background preloader

Litteraturhistoria

Facebook Twitter

How to recognize a dystopia - Alex Gendler. Many of the books mentioned in the lesson are in the public domain and can be downloaded for free.

How to recognize a dystopia - Alex Gendler

For a more critical look, read about the political history of dystopia and its implications, or the role of nature in many dystopian scenarios. And if you’re wondering how past visions of dystopia hold up today, you can track which dystopian predictions from various works have come true. Interested in reading some dystopian novels? Take a look at this list and see if anything interests you: The Best Dystopian Novels Everyone Should Read.

Why is dystopian literature so appealing to young adults? Want to learn more about the original dystopia? Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson

Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Genom språket förstår vi, genom språket gestaltar vi vad vi förstått. Vi vet idag genom forskningen att många av elevernas svårigheter i skolan är sprungna ur brister knutna till språket. Eleverna behöver ökad textrörlighet och litteracitet, mer omfattande vokabulär och kontinuerlig träning i att kunna ta till sig allt mer avancerad och fackspecifik text. August_Müller_Tagebucheintrag-1 By August Müller (1836–1885) (Auktionshaus Bergmann) [Public domain], via Wikimedia Commons Jag arbetar just nu med Upplysningen med mina elever i åk 1, som även håller på med momentet i svenska. Eleverna kom snabbt fram till att när det gäller snabbhet och tillgänglighet i kommunikation så kan 1700-talet inte tävla med dagen. Så det gjorde vi. Eleverna fick välja sms de skrivit under senaste veckan, och ”översätta” dessa till brev inspirerade av 1700-tals brev. Här följer ett exempel på texter: Tja! Blev: Just så.

Skola. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Skola

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år.

Svenska klassiker som e-bok och epub. Litteraturundervisning. Litteraturvetenskapliga begrepp. Sv 2 - tema: utvandrarna. Vad är litteratur? Litteraturhistoria. En litteratur som synliggör de osynliga. Det finns en mening i nyligen framlidna Birgitta Stenbergs genombrottsroman ”Chans” (1961) som jag inte kan släppa.

En litteratur som synliggör de osynliga

Raggartjejen Mari har precis blivit utsläppt från en ungdomsanstalt och rymt till Stockholm. Trots rädslan för att bli tagen av polisen söker hon sig in till city. Hon har ingenstans att ta vägen, driver runt och spanar efter bekanta. På ett dammigt järnräcke skriver hon sitt namn: ”Jag skriver Mari med ett finger, bokstäverna på varann.” Det är bara ett par ord men med dem levandegör Stenberg klassorättvisornas själva kärna. Genren intar en central position inom den svenska litteraturen och den arbetarlitterära traditionen har alltsedan början av förra seklet en starkare ställning i Sverige än i de flesta andra europeiska länder.

Arbetarlitteraturen är en viktig del i den kulturella produktionen av klass och klassidentitet. Palms LM-böcker skrevs däremot i en helt annan politisk och litterär miljö. Anekdot. Afbilds landsomfattande projekt Anekdot utmynnar i en blogg med svenska folkets anekdoter och livshistorier.

Anekdot

Projektet är helt ideellt och startades i september 2013 då det gick under namnet Historieskatten. Initiativtagare är Afbilds VD Emely Christensson som ensam, med hjälp av allmänheten försöker: 1. Glädja gamla & sammanföra generationer2. Bevara minnen från hela landet Yngre uppmuntras att hälsa på äldre lite oftare, dela en kopp kaffe med exempelvis farfar eller granntanten och be honom/henne berätta om sitt liv. Vill du få tips kring äldrebesök, farfarfrågor m.m., gilla oss på Facebook. Läs om andra svenskars minnen här. Om du vill lämna minnen: Skriv ner dina egna/farfars minnen eller sätt på mobilen/kameran under besöket. Lärarinformation. Vi skriver om klass med klass. Årets tema: Tusen bitar.