background preloader

Digital literacy

Facebook Twitter

Digital kompetens bortom verktyg och appar. I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier.

Digital kompetens bortom verktyg och appar

Mellan raderna läser jag in olika typer av kritik, som i mångt och mycket bottnar i oro. Vi måste bli tydligare i att förklara vad digital kompetens är och varför det är viktigt. Det digitala är inte något ytligt krimskrams som lärare använder för att skoja till lektionerna lite. Jag berörde det i inlägget om Varför programmering här. Digital kompetens handlar inte om att hantera appar. Det absolut viktigaste av den digitala kompetensen är demokratiaspekterna som vi måste sträva efter att komma åt. Det handlar inte om appar. På regeringens uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut tagit fram en kartläggning om Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer som presenterades i januari 2017. Make a Comic or Storyboard. Ger vi eleverna utrymme att ta ut svängarna kommer lärandet till liv i spännande former. Mia Smith är legitimerad lärare i engelska och tyska, år 6-9 och undervisar på Valhamraskolan i Partille.

Ger vi eleverna utrymme att ta ut svängarna kommer lärandet till liv i spännande former

För många av Sveriges lärare är hon också en av ämnesspanare på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Det är naturligtvis ingen slump. Mia vet vad hon talar om och hennes lärargärning bygger på väl förankrade pedagogiska metoder i kombination med nytänk. Med ett mycket tydligt fokus på uppdraget och målen, låter hon både eleverna och sig själv ständigt utvecklas i sitt lärande. Hon skapar hela tiden nya och fler möjligheter som ger eleverna olika vägar till att visa sitt kunnande. . – Vi hamnar alla som språkanvändare i lägen där vi saknar ett ord eller uttryck vi vill använda, eller där vi stöter på något som vi inte förstår. Programmering i Scratch Mia återkommer till möjligheterna som finns i våra kursplaner och att begränsningarna för vad vi kan göra egentligen bara existerar inom oss själva. . – Här på skolan har lärarna bra koll och vi får verkligen en bra utbildning. GRT3-Padlet. Skapa grupper – Kooperativt Lärande.

Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL).

Skapa grupper – Kooperativt Lärande

Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. Vi har hämtat inspiration från Wendy Jolliffe, Sahlberg & Leppilampi och Karin Forslund Frykedal. 1.

Slumpmässiga grupper: Ett sätt att välja grupper är att slumpa grupperna. Elevvalda grupper: Att låta eleverna välja grupper själva är oftast inte att rekommendera då det kan leda till att en del blir utanför eller att de väljer sina kompisar som de har svårt att koncentrera sig tillsammans med. Scholarpedia, la Wikipedia más fiable revisada por expertos. Gränslöst digitalt lärande. När vi först började bolla tankarna om att ha en studiedag i IKT på vår skola, så såddes ett frö om att även försöka få tid till att samplanera ett ämnesövergripande arbetsområde.

Gränslöst digitalt lärande

Även om fokus skulle ligga på digitala verktyg i undervisningen, är det ändå alltid innehållet i undervisningen som ska spela den största rollen. I läroplanen står det tydligt att att lärarna ska samarbeta om elevens kunskapsutveckling och arbeta ämnesövergripande. I Skolverkets förslag till förändringar för läroplanen så betonas det till och med att det måste ske flera gånger under elevens skolgång. En anledning till att vi måste samarbeta bättre är för att minska stressen hos eleverna. Genom att skapa breda uppgifter som kan bedömas av flera ämneslärare så kan elevernas arbetsbörda minska. För att skapa någon sorts stödstrukturer för våra kollegor, så tog jag på mig att göra en mall med vad som var viktigt att tänka på vid planeringen av ett gemensamt arbetsområde. Att skriva filmmanus.

Film är ju fantastiskt roligt.

Att skriva filmmanus

Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. Eleverna presenterar sina noveller i mindre grupper som jag bestämt. Skärminspening i Grundskoletidningen nr 2 – Patricia Diaz. Guide to Create Twitter. Fri ljudredigerare och -inspelare. Audacity is available for Windows®, Mac®, GNU/Linux® and other operating systems.

Fri ljudredigerare och -inspelare

Check our feature list, wiki, and forum for more information. februari 05, 2014: Audacity Unconference (AU14) Further to our recent announcement, our planned "Audacity Unconference (AU14)" will now take place on 11th and 12th July 2014 at UCLan in Preston, England. Bookings are now being taken. Please see our Audacity Unconference 2014 wiki page for details. oktober 21, 2013: Audacity 2.0.5 Released. Educational Technology and Mobile Learning: 3 New Digital Storytelling Apps f... April 17, 2014 In today's post, I am sharing with you three useful iPad apps for storytelling.

Educational Technology and Mobile Learning: 3 New Digital Storytelling Apps f...

These apps are newly featured here and they are ideal for helping young learners unleash their creativity through story telling. Have a look and share with us what you think of them: 1- Amazing App Stories Amazing App Stories provides a community space for collaborative fiction writing. Write a small paragraph and see how the stories evolve, and get a lot of amazing reading in return. Little Story Maker offers a good way to enjoy your personal pictures and stories with your child. IKT. Digital Literacy.