background preloader

Grekisk mytologi (LättLäst)

Grekisk mytologi (LättLäst)
Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”. De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret). Titanerna Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster. Gudarna De grekiska gudarna var många. Dionysos och Pan levde bland människorna. Människorna tillbad gudarna.

http://www.ungafakta.se/lattlast/grekiskmytologi/

Related:  LitteraturhistoriaSagor fabler och myterLitteraturhistoria

Swift, ett anspråkslöst förslag ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG ( översättn. Bengt Anderberg ) för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729 Sagor och myter i forntidens Norden Jordens skapelse • Världsträdet Yggdrasil • VanakrigetOdens jakt på vishet • Kvädet om Trym • Iduns äpplenBalder & misteln • Lokes straff • Ragnarök Mytologin var under forntiden en tradition, som under århundraden muntligt fördes vidare från generation till genration. Utöver ett fåtal, korta runinskriptioner finns det inga bevarade skrifter om mytologin förrän efter kristendomens införande. De tidiga verk, som anses vara de överlägset viktigaste källorna till den forna mytologins värld är den poetiska Eddan och Snorres Edda. Den förstnämna tros vara skriven någon gång under 1200-talet på Island eller i västra Norge, av okänd(a) författare. Den senare är skriven cirka 1220 av Snorre Sturlasson – en isländsk präst, skald och historiker, med hög maktposition.

Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Nils Forsberg ser "Hunger games" och förundras över "Metamorfoser", ett av den västerländska litteraturhistoriens mest inflytelserika verk Katniss Everdeen är ett med pilbågen. Hjorten står stilla bland träden en bit bort och för ett ögonblick är hon förenad med den också, så som jägaren är med sitt villebråd. Scenen kommer bara några minuter in i "Hunger games" och etablerar flera teman i filmen. En kvinnlig Robin Hood, en Rambo med fläta?

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Antiken Antiken Epok= tidsperiod Några epoker inom litteratur är: Antiken, Medeltiden, Renässans, Upplysning, Realism, Romantik, Modernism. Tid: 700 f.kr- 475 e.kr Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes Det är i år jämnt ett sekel sedan Selma Lagerlöf, som första kvinna och svensk, tilldelades Nobelpriset i litteratur – ”på grund af den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”, som det heter i Svenska Akademiens motivering. I våra ögon ett självklart val. Men faktum är att det satt hårt inne. Saken var nämligen den, att Akademiens ständige sekreterare Carl David af Wirsén, tillika ordförande i dess Nobelkommitté, alltsedan publiceringen av ”Gösta Berlings saga” sett med oblid blick på Selma Lagerlöf och sedermera även på hennes stadigt växande beundrarskaror, såväl inom som utom Akademien. En stor del av Selma Lagerlöfs författarskap hörde helt enkelt inte hemma i den smakens bastion som Wirsén, med tilltagande ålder alltmer nitiskt, förskansat sig i. Även om Wirséns forcerade avoghet säkert närdes av flera källor, sprang den troligtvis i huvudsak ur en vilja att visa på konsekvens i det estetiska omdömet.

Centrum För Lättläst - Sagor, sägner och myter Vissa berättelser överlever generation efter generation. De berättas om och om igen och vi tröttnar inte. Snövit, Askungen, Ali Baba, Den fula ankungen och många fler sagor känner de flesta till även om man inte har läst dem. Många sagor har i original ett ålderdomligt språk, som inte är helt lätt att läsa för dagens barn och ungdomar. I LL-förlagets utgivning finns sagor, skrönor och myter i lättläst form med fantastiska illustrationer.

Related:  Sagor och myter