background preloader

Speaking

Facebook Twitter

Ndla. Subject Material.

ndla

ESL Speaking Murder Mystery Game. Learn English with a Murder Mystery This is a 15 to 20 minute group work fluency exercise.

ESL Speaking Murder Mystery Game

Each person is one character. There are 12 characters in the game. If you have a large class, consider splitting the class into smaller groups. If you have fewer than 12 students the first 8 characters are essential for the game. Print enough character cards for the students in your class. The character roles are here: esl-murder-mystery-game. Instructions for the students. Heta samtal utan korrekta svar - Mia Smith. När det gäller att få eleverna att samtala i klassrummet gäller det att hitta ämnen som får eleverna att engagera sig.

Heta samtal utan korrekta svar - Mia Smith

Nyligen hörde jag Fredrik Sandström föreläsa om svenskundervisning och han berättade då att han utgår från diskrimineringsgrunder när han planerar upp sin undervisning, då det engagerar och väcker känslor. Precis så! Det gäller att ställa frågor som inte kan besvaras med jag och nej, frågor som väcker känslor. Här presenterar jag ett sådant upplägg för en av mina klasser. Klassen arbetar med temat This is Me, om att vara tonåring, att beskriva människor på olika sätt, om vänskap.

Nästa lektion ville jag låta eleverna arbeta med de tio begrepp som fanns till texten. Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. Spraktrollet: Discussions 9d weeks 3+4. You probably remember the articles we worked with last year and the discussions you had afterwards.

Spraktrollet: Discussions 9d weeks 3+4

We will work the same way this year. You will get 2 1/2 lessons to work on this so get started! In your group, divide the articles among you. Two people in the same group can't read the same article. Assignment: Read your article carefully. OBS! Article 1 Why it’s time to celebrate Sweden’s diverse identity? What does “equality” mean to you? Article 2 Parents keep child’s gender secret (Not so hard. Why did the parents do this? Article 3 I can’t embrace Swedes’ obsession with the hug (Not too hard) Is this true that the article is about? Article 4 Smartphones stop Swedes from talking (Not too hard) Do we need to learn to switch off? Article 5 Can you do anything to save the lion? Sara Bruuns klassrum: Speech - I have a dream... SpeechI will now present the whole theme that we are going to work with during the next few weeks.

Sara Bruuns klassrum: Speech - I have a dream...

Don't worry - I will give you instructions while we are working as well.You work together in your groups with: 1. The magic of three Watch the film about the Magic of three: 2. How to write a speech Now watch the film I have made for you. The key words to remember are: A FOREST, TONE, BODY LANGUAGE 3. Martin Luther King - I have a dream Watch the Martin Luther King speech again. Förstelärare i Svedala. ”How often do we as teachers ask our students to do something in class which they would do in everyday life using their own language?

Förstelärare i Svedala

Probably not often enough.” Vardagskonversationer kring köksbordet, en shoppingrunda eller varför inte kvällen då du och dina kompisar bestämde er för att fixa ett party. Det var precis vad mina sjuor fick göra, planera ett party. Efter ett avsnitt av Holly’s heroes, där huvudpersonen bjuder in till fest fick eleverna i mindre grupper diskutera vad som var bra, mindre bra och om de hade gjort något annorlunda. Speakers' corner: Sir Winston Churchill - UR Skola. The science of stage fright (and how to overcome it) - Mikael Cho. 33 ways to speak better English. If you’re reading this, I imagine you want to speak better English and communicate in a more confident and competent way.

33 ways to speak better English

When we communicate effectively we are able to express our ideas and opinions, share experiences, and build relationships with others. When we struggle to express ourselves, we feel unvalued and insecure. As human beings, we want to participate in group discussions and have an impact on the society around us. In the modern world, we communicate across borders. English is the closest thing we have to an international language. By speaking better English, people all over the world can hear our voice. Well, English teachers and English classes definitely help. What you need is to become a self-directed learner, somebody who takes responsibility for their own learning and creates their own learning programme to develop their English. Now, it’s certainly true that speaking is a social activity and is best done with other people.

Sara Bruuns klassrum: Muntlig träning inför NP år 9. Vi ska börja med att titta närmre på ord som ni behöver använda för att kunna argumentera och diskutera på engelska.

Sara Bruuns klassrum: Muntlig träning inför NP år 9

Dessa ord kallas på engelska Linking words. Här är en länk till Quizlet Linking words. ESL Conversation Questions and Teacher Resources. ESL Discussions: English Conversation Questions / Debates: Speaking Lesson Activities.