background preloader

Shakespeare

Facebook Twitter

Shakespeare for School I Language.

Plays and texts

Shakespeare. Shakespe. Shakespeareinlove. Shakespearean insults. Med Skam har du en ingång till klassiker. Malin Appeltofft, lärare på Blommensbergsskolan visar några av de referenser till Shakespeare som Skam innehåller och tipsar om hur du med serien som ingång kan arbeta med Shakespeare och Romeo och Julia.

Med Skam har du en ingång till klassiker

Eller bara som inspiration för alla elever som inte tänker på kopplingar mellan olika verk och att Shakespeare fortfarande, 401 år efter sin död påverkar vår kultur. Skam säsong tre = Romeo och Julia En kärleksförklaring till Baz Luhrmanns filmatisering av Romeo & Julia. How Would You Die in a Shakespeare Play? Shakespeare. Shakespeare - ESL. Introducing Shakespeare - Mia Smith.

I engelskans kursplan finns i det centrala innehållet följande bitar med.

Introducing Shakespeare - Mia Smith

Continuing Shakespeare - Mia Smith. I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8.

Continuing Shakespeare - Mia Smith

Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way Den här uppgiften är den, enligt mig och många av mina elever, mest spännande inom det här arbetsområdet. Shakespeares verk har tolkats och omarbetats i otaliga versioner ända sedan de skrevs, och mina elever får nu göra egna tolkningar.

Fokusområdet är att anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. Eleverna fick inspiration från ett Tedx Talk om att tolka Shakespeare inom hiphip-genren och en låt av Taylor Swift baserad på Romeo and Juliet. Eleverna hittade snabbt olika spår och klurade på olika tekniska lösningar för att se hur man kan gestalta den klassiska berättelsen på olika sätt. Shakespeare Lives short film collection. Shakespeare - Macbeth. Scotland is at war, and has just won a great battle.

Shakespeare - Macbeth

Macbeth, a general in the Scottish army, is the hero of the battle. On his way home afterwards, Macbeth and his friend meet three mysterious witches. Somehow, the witches already know Macbeth’s name. They tell him that he is going to be promoted, and that he will be given more money, land and power. When they say ‘Macbeth – the future king’, Macbeth is confused, and doesn’t really believe the witches. Soon afterwards, Macbeth receives a message from Duncan, the king of Scotland. Macbeth’s wife, Lady Macbeth, soon hears about her husband’s success and the witches’ predictions. That night, while King Duncan is sleeping, Macbeth and Lady Macbeth make his guards drunk.

But Macbeth is worried that his friends might become his enemies, and might want to kill him so that they can become king. Shakespeare - Hamlet. Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead.

Shakespeare - Hamlet

His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Soon, a ghost is seen walking on the castle walls. The ghost looks like Hamlet’s father, the dead king. When Hamlet sees the ghost, he is told that it is the ghost of his father. Hamlet can’t believe that his mother would marry the man who murdered her husband. A group of travelling actors arrives in town. Hamlet’s plan works. This of course means that Hamlet has killed the father of his girlfriend Ophelia. At the end of the play, all of the royal household of Denmark are dead.

LearnEnglish Teens. Who was William Shakespeare? William Shakespeare is known across the world as the writer of plays such as Romeo and Juliet and Hamlet, and as one of the most famous British people ever.

Who was William Shakespeare?

Sometimes known simply as ‘the Bard’, he lived over four hundred years ago – not bad for the son of a man who made a living from making gloves. Part of the fascination is that despite being so well-known we don’t actually have much information about him; even his name is spelt differently each time it appears, ranging from ‘Shak-peare’ to ‘Shaksper’. Over the years people have argued long and hard about whether he wrote the plays, although these days he’s generally accepted as the author of about thirty-eight plays, some of which were written in partnership with others. He also wrote lots of famous poetry. Baptised on 26th April, 1564, his actual birthday isn’t known but conveniently England’s national day, St George’s Day, is the 23rd of April so over the years this is when his birth has been celebrated. William Shakespeare.

Drama - 60 Second Shakespeare - Shakespeare's plays, themes and characters - Romeo and Juliet. Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith. Som jag redan beskrivit har mina elever i år 8 och 9 fått lära känna Shakespeare i allmänhet och Romeo & Julia i synnerhet inom ramen för engelskundervisningen, upplägget har jag beskrivit i följande blogginlägg: och Mycket av upplägget är klassiska uppgifter, men den avslutande utmaningen är den som utmärker projektet, och den där eleverna fått möjlighet att ta ut svängarna lite extra.

Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith

Många av dem har gjort detta med bravur och jag vill visa upp några exempel på hur de valt att tolka uppgiften. De exempel jag visar upp är inte nödvändigtvis de bästa eller mest unika, men de representerar olika varianter av tolkningar och påvisar en bredd. Eleverna går i år 8 och 9 på Vallhamra skola och har alla givit mig sitt godkännande att publicera deras verk. Uppgiften gick ut på att välja en del av berättelsen om Romeo & Julia och göra en egen tolkning. Shakespeare's Life, year 9 ⋆ WebEnglish.se. About This theme page presents lesson plans and materials about Shakespeare’s Life for year 9 of Swedish Compulsory School.

Shakespeare's Life, year 9 ⋆ WebEnglish.se

The aim is to make students understand what life was like in Elizabethan England 400 years ago and learn about Shakespeare’s biography. Warm-up. Shakespeare's Life, year 9 ⋆ WebEnglish.se. Shakespeare's Work, year 9 ⋆ WebEnglish.se. About This theme page presents lesson plans and materials about Shakespeare for year 9 of Swedish Compulsory School.

Shakespeare's Work, year 9 ⋆ WebEnglish.se

The aim is to make students enjoy Shakespearean stories and realise that they are as modern now as they were 400 years ago. Warm-up Songs.

Shakespeare for students