan vi göra på nåt annat sätt nu? Sociala media svämmar över med frågor om hur vi ska bedöma eleverna nu när vissa skolor har stängt och vi förbereder för eventuell stängning av grundskolan. För det första menar jag att vi ska tagga ner och tänka undervisning och att det viktigaste är att eleverna ska lära sig något. Sen är bedömning naturligtvis viktigt men det är inget att stressa upp sig över just nu.

Lärplattformar är en återvändsgränd - Nicklas Mörk Rikspolitiker, kommunpolitiker, fackförbund och arbetsgivare säger alla att administrationen för lärarna måste minska. Tilltron till digitaliseringens möjlighet att effektivisera skolrelaterad dokumentation är skyhög hos de som styr ute i kommunerna och det är många som dreglar över möjligheten att samla in stora mängder data. Samtidigt vittnar allt fler lärare om tvånget från sina respektive kommuner/arbetsgivare att använda så kallade lärplattformar till att utöver föra in frånvaro och boka utvecklingssamtal också dokumentera och kommunicera elevernas kunskaper med vårdnadshavarna. Då lärplattformarna bidrar till en fragmentariserad syn på kunskap och de tekniska specifikationerna inte klarar av att stödja lärare att göra holistiska bedömningar vid exempelvis betygsättning har dessa lett till att lärares dokumentationsbörda istället har ökat markant, till ingen nytta. Vilka är egentligen de stora problemen med lärplattformarna idag?

Dear graduates · Mia Smith Men vad tänker vi, då? Nästa steg blir för mina elever att själva tänka till. Vilka råd skulle ni ge om ni var talare vid en stor avslutningsceremoni? Bilder som minnesstöd Snapchat, Instagram och andra bildbaserade nätverk används flitigt bland barn och ungdomar. Kommunikation sker med bilder och det krävs att man kan berätta i bilder och att kunna tolka bilder. Varje gång vi ser en bild sker det en ögonblicklig reaktion i hjärnan.

Related: