background preloader

MATEMATIK

Facebook Twitter

Matematikhafte.na. Bråkform och blandad form. Matematikinspiration. Gangertabellen pa 5 veckor. Ak 6 Centralt innehall och formagor mot kunskapskrav. Hemsida. Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. Reviderad Multiplikationstabellen på 5 veckor med test. Multiplikationstabellen på 5 veckor med test. Syftet med matematik. Matematik 2. Matematik. Skapligt Enkelt. Skapligt Enkelt matematiskt. Börje Sundvall. Dalles Matte. Matematikpapper och Strävorna. I många av aktiviteterna i Strävorna finns det hänvisningar till olika matematikpapper.

Matematikpapper och Strävorna

Några exempel: Areamall En areamall behövs i 2C4C Färgfläckar, en aktivitet där eleverna ska ange olika sätt att ta reda på omkrets och area på oregelbundna figurer. Isometriskt prickpapper2C6C Ur en annan synvinkel behandlar rotation av geometriska kroppar. Att rita kroppar på isometriskt papper tycker många elever är enklare än att rita på cm-rutat papper.

Isometriskt prickpapper 25 mm I 2C6C Måla kuber får eleverna utveckla grundläggande rumsuppfattning genom att måla sidoytor så att kuber framträder. I 2C Rita och bygg med kuber ges möjlighet att bygga, avbilda och sedan diskutera en kubs egenskaper. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Sifferkort med tecken 0 20. Matte med Mackan. Sannolikhetslära. Bed%C3%B6mningsmatris%20i%20Matematik%204 6%20samt%207 9. Matte 4 6. Addition Worksheets. Math Trainer - Multiplication. Get in some serious multiplication training.

Math Trainer - Multiplication

Train yourself to remember, not count. The cutoff time helps with this! Responds to your answers, so it trains your weaknesses. Use the keyboard or on-screen keypad. Add. Hour of Code Suggestions by Grade Level. G%C3%A5ngertabellen p%C3%A5 5 veckor. Matematik-2. Mattejeopardy. Omkrets-151208. Gångertabellen. Montessoriinspirerad matematik. Metoden. Alla Mappias produkter är uppbyggda utifrån Mappia-metoden.

metoden

Steg 1: Skapa koppling mellan abstrakt begrepp och bild Minnen består av kopplingar mellan nervceller, och vi har lättare att minnas kunskap som skapar fler kopplingar. Bilder skapar naturligt fler kopplingar än abstrakta symboler (som t.ex. siffror). Eftersom en väldigt stor del av hjärnan är specialiserad på visuell information är det också enklare att skapa kopplingar till bilder än till andra sinnesintryck, som t.ex. ljud. Detta gäller oavsett om du uppfattar dig själv som en visuell person eller inte. Shape Times Shape : nrich.maths.org. Synliggöra lärandet i matematikundervisningen.

Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Synliggöra lärandet i matematikundervisningen

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Mattemästaren. Matteplanen_a5_2013-2014_0.pdf. Positionsplattan, elevdemo, 8 min. Olika-s%C3%A4tt-att-beskriva-en-matematisk-h%C3%A4ndelse.pdf.

Montessoriinspirerad matematik. (4-6) Morfis kod, ett matteäventyr - 5 avsnitt. Countdown Timer. Mattemästaren. Siffror-med-produkter. Montessoriinspirerad matematik. Begåvade matematikelever. Inom skolan glöms det ofta bort att det inte bara är elever med svårigheter som behöver extra stöd, utan även de som är väldigt starka.

Begåvade matematikelever

De flesta lärare vet helt enkelt inte vad de ska göra med en elev vars matematiska färdigheter och kunskaper ligger långt före resten av sin klass. Efter några inlägg i Facebookgruppen Matematikundervisning från lärare som undrat vad de ska göra med en elev som räknat ut sin mattebok "för tidigt" bestämde jag mig för att skriva lite om mina egna tankar kring matematiktalanger. Hur bemöts begåvade elever? Under de senaste åren har jag haft turen att träffat många av landets bästa matematikelever i olika åldrar (högstadie-gymnasie) på olika sätt, som deltagare i olika tävlingar (t.ex. Nästan alla som jag träffat kände att de fick otillräckligt eller inget stöd från skolan för att utveckla sina färdigheter. Utmaningar (och istället inte göra något på lektionerna eller mest hjälpa andra), eller att bli utskälld om eleven rättar läraren under en genomgång.

Matte_7-9.pdf. Matematikpapper. Montessoriinspirerad matematik. F%F6rdjupningsuppgifter%20och%20rika%20matematiska%20problem. Karolines matterap. Matte_7-9. Annelis matteböcker. Matte_4-6. Mattesmedjan. Hem. Gångertabellen-på-5-veckor.docx. Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move. This post may contain affiliate links.

Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move

We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. Why U. Förlängning av bråktal med illustrationer.

The magic of Fibonacci numbers. The magic of Fibonacci numbers. Tallinjer på Nomp - Nompbloggen. Platsvärde - bara tio siffror. Skala på Nomp - Nompbloggen. Många har frågat efter uppgifter om skala, det vill säga förminskning och förstoring.

Skala på Nomp - Nompbloggen

Nu finns det sju helt nya uppgifter om detta på Nomp. Bråktal - del av det hela på Engelska och Svenska. Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move. Gångertabellen. Dagens aha-oplevelse: Lær at dividere på 50 sekunder. Plus, minus og gange kan de fleste klare uden brug af en lommeregner, men når det kommer til at dividere i hånden, kommer mange til kort.

Dagens aha-oplevelse: Lær at dividere på 50 sekunder

Hvis du er én af dem, så fortvivl ej, for løsningen er lige her. David Lamhauge, der er matematiklærer på Billundsskolen, oplevede nemlig at eleverne havde svært ved at lære at dividere med de metoder, der allerede fandtes. Derfor har han opfundet sin egen smarte metode. Math Paper : Panther Technology. Digitala läromedel för grundskolan. Det går nu även att beställa skol- och klasslicens via LäroMedia Bokhandel (laromedia.se) och GR Utbildning Läromedel (grkom.se/laromedel).

Digitala läromedel för grundskolan

För skolor, organisationer med flera. Vid nybeställning så kommer ert konto aktiveras inom tre arbetsdagar. Licensen ger tillgång till både skolplus.se och bokstavståget.se. Licens för: En klass, pris 650 kr. Två klasser, pris 1300 kr Tre klasser, pris 1950 kr Skollicens (obegränsat antal klasser), pris 2400 kr Beställningen avser licens för webbplatserna skolplus.se och bokstavståget.se och ger full tillgång till allt material där under ett år. Moms tillkommer på ovanstående priser, men inga andra påslag. NCM:s och Nämnarens webbplats.

Matematik För Alla. What Tradies Want Magazine. Why U. The Power of Anchor Charts. The sheer number of examples on teaching blogs and Pinterest prove it: Anchor Charts are all the rage, and for good reason. Used as tool to “anchor” content being studied, they help students to learn new information as well as to reflect on what has already been covered. Posted in a prominent location in the classroom, Anchor Charts provide a reference point that students may refer to again and again.

It’s important to note a defining characteristic of Anchor Charts. Unlike traditional posters, they are created with students, the teacher recording ideas as the class shares. As thinking evolves, the charts can be added to or modified. Within the Bridges curriculum, Anchor Chart opportunities abound. Anchor Charts might also consider strategies for solving many kinds of problems and operations. Charts like these provide opportunities for students to connect words and pictures to their symbolic representations.

Have you created Mathematical Anchor Charts with your Bridges students? Problemlösning. För mycket information? Studieteknik – gångertabell. Vi har fortsatt vårt jobb med att lösa problem. Den här gången lämnar vi programmeringen åt sidan men vi ska ändå hitta på lösningar för att ta oss till målet. Idag är det inga Bluebotar som ska ta sig till ett mål utan vi ska nå målet att lösa problemet. Sweden Academy. Visual Patterns - 1-20. 30-maths-starters.pdf. Häxan Hexagon goes Blåkulla #blogg100 28/100. Så var inspelningen klar och konverterade till QR-koder.

Skyndade på lite grann då det snart är påsklov och inte så hett värde efter lovet=) Här hittar du mina anteckningar till uppdragen (där uppgifterna står nedskrivna...) Lägger upp filmerna här för de som inte har möjlighet att scanna in koderna. Common Core Sheets. Liggande stolen med illustrationer - Division. Pluggkoden: Strategier för matematik.

Matematiklyftet.skolverket. Doodling in math: Spirals, Fibonacci, and being a plant. Här pluggar du matematik! – Matteboken. Viktenheter med illustrationer. Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt. Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. Det blir mest fokus på svart eller vitt, rätt eller fel. För att komma till rätta med det fick mina elever i årskurs 9 rätta Kims prov.

När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. 12 Useful Math Hacks That They Didn't Teach You In School. Viktenheter med illustrationer.