background preloader

Grekisk mytologi (LättLäst)

Grekisk mytologi (LättLäst)
Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”. De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret). Titanerna Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster. Gudarna De grekiska gudarna var många. Dionysos och Pan levde bland människorna. Människorna tillbad gudarna. Related:  Sagor fabler och myter en/sv

Svenska klassiker som e-bok och epub Sagor och myter i forntidens Norden Jordens skapelse • Världsträdet Yggdrasil • VanakrigetOdens jakt på vishet • Kvädet om Trym • Iduns äpplenBalder & misteln • Lokes straff • Ragnarök Mytologin var under forntiden en tradition, som under århundraden muntligt fördes vidare från generation till genration. Utöver ett fåtal, korta runinskriptioner finns det inga bevarade skrifter om mytologin förrän efter kristendomens införande. När sagorna uppstod finns det ingen som säkert kan svara på. Här kommer några av de gudasagor som vandrade från muntligt till skriftligt in i den isländska litteraturen att återberättas. Trots kritiken levde Eddornas författare närmare forntiden än vad vi gör.

Nils Forsberg ser "Hunger games" och förundras över "Metamorfoser", ett av den västerländska litteraturhistoriens mest inflytelserika verk | Kultur Katniss Everdeen är ett med pilbågen. Hjorten står stilla bland träden en bit bort och för ett ögonblick är hon förenad med den också, så som jägaren är med sitt villebråd. Scenen kommer bara några minuter in i "Hunger games" och etablerar flera teman i filmen. En kvinnlig Robin Hood, en Rambo med fläta? Ja, men för någon med lite insikter i den antika sagovärlden går associationerna till Diana, eller Artemis som grekerna kallade henne. Jaktens kyska gudinna, ofta avbildad med pilbåge och hjort. "Hunger games" är en fullständig ekokammare för grekisk-romersk mytologi, grundberättelsen är en variant av myten om Minotaurus, monstret i labyrinten på Kreta till vilket unga pojkar och flickor offrades. För den med lite bildning är det lätt att sucka, och kanske klaga över att myten tolkats fel, förenklats och underförstått banaliserats. På knappt 12 000 hexameterrader samlas drygt 200 berättelser med förvandlingsteman från jordens skapelse till Julius Caesar. också att vinna sitt mål.

2. Romantiken 2010-01-04 12:04 Joakim Wendell Stämningsmusik: Romantiken uppkom som en reaktion på Upplysningens förnuftsdyrkan. Nuförtiden kopplas "romantik" ofta ihop med kärlek, men den litteraturhistoriska romantiken kan handla om vilka känslor som helst, inte bara kärlek. Romantikens fascination för den mystiska naturen syns tydligt i måleriet. Skillnaden mellan den välordnade Upplysningen och den kaotiska Romantiken kanske tydligast kan illustreras med musikstycken från respektive tid. Musik från Upplysningen (Georg Friedrich Händel): Musik från Romantiken (Giuseppe Verdi): Romantikerna var fascinerade av sådant som inte hade med modern vetenskap och teknik att göra. På sätt och vis var romantiken en flykt undan en hård och grym verklighet. Romantiken var särskilt populär och utbredd i Tyskland och England. I England var förgrundsgestalterna de två poeterna William Wordsworth och Samuel Taylor Coleridge. Skräckromantiken Skräckromantikerna fascinerades av det otäcka, tabubelagda och groteska.

Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Blomberg, Stockholm. Nyligen lanserades Litteraturbankens skola, en ny sajt för lärare som erbjuder fritt tillgängligt pedagogiskt material för arbetet med klassiska skönlitterära texter. Litteraturbankens skola är en del av Litteraturbanken där svensk skönlitteratur finns insamlad och tillgänglig i digitaliserad form. Skolan ger läraren verktyg för att hjälpa eleven att ta till sig en av vårt lands genom tiderna mest färgstarka och välkända författare: Selma Lagerlöf. Materialet har utvecklats av Anna Nordlund, litteraturvetare och Lagerlöf-forskare vid Uppsala universitet, och Ann Boglind, lärare och litteraturdidaktiker vid Göteborgs universitet. – Lagerlöf kan introduceras redan i skolans tidiga år. Materialet innehåller bland annat förslag på litteraturläsning i klassrummet, som till exempel Den heliga natten, Nils Holgerssons underbara resa och Gösta Berlings saga.

Myths, Folktales, and Fairy Tales Home Welcome to the Myths, Folktales and Fairy Tales Internet project. We've compiled contributions from many authors to create this rich resource for learning about and writing in these genres. During the project, we will have several authors live online to discuss their work in these genres and to answer questions from young writers working on creating their own. When we read these traditional stories from around the world, we find that the things we value most highly, fear most deeply, and hope for most ardently are valued, feared and hoped for by all people.

Antiken Antiken Epok= tidsperiod Några epoker inom litteratur är: Antiken, Medeltiden, Renässans, Upplysning, Realism, Romantik, Modernism. Tid: 700 f.kr- 475 e.kr Under Antiken formades det västerländska kulturarvet inom litteratur, filosofi, konst, matematik, astronomi och politik. Kolla om du vet vem/vad detta var/är: rapsod, Herkules, Akilles, Arkimedes, Aristoteles, Afrodite, Dionysos, Zeus, Poseidon, myt, Ithaka, enögda cykloper, vackra sirener, Sokrates, Platon, Olympiska spelen, Lesbo, komedi, tragedi, demokrati, diktatur, gymnasium, renässans Kända författare och verk under Antiken: Moderna filmer som inspirerats av Antiken: Den lilla Sjöjungfrun Troja Herkules

Tristan and Isolde (2006) Trailer

Related: