background preloader

In the news

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. I hans skola bestämmer lärarna hur arbetet ska utföras. Själv hade han varit lärare i 17 år när han tröttnade och blev biträdande rektor – för att ge lärarna tillbaka sin kärlek till att undervisa.

I hans skola bestämmer lärarna hur arbetet ska utföras

Nu har han utvecklat en metod tillsammans med australiensaren John Edwards. Deras tankar används bland annat på skolor i Varberg och Kungsbacka i Sverige. Men hörrni...om vetenskaplig grund och LR: IT-strategi - Helena Kvarnsell. Häromdagen råkade jag höra en IT-ivrande lärare som hade hört om en skolledning som nu till hösten helt hade förbjudit inköp av tryckta böcker till sin skola och skulle gå ”all in” med digitala läromedel.

men hörrni...om vetenskaplig grund och LR: IT-strategi - Helena Kvarnsell

Denna lärare uttryckte att hon tyckte detta var modigt. Jag förklarade då hur dumdristigt jag tyckte att det var. Det finns forskning som visar att vi läser sämre på skärm än i tryckt bok. Det är klart att eleverna behöver tränas i att läsa på skärm men att låta dem träna på det hela tiden är lika respektlöst som att låta elever träna på eget ansvar hela tiden genom att aldrig någonsin som lärare vara med och hålla ordning, planera och strukturera. Skäms. Vetenskaplig grund hörrni…. Rapport från riksdagen - Digitaliseringen i skolan. Idag släpptes en rapport från riksdagen med titeln Digitaliseringen i skolan.

Rapport från riksdagen - Digitaliseringen i skolan

Denna rapport syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen med avseende på digitaliseringen. Så här skriver riksdagen om rapporten: Ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna är positiva effekter av användningen av digitala verktyg. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. Bedömning och betygssättning för dummies – JL Skolutveckling. Skillnaden mellan vad som gäller vid bedömning och vad som gäller vid betygssättning är otydligt från skolverket och det finns många missförstånd/egna tolkningar i skolsverige, så här kommer ”bedömning och betygssättning för dummies” för grundskolan, d v s utifrån LGR-11.

Bedömning och betygssättning för dummies – JL Skolutveckling

Bedömning: Lärare gör en bedömning av elevens kvaliteter inom ett eller flera av de kunskapskrav som finns i det ämne där bedömningen görs. Bedömningen sker utifrån all information som läraren har tillgänglig (d v s från lektionsarbete, muntlig aktivitet på lektionstid, inlämningsarbeten, prov mm). Denna bedömning sker enligt kunskapskvaliteter, så den använder beteckningarna A, C eller E (eller att eleven ännu inte nått E-kvalitet). LA BRUXA cortometraje. LA BRUXA cortometraje.

LA BRUXA cortometraje

Japansk matematik minskar rädslan att svara fel. När Skolinspektionen för några år sedan granskade landets matematikundervisning var omdömena skiftande.

Japansk matematik minskar rädslan att svara fel

Olika betyg för samma uppgift – JL Skolutveckling. Idag var det en artikel i Aftonbladet om tre elever som lämnade in samma skrivuppgift och som bedömdes olika, d v s de fick olika betyg på uppgiften.

Olika betyg för samma uppgift – JL Skolutveckling

Det är på en skola som jag bor nära och i den kommun där jag jobbat i en av skolorna i 15 år. 10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning. 8 signs your job interview went well. Anmol Tukrel: Meet the 10th grader who claims high school project is 47% more accurate than Google. Stopping Plagiarism Before It Becomes a Problem. When Students Use Some Else’s Words: Fighting Plagiarism at the Secondary Level We usually know plagiarism when we see it.

Stopping Plagiarism Before It Becomes a Problem

Our students submit something that shows much stronger grammatical skills and higher-level vocabulary than they seem capable of, and it only takes a phrase entered into Google to find those exact words written somewhere else. What happens in the brain when you learn a language? Learning a foreign language can increase the size of your brain.

What happens in the brain when you learn a language?

Our Minds When We Read. The Selfie Syndrome- Great Visual. 11 Ways to Help You Focus. Nationella proven förvirrar. En vanlig uppfattning hos politiker och andra som uttalar sig om skolan i medierna är att resultat i nationella prov enkelt kan jämföras med kursbetyg. Det finns dock betydande problem med konstruktionen av de nationella proven i svenska och engelska som kraftigt försvårar sådana jämförelser. Dessa problem nämns sällan eller aldrig i medierna, men för att kunna föra en seriös diskussion om betyg och nationella prov, är det viktigt att de kommer upp i ljuset.

Problemen med proven kan delas upp i två huvudkategorier: 1. Bedömningen av de nationella proven i svenska och engelska stämmer inte överens med kunskapskraven och kan därför inte användas som betygsunderlag. De nationella proven i svenska och engelska bedöms dock i sex respektive tio steg. Dylan Williams. Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint.

Why teaching will never be research-based, Osiris conference, London, UK, January Why and how assessment for learning works, Osiris conference, London, UK, January. Dyslexia and the English Learner Dilemma. MultiBrief: Improving your teaching craft through personalized development. "Program improvement" is currently a huge focus in U.S. public schools. According to School Wise Press, program improvement is "a multistep plan to improve the performance of students in schools that did not make adequate yearly progress under No Child Left Behind for two years in a row. " Schools face implications if they do not meet the certain criteria to make adequate yearly progress (AYP).

Läraren är ingen trollkarl. Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger färdighet och repetition är inlärningens moder. Det hör till livsvillkoren och ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar snett.