background preloader

Vasatiden

Facebook Twitter

Historieätarna 2014 [5/7] - Vasatiden. Historiedagboken: Karin Månsdotter. Historiedagboken: Nils Dacke. Historiedepartementet: Karl IX och Gustav II Adolf. Historiedepartementet: Sigismund och hertig Karl. Historiedepartementet: Johan III. Historiedepartementet: Erik XIV. Gustav Vasa – skidor, skägg och tyranni 16 april kl 07:00 - Historierummet i Barnradion. Nils Dacke – bonden som krigade mot kungen 11 juni kl 07:00 - Historierummet i Barnradion. Kristina Gyllenstierna – försvarade Stockholm mot Kristian Tyrann 28 maj kl 07:00 - Historierummet i Barnradion. Historiska personer - Historiesajten. Gustav Vasas fem döttrar. Gustav Vasa lämnade vid sin död efter sig nio ”karska livsarvingar”, fyra söner och fem döttrar, och ansågs i detta fall särdeles lyckosam.

Gustav Vasas fem döttrar

Sönerna Erik XIV, Johan III, Karl IX samt sonsönerna Sigismund och Gustav II Adolf blev alla kungar i Sverige och har fått mycket uppmärksamhet i historieskrivningen. Däremot har det varit betydligt tystare om hans fem döttrar: Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Sanningen att säga stå nog ej Gustaf Vasas fem döttrar som individuella personligheter i vårt medvetande. Deras bröder ha vetat att inpränta sina drag hos oss långt djupare och säkrare, och den av prinsessorna som vi åtminstone komma ihåg något om, den sköna Cecilia, har i själva verket brodern Erik att tacka för sitt egenartade rykte. Detta skrev konstvetaren Sigurd Wallin i början av 1930-talet och det sammanfattar ganska väl hur man sett på prinsessorna ända in i våra dagar. Flyttade utomlands Prinsessorna var oftast unga när de giftes bort med män som kunde vara mycket äldre. Dackefejden 1542-1543. Dackefejden, eller Dackeupproret som det också kallas, är namngivet efter Nils Dacke som föddes i Blekinge.

Dackefejden 1542-1543

Tillsammans med en stor skara anhängare gjorde Dacke revolt mot Gustav Vasas skattelagar, kyrkopolitiken och fogdarna. Dessutom var deras gamla katolska ceremoni helig och man såg med misstro på den nya protestantiska akten, man kämpade alltså för det som var 'gammalt och fornt'. I äldre forskning har också kungens förbud mot handel över gränsen utpekats som en av orsakerna till upproret men detta sägs härstamma från kungens egen propaganda.

Oroligheterna började kring midsommar 1542 i gränstrakterna till det danska landskapet Blekinge och det spreds sig norrut med en oroväckande fart. Efter att en kunglig styrka blivit besegrad i närheten av Kisa behärskade upprorsmännen stora delar av Småland, Öland samt södra Östergötland. I november slöts därför stillestånd och under vintern styrde Dacke Småland från den gamla biskopsborgen Kronoberg utanför Växjö. Historiepolisen: Gustav Vasa. Vad är skillnaden mellan protestanter och katoliker? Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Från Kalmar till Dalarna I Sverige är Stockholm och Kalmar de enda fasta platser som ännu innehas av svenskar.

Gustav Vasas äventyr i Dalarna

I äldre historieböcker kan man läsa att de försvaras av två hjältemodiga kvinnor. Kristina Gyllenstierna, änka efter Sten Sture den yngre, försvarar Stockholm. Kalmar försvaras av fru Anna Bielke, änka efter Johan Månsson Natt och Dag. Efter landstigning i Kalmar fortsätter Gustav uppåt landet. Vid Sancta Katarina tid - i slutet av november - lämnar Gustav sin släktgård Räfnäs utanför Mariefred. Nästa gång vi hör talas om Gustav befinner han sig i Dalarna på väg mot Rankhyttan. Rankhyttan Gustav tar vägen norrut och han försöker undvika de orter, där han vet att kungens män finns.

Att han valt just moradräkten som förklädnad är inte heller någon slump. Men varför tar sig Gustav inte till Mora direkt, när han vet att det är där han har största chansen att få hjälp? - Jag tror inte att den där morakarlen, som kom hit i går, är någon bonddräng. Gustav måste alltså lämna Rankhyttan. Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Reformationen. Kyrkan ägde enormt mycket mark runt om i Europa under medeltiden.

Reformationen

I de länder där kyrkan reformerades drogs ofta större delen av kyrkans mark och egendomar in till staten. Innan reformationen på 1500-talet, var i stort sett alla europeiska länder katolska och underställda påven. I de länder som reformerades blev istället kyrkan underställd staten. Kyrkans makt minskades därför kraftigt i dessa länder jämfört med i de katolska. I Sverige genomfördes reformationen av Gustav Vasa som på så vis stärkte sin egen maktbas. Den nya omvandlingen av kyrkan innefattade också en anpassning av den kristna läran. Senare gick den katolska kyrkan till motoffensiv i samband med den s.k. motreformationen, och i början av 1600-talet vävdes de religiösa striderna samman med dåtidens stora politiska konflikter vilket resulterade i flera stora religionskrig, varav det trettioåriga kriget blev det mest omfattande.

Gustav Vasa- del 1. Historiedepartementet: Gustav Vasa - UR Skola. Vasatiden.