background preloader

Introduction to Coordinate Graphing

Introduction to Coordinate Graphing
Introduce elementary students to coordinate graphing through seasonal coloring activities. The fall Jack-O-Lantern activity requires students to use the grid code and crayons or markers to create a jack-o-lantern on a blank 9x9 grid. The use of letters on the horizontal axis and numbers on the vertical axis introduces young students to coordinate pairs without the confusion of the standard (h,v) format. Notice that it is important that elementary students become accustomed to listing the horizontal coordinate first as this will transfer to the Cartesian coordinates they will use in later grades. Download the Mathwire Jack-o-Lantern graphing activity. Download the Mathwire Mad Monster graphing activity. Related:  Speaking

Pronunciation Welcome to EnglishClub Pronunciation for ESL learners. If your questions about pronunciation are not answered here, feel free to ask a question at the Help Each Other With English forum. pronunciation (noun): the way in which we pronounce a wordpronounce (verb): to make the sound of a word What is Pronunciation? English is not Phonetic Always remember that English is not "phonetic". Glossary of Pronunciation TermsDefinitions of words and expressions used when talking about pronunciation Printable Phonemic Chart The symbols on this chart represent the 44 sounds used in British English speech. Interactive Phonemic Chart Click to hear each symbol and sample word. Pronouncing The AlphabetListen to how we say the letters of the alphabet; and learn how to pronounce them correctly. Improve your pronunciation on MyEC Join the Audio Speaking Group on MyEnglishClub and practise reciting our weekly podcasts. Word Stress in English with QuizThe secret key to English pronunciation! Homophones What is it?

Speaking Welcome to EnglishClub.com Speaking for ESL learners, to help you learn and practise the skill of speaking English. Speaking is the second of the four language skills, which are: 1. Listening 2. What Is Speaking? The Importance of Speaking Practice Speaking to yourself can be "dangerous" because men in white coats may come and take you away!! Improve your speaking with MyEC! Find English learners and teachers to practise speaking with on MyEnglishClub. GreetingsHow to say hello in English. "What should I call you?" Telephone EnglishIn this lesson we look at some of the words and expressions that we use for telephoning. Presentations & Public Speaking Learn how to give a presentation or speak in public in English. Speaking about the Weather Even strangers discuss the weather. Small Talk What can we say in casual conversations with strangers or colleagues we meet in the lift? Speaking vs Writing (article) Negotiating Meetings TOEFL Speaking Section (with audio examples) Talking Point Discussions

Mathwire.com | March 2011 Maths Mental Maths Worksheets When a child practices mental maths maths becomes quicker and simpler = maths mastery! My girls look at their maths charts (mini office A5 maths) too much, so I made some fun worksheets for practice. (Click the titles for your download.) Maths Rockets ~ for adding/ subtracting or multiplying numbers on the side to equal the number in the roof (great for bonds) Maths Butterflies ~ 5 sums for each butterfly, so good for quick reviews Maths Corners ~ 4 sums for each number, also a quick worksheet Maths In&Out ~ top row of random numbers “in” to work with a number and operation, and write the answer as “out” Maths Caterpillars ~ each caterpillar has random numbers or operations, from simple to complex Maths Amazing Squares ~ brilliant for bonds to 10 ~ all rows add to 10, up, down or sideways! With a little regular practice the number combinations or patterns start to “click” ~ which is great for confidence and generates a positive maths attitude! Maths Manipulatives:

Speaking Activities On these pages you will find ideas for classsroom activities which involve speaking. (These tips are taken on this site · Find the murderer · Bingo mingle · Short projects to get them talking - Lists · Superlative questions · Summer destinations · Interview the experts · Discussion bingo · Mini-talks · Erase the dialogue · Fun discussion of controversial topics · Motivating speaking activities · Third conditional guessing game · Preposition basketball · Running dictation · Simple picture activity · ARM exercises · Doctors and patients · Nursery rhyme role-play Find the murderer Jacqueline Francois, France Speaking and listening activity Level: Intermediate or advanced Target language: Past continuous · 1. · 2. · 3. · Option (a) Tell the students they are free to invent a story why she is dead, and how, they can choose their own personalities and alibis, and decide who will be the inspector as he or she has to prepare a few questions to ask the suspects. · 4. · 5. · 6. a.

Recension av Phrasal Verbs Machine - Kan verbpartiklar vara roliga att lära sig? Användningsområden Att lära sig verbpartiklar tycker jag påminner lite om att lära sig propositioner eftersom dessa är svåra att lära sig på ett nytt språk för att de ofta inte följer ett speciellt mönster. Exempel på verbpartiklar på svenska är ”titta på” och ”se efter” med betoningen på det sista ordet. I ”Phrasal Verbs Machine” lär man sig verbpartiklarnas fraser med hjälp av korta animerade filmer. Appen har ett visningsläge. Appen har också ett träningsläge där det omvända sker. Det är inte alltid lätt att visa något utan tal eller skrift men jag tycker att animationerna är förvånansvärt bra och lättförståeliga. Funktioner Visningsläge och övningsläge.Snurrhjul för dina val.Ca 100 animerade filmer.Förklaringar till verbpartikelfraserna.Exempelmeningar till verbpartikelfraserna.Statistisk för dina antal försök och antal fel.Översättningshjälp till 6 språk.Bakgrundsmusik av/på.Ljudeffekter av/på. Undervisningens syfte En Utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga.

Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik | IT förändrar skolan Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig! Jag blir glad när jag ser modiga mattelärare som har vågat öppna klassrumsfönstret och sprider sin kunskap ut i cyberrymden. Jag tycker faktiskt att varje lärare borde ha sin egen Youtube-kanal! Genomgångar för grundskolan Jerker Porat Jerker, nyligen utvald till Sveriges mest innovativa lärare, levererar videos anpassade för högstadiet och han använder sig av en ritplatta vilket gör att man ser hur genomgången växer fram på skärmen ackompanjerad av Jerkers röst. Kunskapshubben, Martin Fernström Årstaskolan, PEPonline, PEPonline är ett initiativ från Bollnäs som innebär att man stöttar eleverna att Plugga efter plugget med hjälp av filmade genomgångar. Entréskolan, Sven-Göran Sanfridsson, Genomgångar för gymnasiet

Kid Conversation Starters - All Pro Dad : All Pro Dad Sometimes being a dad is just tough. I recently had a real talk with my 8-year-old son about a kid who was trying to bully him. I don’t know if my advice was the best, but I believe it opened the door for deeper conversations in the future. You may be there, too. The time for a difficult conversation may be now. It could be the “birds and the bees” or it could be about hanging out with the wrong crew. When are you (or have been) most afraid? Click to download our printable version. Top 10 Most Common Phrases to Say “Thank You” in English | English Passio Digital Matematik "Arithmetic is being able to count up to twenty without taking off your shoes" Mickey Mouse Detta är en samling material som jag använt i min undervisning eller då jag hållit i workshops om GeoGebra. Alla sidor är gjorda i HTML5 och CSS3. De fungerar därför bara fullt ut om de betraktas från en modern webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Firefox. Alla GeoGebra-arbetsblad på denna sajt kan även beskådas på MalinC's GeoGebra-book. Koden till Processingprojekt finns här: portfolio of Malin Christersson. Eftersom denna sajt till stor del är uppbyggt kring längre Javascript-beräkningar, vill jag påpeka att Google Chrome är snabbare än andra webbläsare när det gäller Javascript (nej, jag jobbar inte för Google, och jag föredrar personligen Firefox, men jag har gjort många tester på webbklienter avseende Javascript, och Chrome är bäst). Uppdateringar La tillbaka länkar till Octave-filerna efter att ha tagit bort alla referenser till QtOctave (vilket inte längre existerar). Gjorde en logo.

All Things Topics - Home Walk and talk med elever | ceciliabergentz Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min. Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat. Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp. Här hittar du samtalskort: Walk and talk (21/8-15) Walk and talk II (27/8-15)

Provfri matematik Om eleverna ska bedömas på något, måste de få en rimlig chans att öva på det. En aspekt som ska bedömas i NO är om eleven har kunskap om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag. Tror du att eleverna vet vad ett biologiskt sammanhang är? Eller sambanden inom dem? Vet de ens vad ett samband är? Det slog mig första gången jag skulle bedöma detta, att eleverna aldrig fått öva upp denna förmåga. Eleverna behövde tre saker: ett anteckningsblock, biologiboken och ett gem. Steg 1 Vi öppnade det uppslag i boken som vi skulle läsa. Steg 2 I anteckningsboken slog de upp ett tomt uppslag. Steg 3 Vi började med att ringa in alla stycken som fanns på uppslaget. Bild ur Spektrum Biologi, Liber Steg 4 Mikroorganismer= mycket små organismer, tex virus och bakterier. Immunförsvar = kroppens försvar mot oönskade mikroorganismer osv. Steg 5 Då blev det dags för SAMBAND. Steg 6

Related: