background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Tidslinje - Litteraturhistoria. StrindbergA FrokenJulie ocr 0. Lista över inlämningsuppgifter 2015/2016. Nedan finns en uppräkning av alla inlämnings-/examinationsuppgifter på kursen i kronologisk ordning med direktlänk till uppgiften i digitalt format där det är möjligt.

Lista över inlämningsuppgifter 2015/2016

För de uppgifter och texter som finns i läroboken Svenska Impulser 2 och Antologi 1, hänvisas till ett datum på fliken "Beting ht".SKRIVANDE: Reportage om mig VETENSKAPLIGT SKRIVANDE: Referatövning Stress, del A+BLITTERATURINTRO - text till en del av uppgiften inskannad här. (För resten av materialet, se fredag 25 september)

Antiken

Medeltiden. Renässansen. Upplysningen. Romantiken. Realismen. Naturalismen. Modernismen. Dramatik. Litterära termer - SA11BSv2. Det finns en del begrepp som ni måste använda när ni talar och skriver om litteratur.

Litterära termer - SA11BSv2

Vissa av dem kan ni förhoppningsvis redan (vi gick igenom dem i ettan). Om inte så lär er dem! Bildspråk: Liknelse: liknelsen kan användas i flera olika sammanhang. I pedagogiska sammanhang används den för att hjälpa elever att förstå. Exempel: Björn är vacker som en soluppgång Eftersom ordet vacker i sig inte räcker för att återge den känsla man kan uppleva när man ser Björn så används här ordet soluppgång för att beskriva hur vacker Björn är. Metafor: metaforen påminner mycket om liknelsen men hos metaforen jämförs inte bara det beskrivna med något, det blir något annat.

Exempel: Björn är en vacker soluppgång. Istället för att säga att Björn är vacker som en soluppgång så säger vi nu att Björn är en vacker soluppgång. Andra stilmedel: Hyperbol är en medveten överdrift t ex ”jag har ju sagt en miljard gånger att du inte får röka på balkongen”, ”jag dör om jag inte klarar det här provet” SA11BSv2. ”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i k...

Hej!

”En författares försvar!” – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i k...

I det här inlägget tänkte jag berätta lite mer om hur jag arbetar med skönlitteraturen i kursen Svenska 2. Som flera av er redan vet skrev jag och Charlotta Aspelin en artikel i Svenskläraren som handlade om dramatik och dramatisering i gymnasiets svenskkurser. Du kan läsa hela artikeln, som heter ”Fördjupad förståelse med sitting drama”, här på Svensklärarföreningens hemsida. Stort tack för respons och ”gillanden”! Några av er som läste artikeln blev nyfikna och ville veta mer om upplägget och uppgifterna kring dramatiseringsövningarna som nämndes i artikeln.

Epokerna romantiken, realismen och naturalismenFörfattarna Goethe och ZolaRomanerna Den unge Werthers lidanden och Thérèse RaquinRetorik (argumenterande tal) Kanske är någon sugen på att prova något liknande nästa läsår? Charlottas klassrum: Att läsa klassiker med hjälp av lässtrategier. Just nu läser jag Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf i min Na3:a.

Charlottas klassrum: Att läsa klassiker med hjälp av lässtrategier

Vi ska träna förmågan att göra textnära analyser. Själv älskar jag boken om den fattige torparen Jan i Skrolycka vars hela liv förändras när han får sin nyfödda dotter i famnen. Men samtidigt förstår jag att det är en svår bok för eleverna att ta sig igenom – de möter ett helt annat samhälle (inte mycket igenkänning här!) Försökte kränga Gutenbergbibel - Göteborgs-Posten. Även adeln lät kärleken styra - Göteborgs-Posten. En allmän uppfattning är att gods och börd var viktigast i valet av äktenskapspartner inom adeln på 1700- och 1800-talen.

Även adeln lät kärleken styra - Göteborgs-Posten

Men kärleken hade en mycket viktig roll, visar en ny avhandling. Brita Planck, historiker vid Göteborgs universitet, har utforskat dagböcker, memoarer och andra källor. Hon fann att ekonomin inte spelade ensam roll hos blivande maka eller make inom adeln. Kärleken fanns med i dessa diskussioner, hela tiden. -Förr har man ofta lyft fram att kärleksäktenskapet kunde tillåtas om den tilltänkta var av tillräckligt hög börd.

Jane Austen-fantaster kan glädjas åt att den brittiska författaren troligen hade en väl överensstämmande analys av sin samtid. Brita Planck har också studerat brevväxlingar mellan två par, den ena från 1756 och den andra från mitten av 1850-talet - och fann att synen på kärlek hade ändrats. -Breven från 1700-talet kunde vara 20 sidor långa och fokuserade nästan bara på känslor. Litteraturbanken. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Litteraturbanken

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt.

Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år. Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes. Det är i år jämnt ett sekel sedan Selma Lagerlöf, som första kvinna och svensk, tilldelades Nobelpriset i litteratur – ”på grund af den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”, som det heter i Svenska Akademiens motivering.

Våldsam debatt i Akademien när Lagerlöf valdes

I våra ögon ett självklart val. Men faktum är att det satt hårt inne. Saken var nämligen den, att Akademiens ständige sekreterare Carl David af Wirsén, tillika ordförande i dess Nobelkommitté, alltsedan publiceringen av ”Gösta Berlings saga” sett med oblid blick på Selma Lagerlöf och sedermera även på hennes stadigt växande beundrarskaror, såväl inom som utom Akademien. Svenska klassiker som e-bok och epub.