background preloader

Litteraturhistoria

Litteraturhistoria

https://sites.google.com/site/litteraturhistoriasvenska/home

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). 2. Romantiken 2010-01-04 12:04 Joakim Wendell Stämningsmusik: Romantiken uppkom som en reaktion på Upplysningens förnuftsdyrkan. Romantikerna förhöll sig skeptiska till upplysningsfilosofernas optimistiska syn på det mänskliga förnuftet och den vetenskapliga kunskapen. Istället lyfte de fram känsla, fantasi, intuition och drömmar. Nuförtiden kopplas "romantik" ofta ihop med kärlek, men den litteraturhistoriska romantiken kan handla om vilka känslor som helst, inte bara kärlek.

Sv åk 9 Litteraturhistoria Ansvarig lärare: Maria Niläng När, under vilka veckor? vecka 45-51 Tidslinje Litteraturhistoria år 9 by Ulric Ekberg on Prezi Svenska klassiker som e-bok och epub Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. Litteraturhistoria från antiken till modernismen Under det här arbetsområdet får du en genomgång av den västerländska skönlitteraturens historia, kunskaper om de sju stora epokerna, bekanta dig med några av de mest berömda författarna och deras verk. Du kommer även att få förståelse för hur det som hände i världen påverkade den litteratur som skrevs. Syfte Du skall kunna föra resonemang om olika verk med koppling till dess upphovsman, dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Litteraturhistoria - skönlitteratur från då till nu Gudar och berättelser i grekisk mytologi Enligt den grekiska mytologin fanns Chaos före någonting annat och utgjorde då världsrymden som bestod av tomhet och materia som ännu inte hade intagit former. Sedan uppstod jorden, Gaia, ur denna världsrymd och strax därefter underjorden, Tartaros. Gaia skapade därefter himlen, Uranos, och havet, Pontos. Tidslinje litteraturhistoria by Frida J on Prezi Tristan and Isolde (2006) Trailer

Related: