background preloader

Vanessacarreracasserberg

Facebook Twitter

Frokenvanessa

Language teacher - ELE/ESOL. Interests: ITC, Formative assessment, Second language acquisition Twitter: @frokenvanessa

Vad innebär språkinlärarstrategier? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Varför är språkinlärarstrategier så viktiga?

Vad innebär språkinlärarstrategier? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Ytterst handlar strategier om planering och tillvägagångssätt för att uppnå ett mål. När det gäller språkutveckling och språkinlärning, handlar det om medvetna eller omedvetna, planerade och spontana tillvägagångssätt för att uppnå olika kommunikativa mål eller för att lära sig målspråket. Elever som läser sfi och sva ska erövra en kommunikativ språklig förmåga som gör att de kan fullt ut delta i utbildning, vardagsliv och samhällsliv i Sverige. Två av de sju förmågor som elever inom sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) enligt kursplanen ska utveckla handlar om kunskaper om hur man lär sig språk.

I den ändrade kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan (Lgr22) har man numer lyft fram strategier för att lära sig språk i ämnets syfte. Föreläsningar om språkinlärarstrategier och ordinlärningsstrategier Titta tillsammans Dela i sociala medier Använda gärna #NCstrategier i era diskussioner. Skoltermer på engelska.

Gamificación

Home - Nordplus. Statens medieråd - Statens medieråd. Pedagogiskt material. Home - Comparative analysis of conspiracy theories in Europe. Home - Comparative analysis of conspiracy theories in Europe. El pronombre “elle” Las mejores canciones para aprender español según el Instituto Cervantes. El español ya es el segundo idioma más hablado del mundo.

Las mejores canciones para aprender español según el Instituto Cervantes

Startsida - Statens medieråd. Home - Comparative analysis of conspiracy theories in Europe. Skapa QR-kod enkelt här! Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? För att skolan ska kunna ge bästa förutsättningar för alla barn, elever och vuxna att nå sina mål och ha en fungerande utbildning ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Men vad innebär egentligen begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vetenskaplig grund handlar om att utgå från resultat från vetenskapliga studier som forskare har bedrivit. Resultaten behöver sedan tolkas för att kunna användas på ett fungerande sätt i det egna sammanhanget. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i utbildningen och formen för utbildningen. Beprövad erfarenhet kan förstås som professionell, gemensam kunskap som är utvecklad, prövad och dokumenterad över tid och av flera.

Själva arbetssättet att jobba utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att kritiskt granska, diskutera, använda och utvärdera både forskningsresultat och gemensamma erfarenheter. #154: Entrevista a Mario Vargas Llosa por la BBC Mundo en 2019 - Puerto de Libros - Librería Radiofónica - Podcast sobre el mundo de los libros #LibreriaRadio. Program - Teknikprogrammet (Gymnasieskolan) Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Program - Teknikprogrammet (Gymnasieskolan)

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Stödmallar i Canva. Canva är en webbtjänst i vilken man kan skapa snygga och proffsiga grafiska presentationer, bilder, inbjudningar, affischer, headers etc.

Stödmallar i Canva

Och även text- och bildbaserade stödmallar förstås! Genom att välja bland alla de mallar och färdiga illustrationer som finns inlagda blir det enkelt att skapa ett lite mer visuellt tilltalande undervisningsmaterial, som även kan skrivas ut och sättas upp i klassrummet. De här stödmallarna har mina elever använt många gånger när de har övat på att samtala, diskutera och argumentera – särskilt inför den muntliga delen av de nationella proven i engelska. (Här finns filen som PDF om det är något strul med att spara bilderna.) Aplicaciones para profesores by Andrea Oviedo on Genially.

Www.appsparaprofes.com.

Aplicaciones para profesores by Andrea Oviedo on Genially

Spanska toner – Cantando se aprende mejor. Spanish Teacher Supporter: Top Instagram Bio Links - Smart.bio. Spanish Teacher Supporter Sign up for updates & freebies with my weekly newsletter!

Spanish Teacher Supporter: Top Instagram Bio Links - Smart.bio

Tap to View Link. Abba singles race to top of streaming charts in comeback triumph. Two singles released from Abba’s first album in 40 years have raced to the top of the streaming charts, in a comeback that has generated praise and excitement among fans who remember the original releases and a new younger audience.

Abba singles race to top of streaming charts in comeback triumph

The first two singles from Abba’s forthcoming album, to be released on 5 November, were in first and third place on YouTube’s trending rankings in 12 countries on Friday, including the UK. Nbcnews. The Beginning of World War I. Theenglishprofilebooklet. English Profile - EVP Online. English Profile - Home. Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Biblioteca del profesor > Plan curricular del Instituto Cervantes. Taller estocolmo.

Methodology for Tesol

School Start 1-6. Digital Teaching Tools - Applied Digital Skills. Lenguaje inclusivo: algunas claves lingüísticas. Blooket. Vad hände på internet när du föddes? Lektionens syfte Syftet med lektionen är att synliggöra hur internet och tillgången till digitala verktyg har förändrat människors vardag, arbetsliv och fritid.

Vad hände på internet när du föddes?

Förberedelse Om du vill använda andra händelser och tidpunkter till tidslinjen behöver du förbereda dem. Källtillit. Free Reading Passages and Literacy Resources. GPS Quiz. Youtube. Home — Cultural Atlas. @CambridgeAssessmentEnglish. Lararens guide till cirkelmodellen pdf. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template. Reforma Protestante. Se da el nombre de Reforma protestante, al movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, con el objeto de modificar la religión católica, para crear una nueva llamada Protestante.

Reforma Protestante

La Reforma protestante tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica, especialmente con respecto a las pretensiones de los Papas por dominar la cristiandad.La Reforma Religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento, puesto que interpreto en una nueva forma la religión católica. Interactive Writing and Grammar. Protestas en Colombia: cómo la violencia se tomó las calles del país (y por qué Cali fue el epicentro durante días) What Would You Do?(@michaloshman) on TikTok: This is my top tip to ace a job interview □ #learnontiktok #jobinterview #careeradvice. Question to Banksy Documentary - Google Docs. Om guiden - Referensguiden - Sök- och skrivguider at Uppsala University Library. I denna guide har vi samlat exempel på hur man kan referera enligt några vanliga referensstilar.

Flera av stilarna kan finnas i olika varianter och våra exempel ska ses som ett förslag och inte ett facit. Du bör alltid kontrollera med din handledare, lärare eller institution vad som gäller för dig och ditt arbete. Oavsett vilken stil du använder bör du vara konsekvent. APA Style beskrivs i Publication manual of the American Psychological Association, 7 uppl. och används vanligtvis inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen.

Chicago beskrivs i Chicago manual of style, 17 uppl. och publiceras av University of Chicago Press. Harvard finns i många varianter men har alltid källhänvisningar inom parentes i texten och en referenslista i slutet av dokumentet. Check out our recommendations of #online resources that all EFL teachers should know about! 1. @TeachingEnglish 2. @eslbrains 3. @ESLlibrary 4. @busyteacher_org More listed here □ #FridayMotivation. Elever diskuterar klimatförändringarna på spanska. Varför började du med eTwinning? Jag har börjat med eTwinning för att jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg för att kommunicera med lärare i hela Europa. Eftersom jag jobbar ensam som lärare i spanska har jag inte alltid möjlighet att diskutera undervisningsfrågor med någon som undervisar i samma ämne som jag.

Därför behövde jag öppna "min värld" lite och fick fick många inputs från mina europeiska kollegor. Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial. Beställa en trycksak Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning. 10 Herramientas para evaluar. Destacamos 10 herramientas que permiten aplicar sistemas de evaluación formativa. Evaluar es una de las tares más complicadas y que ocupa una buena parte de la labor docente. Program - Teknikprogrammet (Gymnasieskolan) Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Youtube. Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan. Skolverket har gjort en översyn av timplanerna och i uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid.

Förslaget är tänkt att lösa situationen med så kallad stoffträngsel, det vill säga att vissa ämnen har ett mer omfattande innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden. − Skolverkets förslag på nya timplaner ger eleverna och lärarna en bättre chans att hinna med det viktiga innehåll som måste gås igenom i till exempel samhällskunskap och historia, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket. Även hem- och konsumentkunskap, samt i viss mån musik och bild, får mer undervisningstid i förslagen till de nya timplanerna. I sameskolan utökas tiden för slöjd något. − I kontakt med rektorer, kommuner och fristående skolor framkommer att undervisningen i elevens val varierar i hög grad och är av olika kvalitet på olika skolor runt om i Sverige. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks.

- Plattformen för Lärandematriser. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Lärarnas Historia. Youtube. Välja och värdera digitala lärresurser – webbkurs. Watch the Best Short Films. Samkönade par ska bli föräldrar automatiskt. – Alla barn ska ha lika rättigheter när de växer upp oberoende av deras föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi, (MP). Förändringen av föräldrabalken som regeringen beslutade om på torsdagen är ett steg på vägen mot lika rättigheter för hbtqi-personer som för heterosexuella föräldrar. – Rent praktiskt gör det att den andra föräldern får en snabbare väg till bekräftat föräldraskap, säger Märta Stenevi. Pappor slipper socialen Snabbheten har enligt Stenevi betydelse för barnet som rent juridiskt nu ska knytas till båda föräldrarna direkt.

Förändringen innebär att gifta eller registrerade partners av samma kön båda ska antas vara föräldrar till barnet direkt när det föds. Förändringen gäller även par som är gifta eller registrerade partners och där båda eller den ena ändrat könstillhörighet. Elizabeth Freeman - The woman who sued for her freedom and won. Elizabeth Freeman. Understand what you read. DISCUSSION QUESTIONS FOR USE WITH ANY FILM THAT IS A WORK OF FICTION – TEACH WITH MOVIES. Note: In some of the questions we have used the term “major characters.”

Literary Terms: Definition and Examples of Literary Terms. DISCUSSION QUESTIONS FOR USE WITH ANY FILM THAT IS A WORK OF FICTION – TEACH WITH MOVIES. Note: In some of the questions we have used the term “major characters.” Film discussion questions. Discussion Questions and Projects That Can Be Used With Any Film. Breakout-mujeres-eurolector by giulain on Genially. UR Skola - Så skapar du aktiva elever på distans.

Social media in the language classroom

Fortbildning. John McWhorter: 4 reasons to learn a new language. Queen's Active Learning Classrooms. Money can’t buy you happiness – arbete med Steinbecks ”The Pearl” – Mod och metod för arbete med läsning i klassrummet. Online Exercises. AAC Symbols and shared resources - ARASAAC. Skapa bättre lektioner snabbare. Testmoz - Powerful but Simple Test Generator. In This Place (An American Lyric) by Amanda Gorman. House impeaches Trump for 'incitement of insurrection' Distanspedagogik. What 'insurrection,' 'sedition' and 'coup' mean. Book Tasks. About Netflix - Responding to teachers’ requests for access to documentaries. - Educator Dashboard. Tour Creator. 11 Digital Education Tools For Teachers And Students.

E-Twinning

Students and Educators Can't Take Four More Years of Betsy DeVos and Donald Trump - Education Votes. Defining Post-truth Society - Commonwealth Centre for Connected Learning. Information gap. Information gap. Reflections & Loose Transcript. The future of the office - Covid-19 has forced a radical shift in working habits. SPEECH/RHETORIC. Extended Rules for Commas.