background preloader

Riksdagen (Samhällskunskap) - Studi.se

Riksdagen (Samhällskunskap) - Studi.se
Related:  Repetition SAMHÄLLSKUNSKAPsamhälle

EU – en snabb översikt - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag EU är en internationell organisation där 28 europeiska länder har valt att samarbeta om vissa frågor. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 28 länder. Från början handlade samarbetet om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktionen i Europa. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete. Här följer en kort introduktion till vad EU gör och hur samarbetet ser ut. Från fredsprojekt till gemensam marknad Den första byggstenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördraget, som länderna kom överens om. Kort om EU:s historiaEU har 28 medlemsländerHandel och tjänster inom EU Även miljö, asyl och mycket annat på EU:s agenda Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är grunden i EU-samarbetet. Vad EU gör EU:s makt varierar EU:s makt varierar från område till område. EU:s makt varierar De bestämmer i EU Ordförklaringar

Så funkar riksdagen Virtuellt riksdagsbesök Genom att använda virtuella rundvandringen samtycker du till att cookies används. Inga personuppgifter sparas.Mer om cookies Värt att veta 8 partier finns i riksdagen349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågorTalmannen leder riksdagens arbete15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut2014 är nästa riksdagsval I riksdagen finns det många ord som kan vara svåra. Så funkar riksdagen Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer. Foto: Lars Brundin, TT. Under många år var det mycket små grupper i samhället som hade rätt att rösta till riksdagen. Foto: Riksdagens arkiv. I dag får alla som är 18 år och svenska medborgare rösta i riksdagsvalet. Foto: Melker Dahlstrand. Att få uttrycka sina tankar och känslor är en mänsklig rättighet och en central del av demokratin. Foto: Jonas Ekströmer, TT. Tryckfrihet är också en demokratisk rättighet. Foto: Roger Turesson, TT. Genom offentlighetsprincipen har vi stora möjligheter att följa vad riksdag, regering och våra myndigheter gör. Foto: Stefan Frank Jensen, TT. Religionsfrihet är en grundläggande fri- och rättighet som skyddas av grundlagen på samma sätt som rätten att bilda föreningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Bild 1 av 9 Demokrati

Studiematerial - Riksdagen Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan? Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt. Grundläggande Om riksdagens roll i samhället och om hur det går till när lagar stiftas. Riksdagen – en kort vägledning Ett studiehäfte som på ett enkelt sätt beskriver riksdagens roll i samhället. Riksdagen – en kort vägledning(pdf, 2 MB)Riksdagen - en kort vägledning, arabisk version(pdf, 3 MB) Affisch: Från förslag till lag Affisch i A2-format som beskriver hur det kan gå till när en lag stiftas. Affisch: Från förslag till lag(pdf, 116 kB) Ingen kostnad Fördjupning Material med fokus på demokratins genombrott, riksdagens roll i samhället, hur individen påverkas av riksdagens beslut och individens demokratiska möjligheter att påverka i samhället. Ja, må den leva! Ja, må den leva! Riksdagen i samhället Ingen kostnad

Barnkonventionen skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Tio lektioner om barnets rättigheter Syftet är också att utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I stormens öga Filmer

Redigeringens makt Bildens makt kan vi ana i dramatiska nyhetsreportage, men redigeringens betydelse är inte alltid lika lätt att upptäcka. Ett och samma råmaterial kan redigeras på så olika sätt att berättelsen blir helt förändrad. Konflikten mellan israeler och palestinier har pågått i decennier och fördjupas när medier skildrar konflikten på olika sätt. Producenterna bakom UR:s tv-serie Medialized filmade i Israel och på Gazaremsan i tre veckor. Därefter klippte de ihop ett israelvänligt och ett palestinavänligt inslag ur ett och samma råmaterial. <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. Spela hela programmet Medialized Your place or mine? Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I klippet ovan ser vi materialet klippt ur pro-israeliskt perspektiv. Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I nästa sekvens har samma material klippts ihop till en pro-palestinsk film. Vilken film är egentligen den "sanna"? Klippen är hämtade ur Medialized: Your place or mine?

Ung Ekonomi Ung Ekonomi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för ekonomi, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Sajten om Ung ekonomi kan användas på många olika sätt. Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet. Mycket nöje, önskar vi på Unga Faktas redaktion. Skolår I menyn till vänster finner du material och anvisningar för respektive ålderskategori.

Ideologier med koppling till riksdagens politiska partier För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Spela Demokrati eller diktatur? 6 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1. Nivå 1 som tog 26 sekunder. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 23 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 23 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. Sortera påståendena under kategorin demokrati eller diktatur. Här ä r9 påståenden som du ska avgöra om de tillhör en demokrati eller en diktatur. Nivå 1, 2 Flervalsfrågor text - På varje nivå får du upp till tio frågor. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

Sveriges politiska utveckling – Arbetsmarknadens parter by Joel Tedgård on Prezi Hans Rosling: Precis som när man tar körkort – teorin kommer först Publicerad 2015-09-04 16:41 Foto: Jonas Ekströmer/TT Hans Rosling. Tre frågor. Hans Rosling, professor och hyllad föredragshållare, läxade nyligen upp en dansk journalist om världsläget i programmet ”Deadline” på DR 2. Varför har din uppläxning fått så stor spridning tror du? Vad gör dig så bra på att förvandla tråkig statistik till något lättillgängligt? Du använder dig av allt från äpplen till hologram och skosulor för att göra världen mer lättbegriplig...– Glöm inte att jag är svärdslukare också. Dela med dina vänner

Globalarkivet Ekonomi och handel Tillväxt och BNP Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2011 uppgick Sveriges BNP till 3 503 miljarder kronor. Men ett lands BNP kan även mätas per invånare vilket ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Utrikeshandel - export och import I Sverige finns det nästan en miljon företag. Företag kan sälja sina varor och tjänster i Sverige men också exempelvis till Danmark eller Brasilien. Utrikeshandelns betydelse kan mätas genom ett lands export som andel av BNP (se ovan). Sverige är, liksom andra små europeiska länder som Belgien, Nederländerna och Österrike, en mycket handelsberoende nation. Även inom EU är den interna handeln hög. Företagen har blivit multinationella Produktivitet Räntor och inflation

Related: