background preloader

Litteraturhistoria

Litteraturhistoria

Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”. De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret). Titanerna Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster. Gudarna De grekiska gudarna var många. Dionysos och Pan levde bland människorna. Människorna tillbad gudarna.

2. Romantiken 2010-01-04 12:04 Joakim Wendell Stämningsmusik: Romantiken uppkom som en reaktion på Upplysningens förnuftsdyrkan. Romantikerna förhöll sig skeptiska till upplysningsfilosofernas optimistiska syn på det mänskliga förnuftet och den vetenskapliga kunskapen. Istället lyfte de fram känsla, fantasi, intuition och drömmar. Nuförtiden kopplas "romantik" ofta ihop med kärlek, men den litteraturhistoriska romantiken kan handla om vilka känslor som helst, inte bara kärlek. Romantikens fascination för den mystiska naturen syns tydligt i måleriet. Skillnaden mellan den välordnade Upplysningen och den kaotiska Romantiken kanske tydligast kan illustreras med musikstycken från respektive tid. Musik från Upplysningen (Georg Friedrich Händel): Musik från Romantiken (Giuseppe Verdi): Romantikerna var fascinerade av sådant som inte hade med modern vetenskap och teknik att göra. På sätt och vis var romantiken en flykt undan en hård och grym verklighet. Skräckromantiken Romantiken: en modern litterär strömning

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub Kom igång med Läsfixarna! by Marie Trapp on Prezi Tristan and Isolde (2006) Trailer Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Nyligen lanserades Litteraturbankens skola, en ny sajt för lärare som erbjuder fritt tillgängligt pedagogiskt material för arbetet med klassiska skönlitterära texter. Litteraturbankens skola är en del av Litteraturbanken där svensk skönlitteratur finns insamlad och tillgänglig i digitaliserad form. Skolan ger läraren verktyg för att hjälpa eleven att ta till sig en av vårt lands genom tiderna mest färgstarka och välkända författare: Selma Lagerlöf. Materialet har utvecklats av Anna Nordlund, litteraturvetare och Lagerlöf-forskare vid Uppsala universitet, och Ann Boglind, lärare och litteraturdidaktiker vid Göteborgs universitet. – Lagerlöf kan introduceras redan i skolans tidiga år. Materialet innehåller bland annat förslag på litteraturläsning i klassrummet, som till exempel Den heliga natten, Nils Holgerssons underbara resa och Gösta Berlings saga.

Vi gratisjobbar allihopa - utan att ens fatta det | Ronnie Sandahl Dante skrev nästan trehundra sidor om helvetet, men nämnde inte ens den o­bemannade kassan på Coop. Den borde i så fall ha varit förlagd till helvetets åttonde krets, där prånglarna och hycklarna straffas. Den näst­understa kretsen, snäppet ­under djurknullarna. Där skulle direktörerna ­kunna trängas. Anders Sundström är för övrigt inte bara det social­demokratiska statsråd som en gång kallades ”minister misslyckad”. Han är dessutom, utöver posten på Coop, styrelse­ordförande i Swedbank. Förr hade banken anställda som skötte kundernas ärenden. Inte nog med det, man betalar till och med en avgift på 175 kronor för att få göra jobbet själv via sin internetbank. Det har lett till att Sundströms bank på bara fyra år kunnat göra sig av med 37 procent av personalstyrkan. ­ Fem år efter att de fått stödmiljarder från stats­kassan fördubblade vd:n ­Michael Wolf – åh, ironin i det namnet – sin egen mångmiljonlön. Det är kort sagt lönsamt att låta kunderna sköta ruljansen. Vi är lurade.

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Övning 1 - Fyll i faktablad om de olika litterära epokerna: Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken - överkurs: Realism - Postmodernism (Google-dokument) Arbetsuppgift 1 - koppling: text, författare och litterär epok Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här .

Poesi och diktanalys (åk 9) | Aspens blogg Uppgiften Du ska under kommande veckor läsa och analysera några olika dikter. Här nedan hittar du några av de dikter som jag tycker att en människa bör bära med sig genom livet. Det gör inget om du lär dig åtminstone tre av dem utantill. Förutom att läsa dessa dikter så ska du också analysera tre av dem. I dina diktanalyser så vill jag att du använder dig av några litterära termer. Genre – olika inriktningar inom poesi och andra konstformer.Strof – ett stycke i en diktVersrad – en diktradAllitteration – när det rimmar i början av ordSlutrim – vanligt rimBildspråk – metaforer och liknelserMetafor – att likna något vid något annat utan ordet somLiknelse – att likna något vid något annat med ordet somBesjälning – när döda ting får liv i en dikt.Rytm – den takt som dikten är skriven i En beskrivning av några litterära termer hittar du här. Vill du veta ännu mer om dikter och om hur författare använder olika knep för att bygga sina dikter så kan du läsa vidare på dessa sidor: Dikterna En Ghasel

Gudar och berättelser i grekisk mytologi Enligt den grekiska mytologin fanns Chaos före någonting annat och utgjorde då världsrymden som bestod av tomhet och materia som ännu inte hade intagit former. Sedan uppstod jorden, Gaia, ur denna världsrymd och strax därefter underjorden, Tartaros. Gaia skapade därefter himlen, Uranos, och havet, Pontos. Detta skedde efter ett långt krig mellan Kronos och titanerna på ena sidan och Zeus och dennes bröder på den andra. De grekiska gudar och gudinnor som ingick i kulturens gudavärld skulle senare återkomma i den romerska och de romerska namnen finns nämnda i presentationerna. Afrodite Kärlekens och skönhetens gudinna som steg upp ur havets skum ... läs om Afrodite → Apollon Solens gud och även konsternas och vetenskapens ... läs om Apollon → Ares Den illa omtyckta krigsguden ... läs om Ares → Artemis Jaktens grymma gudinna ... läs om Artemis → Athena Vishetens, konsternas och vetenskapens gudinna ... läs om Athena → Demeter Jordens och årstidernas gudinna ... läs om Demeter → Lexikon

Litteraturhistoria - skönlitteratur från då till nu

Related:  Litteraturhistoria