background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

Svenska noveller - August Strindberg - Ett halvt ark papper. Shakespeare - Hamlet. Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead.

Shakespeare - Hamlet

His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Soon, a ghost is seen walking on the castle walls. The ghost looks like Hamlet’s father, the dead king. When Hamlet sees the ghost, he is told that it is the ghost of his father. Hamlet can’t believe that his mother would marry the man who murdered her husband. A group of travelling actors arrives in town.

Hamlet’s plan works. This of course means that Hamlet has killed the father of his girlfriend Ophelia. Realismen. Se UR:s litteraturserie Hej Litteraturen om Realismen: Epok= Tidsperiod Några litterära epoker är: Antiken: Medeltiden: Renässansen: Upplysningen: Romantiken: Realismen: detta inlägg Modernismen: återkommer Realismen handlar om att skildra vardagen precis som den är.

Realismen

Det finns bara en sanning, och vi skall inte försköna, fantisera eller förlöjliga. Romantiken. Se URs serie Hej Litteraturen om Romantiken: Epok= Tidsperiod Några litterära epoker är: Antiken: Medeltiden: Renässansen: Upplysningen: Romantiken: Realismen: återkommer Modernismen: återkommer Romantiken handlar om förnuft och känsla.

Romantiken

Att hitta sin inre själ, sitt inre lidande, sin passion och att ömka sig i de känslor och lidelser som kan uppstå när man har ett begär efter någon som man är olyckligt kär i eller omöjligt kan få. Upplysningen. Se UR:s serie Hej Litteraturen om Upplysningen: Epok= Tidsperiod Några litterära epoker är: Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen, Modernismen.

Upplysningen

Upplysningen handlar om politik, vetenskap och filosofi. Upplysningsfilosoferna påverkade samhället, ideologierna och de partier som vi har idag. Voltaire trodde inte på demokrati och folkstyre. Renässansen. Medeltiden. Medeltiden Se URs serie Hej Litteraturen om Medeltiden: Epok = Tidsperiod Några litterära epoker är: Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen, och Modernismen.

Medeltiden

Tid: 475-1400 e. kr. (i Skandinavien 1050-1520 e.kr) Under Medeltiden kristnades Europa och människan präglades av livet i relation till kyrkan. Antiken. Rödluvan och den stygga vargen. Jag upptäckte en väldigt rolig sak på litteraturhistorialektionen igår, nämligen att originalslutet till Rödluvan är ohyggligt underhållande.

Rödluvan och den stygga vargen

Det avslutas med en slags sensmoral som lyder enligt följande: "Av detta kan man lära att de unga,särskilt de av kvinnokönden som är skapad fin och skön,gör mycket orätt i att lyss till var mans tungaoch att det ej är underligtatt vargen slukar dem så kvickt. Jag säger varg, ity att vargarär inte alla av ett kött:en sort är hövisk, talar söttoch varken ljuger eller sargarmen som att ett sätt som ej förargaratt sjunga den förföljdas lovin i den skönas hus och hennes sängalkov.Av vargar är han värst och alla känner vådanav unga flickors möte med en sådan. Rödluvan är alltså en slags dåtida varningstext mot män som vill förleda kvinnor och ta deras dygd. Ulvar i fårakläder med andra ord, eller som i den aktuella sagan: ulvar i mormorskläder. Vad är typiskt för romantikens litteratur? - romantiken123. Allt om Historia.

Bröderna Grimms sagor är berömda världen över.

Allt om Historia

Men på sin tid var de tyska sagosamlarna omstridda. En hel del av deras arbete skulle i dag beskrivas som forskningsfusk. Text: Magnus Västerbro Den 21 december år 1812 kom böckerna från tryckeriet. De lyckliga bröderna Jacob och Wilhelm Grimm, då 27 respektive 26 år, kunde äntligen beskåda de 900 exemplaren av sitt debutverk, sagosamlingen Kinder- und Hausmärchen (ungefär Sagor för barn och hushåll). Flera års hårt arbete var fullbordat. Texterna är i det närmaste oläsliga, menade en skribent. Grimms sagor var med andra ord väl magstarka för det tidiga 1800-talets bildade borgerlighet. I en annan berättelse hugger en kvinna huvudet av sin svärson och skär dennes kropp i små bitar innan hon kokar honom i en gryta och serverar bitarna till sin make. Som om inte det makabra innehållet var tillräckligt ansågs den korthuggna stilen oskön. Jacob och Wilhelm Grimm växte upp i en barnrik familj.

Jacob och Wilhelm Grimm blev 78 respektive 73 år. 2. Romantiken. 2010-01-04 12:04 Joakim Wendell Stämningsmusik: Romantiken uppkom som en reaktion på Upplysningens förnuftsdyrkan.

2. Romantiken

Romantikerna förhöll sig skeptiska till upplysningsfilosofernas optimistiska syn på det mänskliga förnuftet och den vetenskapliga kunskapen. Istället lyfte de fram känsla, fantasi, intuition och drömmar. Nuförtiden kopplas "romantik" ofta ihop med kärlek, men den litteraturhistoriska romantiken kan handla om vilka känslor som helst, inte bara kärlek. Romantikens fascination för den mystiska naturen syns tydligt i måleriet. Skillnaden mellan den välordnade Upplysningen och den kaotiska Romantiken kanske tydligast kan illustreras med musikstycken från respektive tid. Musik från Upplysningen (Georg Friedrich Händel): Musik från Romantiken (Giuseppe Verdi): Romantikerna var fascinerade av sådant som inte hade med modern vetenskap och teknik att göra. På sätt och vis var romantiken en flykt undan en hård och grym verklighet.

Skräckromantiken. Varför är Mona Lisa så berömd? Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius. Även om Vergilius använde skrivdon tyder mycket på att dikter fortfarande ofta framfördes muntligen eller som sång.

Romersk dikt och prosa - Catullus, Horatius, Ovidius

Catullus (ca 84-54 f.Kr.) är en av de mest berömda diktarna från denna tid. Catullus var helt ointresserad av att vilja efterlikna dem grekiska diktarna och vände ryggen åt svunna tiders mytiska hjältedåd för att skildra vardagen. Han blandade sorgsna kärleksvåndor med ekivoka angrepp i sina dikter, vars direkta tilltal och tidslösa psykologi får dem alltjämt att framstå som levande. Hos Catullus behandlas flera av kärlekens teman och han framför splittrade bilder där önskan om evig kärlek ibland avlöses i slutsatsen att inget beständigt förblir i kärlekens uppflammande: Ingen ville hon hellre än mig till älskling och make, sade hon – om så rätt Jupiter själv henne bad. En annan av de främsta romerska diktarna var Horatius (65-8 f.Kr.). Se connecter à Facebook.