background preloader

Benitatoxi

Facebook Twitter

Benita Toxi

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Skogen i Skolan. AnswerGarden » Hur upplevde du utbildningen? Vad vill du lära dig mer om? ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Kompetenta barn blir passiva barn – ThereseLinnér. Elever är så kompetenta.

Kompetenta barn blir passiva barn – ThereseLinnér

Dagens elever ställer mer avancerade frågor idag än när jag började som lärare för 20 år sedan. Kompetenta, har med sig massor av kunskap in skolan, och om de får redskap och träna på det går det bra att utveckla förmågor att analysera, granska, resonera osv. Utifrån ålder och mognad kan eleverna se samband, likheter, olikheter och dra slutsatser utifrån all den faktakunskap de fått ta del av. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Alla har lättheter - om adhd/add/autism: Exekutiva funktioner - en genomgång. Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

Alla har lättheter - om adhd/add/autism: Exekutiva funktioner - en genomgång

En skicklig lärare. I höstas diskuterade jag med några kollegor om vad som kännetecknar en duktig lärare.

En skicklig lärare

Resultatet av diskussionen? Ja, att vara lärare och bli en skicklig sådan är en komplex historia. Det är kanske därför yrket kan kännas både som en enormt stimulerande utmaning och stundtals som mission impossible. Krydda arbetsdagen, en livesändning som är i ständig rörelse, med en elev som mår dåligt, en annan som hamnat i en till synes olöslig konflikt, kollegor som pockar på ens uppmärksamhet och en begynnande förkylning så blir uppdraget ännu mer utmanande. För några år sedan lyssnade jag på Kent Hedevåg som liknande kunskapen om yrkets komplexitet vid bergsklättring.

Best Teacher Ever! 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. VideoScribe on John Hattie's Visible Learning. De mänskliga rättigheterna på 2 minuter (Teckenspråkstolkad) Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande? Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ansvar.

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

I arbetslag 5 på Naverlönnskolan tog vi avstamp i det entreprenöriella lärandet den här terminen för att våra elever ska utvecklas mot att bli aktiva ägare av sin egen lärprocess. Vi bestämde oss för att genomföra ett projekt där åttorna och niorna i arbetslaget skapade en välkomst och informationsfilm till de nya sexorna. Min kollega Ulrika Wulffsberg beskriver projektet i dess helhet i bloggen Back to school i entreprenöriell anda. Se connecter à Facebook. Checklistor. Se connecter à Facebook. Shape Times Shape : nrich.maths.org. Munkegärdeskolansa personals tips på hur man som pedagog skapar förtroendefulla relationer med eleverna. Språk i Norden – ThereseLinnér. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden – ThereseLinnér

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. En lärare vars elever lär sig mycket. För en dryg vecka sedan frågade jag mina elever Hur gör en elev som lär sig mycket?

En lärare vars elever lär sig mycket

Jag fick tipset i en FB-grupp att fråga samma elever vad som kännetecknar en lärare som undervisar så att många elever lär sig mycket. Sagt och gjort. Eleverna funderade en stund och skrev sina svar. Livets bilder: Lata elever utan motor? Både som mamma och som yrkesverksam arbetsterapeut har jag stött på förklaringen att en elev "underpresterar" på grund av bristande motivation.

Livets bilder: Lata elever utan motor?

Punkt. Ingen bakomliggande orsak presenteras utan "bristande motivation" eller "dålig motor" får stå som ensam förklaring till problemet. Underförstått betyder ofta ordvalet att de anser att barnets dåliga prestationer på lektionerna beror på ovilja, ointresse eller lathet. De lärare som anammat den här förklaringsmodellen brukar även anse att individuell anpassning är i det närmaste att likställa med att skämma bort. Groupe public Entreprenörskap i teori och praktik. Bright Side - Timeline. KONSTENS GRUNDER NR 4, RUM. Under de första veckorna på vårterminen kommer jag att arbeta med Konstens grunder nr 4: Rum/perspektiv.

KONSTENS GRUNDER NR 4, RUM

Här kommer min planering inför detta. Börja med att visa målningen av John Sloan , South Beach Bathers, 1907-190Position – Föremål längst ner på bilden är närmare oss, och föremål längst upp är längre bort. 2005 livets spelregler. Small Steps Magazine - Journal. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning. Se connecter à Facebook. Självmedkänsla – att vara din egen bästa vän - Bli mera du - Har du, liksom jag, en stark självkritisk röst? Du vet den där rösten som ständigt förebrår dig för de fel du begått eller den skada du orsakat någon annan. Och som inte heller tvekar att strö salt i dina sår genom att älta och förstora.

Kollegialt lärande. I torsdags var jag gästbloggare på Skola365, ett initiativ startat av Fröken Ann (Ann Hultman Jakobsson) på Twitter. En blogg, där en person, varje dag, på ett eller annat sätt ger just sitt perspektiv på skola. I torsdags var det alltså min tur och jag bidrog med inlägget Kollegialt lärande – för lärande i tiden. I min tjänst som verksamhetsutvecklare ingår det bl.a att vara en del av det kollegiala lärandet i Halmstad. ABC - träna på bokstäver. Elastisktråd knytning Pärlgrossisten. Alphabet of Illiteracy. Se connecter à Facebook. Digital verktygslåda Del 5 Sociala medier – NORDSTRÖM EDUCATION. Sociala medier erbjuder en möjlighet att skapa gemensamma mötesplatser och arenor mellan lärare och elever.

Även eleverna emellan då de får möjligheten att kommunicera, samarbeta och utveckla sin digitala kompetens. Vidare kan eleverna att samla in, bearbeta och strukturera information och får tillgång till ett gränslöst närverk som kan bidra till varandras och sitt eget lärande. Sociala medier skapar förutsättningar för en ökad delaktighet och inflytande över elevernas egna och klasskamraters lärande. Eleverna kan ge kamratrespons, föra diskussioner och synliggöra lärandet genom att dela med sig av texter, bilder och filmer. Sociala medier kan även bidra till en ökad transparens och insyn i undervisningen genom att erbjuda kollegor, föräldrar och andra externa personer att ta del av elevernas arbeten. Sociala medier och IKT för lärare Flippa klassrummet ”En grupp för alla oss som vill ”flippa klassrummet” (fllipped classroom) för att få möjlighet att få tips och utbyta idéer.” Vem eller vad ska bort? DIY Craft Projects - Journal. Buddhastatyer.

Kombinera ordspråk och bild. Mina åttor håller just nu på med ett omfattande skrivarbete där de skriver olika typer av texter som på något sätt anknyter till identitet. De ska även skapa en framsida till sina texter. Ett omslag som berättar något om vem de är, vill vara eller kommer att bli. De fem förmågorna som utgångspunkt för kollegialt lärande. GOOD - Timeline. Värdeskapande lärande. Vetenskaplig skola vs. entreprenöriellt lärande. Se connecter à Facebook. Totally free printable letters to teach your kiddo the ABCs: Letters activities: B. We’ve all heard of that magical child who comes out of the womb reading, but the reality is that reading readiness starts at a young age.

Simply exposing your child to letters as part of a fun coloring activity can help them to learn some of the building blocks they’ll need to read. Educators remind us time and again that parents are their child’s first teacher. While this doesn’t mean you have to devote hours to teaching and coaching your little guy or gal, every bit helps. Giving kids the opportunity to practice recognizing and sounding out letters while coloring them in can make them feel more comfortable as they learn to read in school.

Learning letters at home will also help to instill a love of reading in your child, which we bookworms know is a gift they can enjoy for the rest of their life. Se connecter à Facebook. Formativ bedömning+ kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION. Se connecter à Facebook. Hur ska vi tänka kring läxor? Stödmaterial från Skolverket! Skolverket har ett alldeles utmärkt arbetsmaterial för att diskutera läxor i arbetslaget och fundera kring vilket syfte de ska fylla och faktiskt fyller.

Se connecter à Facebook. Se connecter à Facebook. Genrepedagogik i praktiken. Jag har gått kurser, jag har läst böcker, jag har haft åsikter och gett respons om andras arbete i genre Men nu är det min tur att undervisa eleverna i skrivande. Se connecter à Facebook. Kooperativt Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. GOTD. Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande.

Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver. Bygga tema av kunskapskraven – ThereseLinnér. Samarbete mellan bild och samhällskunskap. Historiedepartementet: Gustav Vasa - UR Skola. English Dialects: The UK - UR Skola. Fantastic things in the world - Journal. Höstbjörk – Tobias klassrum. Utvecklingssamtal. Odaltande återkoppling. Se connecter à Facebook. Samarbete mellan bild och samhällskunskap.

Groupe public Fånga förmågan. Månadens konstnär i september JOAN MIRO. Historiepolisen: Drottning Margareta - UR Skola. Paper Plate Black Cat Tutorial. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel.

Ma-lyftet material

180573 1 65010353304 Kommunikationens historia. 180573 1 65010353304 Kommunikationens historia. Göran Svanelid föreläsning. 2013 01 29 463861si. Mal LH kopulag 1 10. Tio lektioner om barnets rättigheter UNICEF. VideoScribe on John Hattie's Visible Learning. Vad är entreprenöriellt lärande och hur kan lärare arbeta med det? Historia 4- Vikingatiden.

VideoScribe on John Hattie's Visible Learning. Sverige - Geografens testamente. Trafikredaktionen on Instagram: “SYNS DU I MÖRKRET UTAN REFLEX? svaret är Nej och här väldigt... Entreprenöriellt Lärande definition. Vad är entreprenöriellt lärande och hur kan lärare arbeta med det? Historia 4- Vikingatiden. Grönängsskolans nättidning. Grönängsskolans nättidning. Benita Toxi - Årets funcamp är igång. Sexornas resa på Grönängsskolan. Grönängsskolans nättidning. Hässleholm & Osby. Skolelever gjorde en film till barn i Afrika inför deras resa till Hässleholm - Lokaltidningen Hässleholm. Kämpar för att det inte ska slängas mat - Lokaltidningen Hässleholm. Minst matsvinn vinner. Självmedkänsla – att vara din egen bästa vän - Bli mera du - Hur gör en elev som lär sig mycket?