background preloader

Vanessacarreracasserberg

Facebook Twitter

Frokenvanessa

Language teacher - ELE/ESOL. Interests: ITC, Formative assessment, Second language acquisition Twitter: @frokenvanessa

Educational Technology and Mobile Learning: 10 Google Docs Add-ons Teachers Should Know about. Hur bedömer du skrivuppgifter? I svenska på grundskolan finns det olika bedömningsaspekter av kunskapskravet för skriva.

Hur bedömer du skrivuppgifter?

Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/ uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge /…/ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett /…/ fungerande sätt. I ämnet engelska finns samma krav men lite annorlunda formulerat: I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig /…/. Jag tänkte skriva om aspekterna för just förmågan att skriva och ge respons då jag förstått att några ibland blandas ihop till en enda bedömning vilket blir fel då det utgör olika kunnande och därför bör återkopplas och bedömas var och en för sig så eleverna utvecklas och bedöms för rätt saker.

Racismo, inmigración y diferencia

Egg Timer. The importance of educating girls. V�rlden i klassrummet - S�k p� Google. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Palgrave Study Skills. Europeisk språkcenter - stöd för undervisning i språk. Gymnasieantagningen - Gymnasieantagningen. Räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen i ditt betyg.

Räkna ut ditt meritvärde

Från och med januari 2014 är det möjligt att få 340 meritpoäng, jämfört med de 320 som var max innan. Detta möjliggörs genom att elever nu kan tillgodoräkna sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng. Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Tech Tasks: Ten fun projects with Instagram. By Tom Walton In the latest instalment of the Tech Tasks series, Tom Walton looks at Instagram as an educational resource, exploring how it can be used to help students develop their speaking and vocabulary skills both inside and outside the classroom.

Tech Tasks: Ten fun projects with Instagram

To go any further you will need to subscribe to onestopenglish or register for a free 30-day trial which will give you full access to all content on the site. Free 30-day trial Register with onestopenglish today for a free 30-day subscription giving you full access to all teaching resources on the site. Register for free. New Page 1. Source Evaluation Essay Due Friday, February 8th 100 points 500-750 words (2-3 pages) For this assignment, you will select one of the sources you have found through your preliminary research to support your Research Essay topic.

New Page 1

Which source you choose is up to you; however, it should be substantial enough that you’ll be able to talk about it at length, and intricate enough that it will keep you (and me) interested. 10 Phrasal Verbs That Are Useful for Business. Communicating with native English speakers in a business setting means you’ll hear phrasal verbs at least once, if not several times, during a conversation.

10 Phrasal Verbs That Are Useful for Business

Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith. En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket.

Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith

Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer? I kursplanen i engelska ser det ut så här: I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Digitala översättningstjänster i undervisningen - Mia Smith.

Vi hamnar alla som språkanvändare i lägen där vi saknar ett ord eller uttryck vi vill använda, eller där vi stöter på något som vi inte förstår.

Digitala översättningstjänster i undervisningen - Mia Smith

Det är i det läget vi tar till våra språkliga strategier! Jag har redan bloggat om hur jag bemöter Google Translate i undervisningen, och idag vill jag lyfta fram digitala översättningstjänster. Det finns gott om översättningstjänster på nätet idag, och en uppsjö av appar till smarta telefoner och surfplattor. Problemet är att kvaliteten varierar, vilket får många att totalt vifta bort dem. Men många av dem fungerar ju faktiskt bra! ”Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

IdiomSite.com - Find out the meanings of common sayings. Writing Frame - Functions. Mia Smith - Nu närmar sig de nationella proven med... 10 modern English words and slang terms you should know.

ESL

Penny ur a course in language teaching practice of theory cambridge teacher training and development 1996. Film in the language classroom/Literary Analysis. DIGITALA VERKTYG. Cirkelmodellen%2520NCS%2520nov%252010.pdf. Proportional-pie-chart-of-the-worlds-most-spoken-languages-1.png (PNG Image, 2000 × 3261 pixels) - Scaled (30%) Think Pair Share Activity - Teaching Skills. Hjärnan. Reciprok läsning gav bra elevresultat. 150 gymnasieelever deltog i Sandra Håkanssons undersökning om undervisningsmetoder vid läsning av skönlitteratur på spanska.

Reciprok läsning gav bra elevresultat

Under treveckorsperioder läste eleverna sina böcker enligt en av metoderna ”reciprok läsning”, ”läsning med nyckelord” eller ”läsning utan instruktioner”. De olika metoderna utvärderades med hjälp av ett ”cloze test” och ett ordförrådstest.

Idioms

Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor. An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian). Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination. There’s no reason linguistics has to be so visually uninspiring. Shakespeare.

Grammar

10 consejos para aprender un idioma con &eacute... Assessment-tictactoe. Fri ljudredigerare och -inspelare. Audacity is available for Windows®, Mac®, GNU/Linux® and other operating systems.

Fri ljudredigerare och -inspelare

Check our feature list, wiki, and forum for more information. februari 05, 2014: Audacity Unconference (AU14) Further to our recent announcement, our planned "Audacity Unconference (AU14)" will now take place on 11th and 12th July 2014 at UCLan in Preston, England. Bookings are now being taken. Please see our Audacity Unconference 2014 wiki page for details. oktober 21, 2013: Audacity 2.0.5 Released Audacity 2.0.5 replaces all previous versions. (OS X) Crashes when importing audio files are fixed. BOSSIE 2013 Awards: In September, Audacity was listed as a top pick in InfoWorld's BOSSIE 2013 category for "Best open source desktop apps and mobile platforms". Fler nyheter... Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever.

Piaget/Vygotski

Educational Technology. Visible Learning. Students. In the news. Metodologia. Critical thinking. Flipped classroom. Digital literacy. ELE. Students’ Descriptions of Effective Teachers. How can we become effective teachers?

Students’ Descriptions of Effective Teachers

What do we need to do to better help our students and endow them with necessary skills and strategies, so they can continue obtaining knowledge independently? Receiving proper teacher education, attending professional conferences, observing experienced instructors, and conducting classroom research are only a few of the many tools that teachers can use to develop as professionals. However, our students, too, can be a source of our professional development. Therefore, asking students questions and reflecting on their feedback can help us better meet our students’ needs and implement activities that they want to see in our classrooms.

Today I’d like to share my students’ thoughts about effective teachers. An effective teacher is someone who …