background preloader

English year 9

Facebook Twitter

FORRESTGUMP.pdf. Around the World in Eight Months. How to Write a Great Essay Quickly! Comments, 36.4k shares, 3 points Simple tips for writing essays in English: these steps will guide you through the essay writing process… Despite the fact that, as Shakespeare said, “the pen is mightier than the sword,” the pen itself is not enough to make an effective writer. In fact, though we may all like to think of ourselves as the next Shakespeare, inspiration alone is not the key to effective essay writing.

You see, the conventions of English essays are more formulaic than you might think – and, in many ways, it can be as simple as counting to five. 301 Prompts for Argumentative Writing - The New York Times. Error. US Presidential Election ⋆ Intermediate, Themes. Background 2016 presidential candidates Basic details of each candidate’s backgroundWhere the Candidates Stand on 2016’s Biggest IssuesWhat happens when … and how The important dates, Feb-Nov, listed and explained2016 Primary Results and Calendar Quickview of the results so far by NYTimes Warm-up What do kids want in a president?

US Presidential Election ⋆ Intermediate, Themes

(1:20) Kids talk about what kind of person they think the next president should be like. “Slow Jam the News” with President Obama (7:05) Jimmy Fallon and President Obama slow jam the news, discussing Obama’s legacy, accomplishments and thoughts on the 2016 election.44 Presidents A rap song made after Obama became presidentCouch Commander (4:45) What will Obama do after his presidency? Vocabulary Lesson Plans Reading Listening US Presidential Elections Listening task with a gap-fill exerciseDonald Trump on global risk list A reading/listening text in three levels with loads of vocabulary and content questions (7-9) Viewing Quiz.

Introducing Shakespeare - Mia Smith. I engelskans kursplan finns i det centrala innehållet följande bitar med. • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. • Sånger och dikter.

Introducing Shakespeare - Mia Smith

Är det bra jag som läser detta som en inbjudan att plocka in den stora barden i klassrummet? I år firar världen också att det är 400 år sedan Shakespeare dog, vilket ni kan läsa mer om här och även här. Perfekt läge att plocka in Shakespeare i klassrummet! Det har jag redan gjort i många år, vissa delar har jag använt många gånger, andra har jag utvecklat efter hand. Getting to know Shakespeare Som inledning till temat lät jag mina elever bekanta sig med Shakespeare via olika korta youtube-filmer. Vi gick igenom begreppen, några förklarade jag, andra inte. Shall I compare thee? Nästa fokus var Shakespeares sonetter. Eleverna fick sedan läsa den 18e sonetten, Shall I compare thee to a summer’s day parvis, med överdriven betoning på rytmen. CommonLit. TurboEnglish - Getting It Right! - engelsk grammatik.

Nedan följer en lista med länkar till 21 korta videofilmer på Youtube.

TurboEnglish - Getting It Right! - engelsk grammatik

I varje film tar gymnasieläraren Henrik Birkebo upp ett moment inom den grundläggande engelska grammatiken och under varje länk kan du läsa en kort beskrivning av respektive films innehåll. Högerklicka på länken och öppna i nytt fönster (beroende på vilken webbläsare du har). För att befästa dina kunskaper finns det även en hänvisning till lämpligt och roligt övningsmaterial. När du har tittat på respektive film en eller flera gånger är det bara att klicka på länkarna under "Öva".

Du hamnar då på lite olika sajter där du kan träna. Låt dig inspireras att hugga tag i den grundläggande grammatiken! "Fågel", "fisk" och "kärlek" är exempel på ord tillhörande ordklassen substantiv. Hur blir det med pluralformen av substantiv på engelska? Genitivformen av substantiv uttrycker gärna ägande (ex. Här får du lära dig vilka de personliga pronomenen är och hur de används. Som i "vi roar oss" (= "we amuse ourselves"). Öva: Compare Sweden To...

English speaking countries. Free Reading Worksheets. Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free.

Free Reading Worksheets

These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Fictional Passages Jacob the Great Comprehension Test – Students read a short story about a kid cycling through hobbies and then answer comprehension, inferential, and literary element questions. Nonfiction Passages. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen.

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith

I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. “Kursplanen i engelska har fortfarande en funktionell och kommunikativ grundsyn på språklärande.” Förmågorna Vilka förmågor ska vi arbeta med då? Det här behöver vi bära med oss även i vår bedömning. Ett typiskt språkprov för mina elever baserar sig på någon av de olika färdigheterna: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och interaktion samt muntlig produktion och interaktion.

Ett typiskt prov Hörförståelsen är svårast att hitta underlag till. File download. The United States of America and Canada - year 9.