background preloader

Skollänkar

Facebook Twitter

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. KLASSRUMSREGLER%202. Kompendiet.pdf. Matematik spel. Spel som lär dig siffror och att räkna.

Matematik spel

Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Press. File_download. Digitala läromedel för grundskolan. Begreppsmaskin. Download.php?lesson=17424&file=lektion-se_17424_lifeprocesses. Download.php?lesson=3978&file=lektion-se_3978_RAMSA_om_det_som_kanetecknar_liv. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan.

Hem. Liten ordbok i matematik. Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides.

Liten ordbok i matematik

6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Fysikaliska Leksaker. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. File_download. Kunskapsmatrisen. Under sommaren har vi på Kunskapsmatrisen arbetat intensivt med att förbättra verktyget.

Kunskapsmatrisen

Det handlar både om nya uppgifter och ny funktionalitet - och om stöd för att använda Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos och repetition. Använd Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos Vi rekommenderar starkt att börja använda Kunskapsmatrisen med dina elever direkt från dag ett. Tre år som lärare: En tillbakablick. Det är augusti, och om några dagar börjar jag mitt nya jobb på Skolverket.

Tre år som lärare: En tillbakablick

Helst skulle jag vilja skriva något långt, riktigt långt, för att fundera igenom och försöka sammanfatta mina erfarenheter som lärare. Men det hinner jag inte. Dagarna går fort och det finns inte mycket tid över (bland annat för att vi har ett spädbarn i hushållet nu). Men jag vill skriva några rader ändå, för att göra någon form av avslutning. Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet.

Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. Datumet närmar sig. En del barn, ungdomar och familjer ser fram emot det. Då återkommer en struktur och ordning med rutiner och förutsägbarhet som kan vara svår att få till under lovet. Men för en del känns det inte lika bra. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. File_download. File_download. Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen.

jlsu

Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Isbergsillusionen. Så har du aldrig tidigare räknat division. Klitoris är ingen liten knapp - klittan är större än vad du fått lära dig - Ligga med P3.

Klitoris är inte bara en liten knapp – utan är betydligt större än vad du kanske tror.

Klitoris är ingen liten knapp - klittan är större än vad du fått lära dig - Ligga med P3

Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. Vilket förhållningssätt har jag till min lärarroll och min undervisning? Om statiska och dynamiska tankesätt. Carol Dweck Eftersom jag är lärare i psykologi intresserar jag mig så klart för frågor som rör människors personligheter. Varför blir vi som vi blir? Varför reagerar vi som vi gör i olika situationer? Det är kanske därför inte så konstigt att Carol Dweck, en av världens ledande forskare inom personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi, är ett namn som jag har återkommit till – både i skolan och i den här bloggen. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film]

Islänningars dna skapar dilemma. 12 Useful Math Hacks That They Didn’t Teach You In School. 6. How To Figure Out What Day Of The Week Falls On What Date… SO+NO=Sant. ”Lotta, vi håller på och arbetar med sex och samlevnad och eleverna ska debattera om abort. Summit matematik. File_download. PhET: Free online physics, chemistry, biology, earth science and math simulations.

När är det ok att ha sex? Här är bästa förklaringen på "samtycke" vi hört - amelia. Myller av liv. Growth Mindset Framing Tool. Learning-give-up.gif (GIF Image, 358 × 484 pixels) YouTube. Create beautiful movies on the go Capture the momentStitch together an unlimited number of clips as you build your story.

Start recording in a snap Record as many clips as you’d like Edit on the goEasily trim and rearrange clips right from your phone, and add a soundtrack from your music collection or Capture’s audio library. Edit your video on the go Enhance your video by adding a soundtrack Share your movieQuickly upload your video to YouTube and in one step, simultaneously post to all of your social networks. EdQu - Digitala, adaptiva kunskapstest för skolan. Helmertz.pdf. Gångertabellen. Bedömning i NO - grundskolans tidiga år. Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang.

Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling? I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för NO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning.

Fotbollen

Muntliga prov i historia. Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga. Mattemaraton. S Rocky Road Brownies / Bakverk ~ Recept. Sammanfattning-matematikak9-allakando. Forskare genmanipulerade mänskliga embryon. Svensk forskare: Finska skolframgångar beror på auktoritativ skolmiljö. Diagnos inför matematik 1. UploadFile.aspx. Lär på ditt sätt. Det nationella provet i Biologi för årskurs 9 består av fyra delprov: Delprov A1 och A2 som handlar om att du ska svara på olika frågor rörande biologins värld.

Det virtuella örat - Webbprogram om ljud, buller och hörsel. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Klimatskola. Experimentskafferiet. Fotosyntesen. Kroppen - 1177. Kemi i skolan. Framtidens kemister finns i klassrummen.

Stjärnor och planeter (LättLäst) Formulär och formativ bedömning. Den vanligaste frågan som jag får om Flipped Classroom är vad som händer om eleverna inte tittar på filmerna i förväg. Lär på ditt sätt. Slipp skriva – skanna tavlan med appen. Pluggakuten.se - Din läxhjälp på internet! Självmord - YO. Rymden Archives - VetAllt.se. Film om sherlock i kemi. Startuppgifter. Startuppgifter. TeachmeetNO. Ed and Periodic Videos. Ekvationer. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Begreppsbildning. TodaysMeet - Give everyone a voice.

När lampan släcks – ett arbetsområde om hållbar utveckling. Pluggkoden: Strategier för matematik. Nu lanseras RFSU:s nya satsning "Vill du" - övningar och filmer om ömsesidighet. Molntjänster i skolan. Solförmörkelse 2015 - Läs mer om solförmörkelsen i mars.

Grundläggande Kemi. Repetition av texttyper i NP. Nationellt resurscentrum för fysik. Åtgärdsbank - Umeå. Hinduism och synen på människan. Flippat klassrum: En vanlig dag på jobbet. Verktyg för att få snabb överblick. Flippat klassrum, utvärdering och elevernas åsikter. Uppgift%202.pdf. Fröken Jakobsson. Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning. Digitala prov. Vill staten förgifta oss alla? Normalsnoppens längd är avslöjad. En webbplats om studieteknik från UR.