background preloader

Popplet

https://www.popplet.com/

Related:  bruttannDataGood & EvilWritingMIK verktyg

Ämnesövergripande arbete i engelska och bild För några veckor sedan såg jag på facebook ett kanonupplägg som Li Throbäck och hennes kollega Marita Klang lagt ut. De undervisar i engelska respektive bild på Norreportskolan i Ystad. Jag blev imponerad av deras arbete och erbjöd dem att skriva om deras arbete här på bloggen, vilket jag alltså gör nu! Projektet är ämnesövergripande för årskurs nio mellan engelska och bild.

Fyra artiklar på KPwebben ang Säker på nätet När du berättar om dig själv Var försiktig när du lämnar ut personlig information på internet. Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. Making the World a Better Place - Warm Up - Mia Smith Som lärare återanvänder man gamla favorituppgifter, justerar, revider och förbättrar. Men ibland måste man få tänka nytt. Under våren tyckte jag att jag dök på ganska många saker i sociala medier som skulle kunna passa mina elever, om de bara kopplades in i ett sammanhang. Det övergripande med dem var att det handlade om att göra saker som förbättrar världen på olika sätt. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort.

Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition ut... Det pratas mycket om begreppet digital kompetens i skolans värld idag, men vad innebär egentligen begreppet? Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Lättaste sättet att svara på frågan borde ju vara att gå till våra styrdokument och se vad som står där. I detta inlägg har jag utgått från grundskolans LGR 11 och lämnat gymnasiet där hän för denna gång. Digital kompetens? Den digitala kompetensen är enligt Skolverket att betrakta som som något som man behöver för att klara sig i livet som samhällsmedborgare och i arbetet med de reviderade läroplanerna har de haft EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens som utgångspunkt för de nya skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna.

Kom snabbt igång med digital teknik genom appen Plickers Jag blev ombedd av Skolvärlden (nr 6, 2016) att tipsa om en app. Mitt val föll på Plickers för att det är enkelt att lära sig för dig som pedagog och kräver endast att man har en digital enhet samt en webbläsare och passar bra för många klassrum där man inte har kommit så långt med digitala enheter eller man inte vill låta eleverna använda egna enheter. Dessutom behöver inte eleverna logga in som tar extra tid. Eleverna använder istället färdiga kort som du skriver ut via hemsidan och det är dessa kort som du sedan scannar av med din enhet. Resultaten kan man sedan om man vill se direkt via Live View på en stor skärm i klassrummet. 9–12-åringars digitala liv De flesta 9–12-åringar har en egen smartphone och är på nätet varje dag. Den vanligaste aktiviteten är att spela spel och många tillbringar tid på YouTube. Användandet av sociala medier börjar ta fart, med Instagram som huvudkanal. Visste du att? Det här har barn 9–12 år upplevt på nätet (2014) En genomsnittlig dag på nätet för en 9–12-åring

9/11 inspirerar och berör Many people’s lives have been radically changed since the World Trade Center fell. On the day of the attacks most people probably wanted to leave Manhattan, but the feeling of wanting to escape Manhattan has changed very much since then. New Yorkers are holding their ground. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken:

MIKportalen.se Presentationen Sökskola innehåller en rad praktiska och handfasta tips för att söka med hjälp av sökmotorer och i den vanligaste uppslagsverken som elever inom Stockholm stad har tillgång till. Råden är baserade på Google men går att tillämpa på de flesta sökmotorer. Sökskolan utförs med fördel inom projekt/ämnesområde för praktiskt förankring. Sökskolans material finns samlat i en broschyr som kan skrivas ut. Sökskola presentation PP Lärarens sex frågor om sex som fick eleverna att haja till – skulle du kunna svara på dem? – Uppskattat.se 20-åriga Elise studerar kursen mänsklig sexualitet på ett universitet i USA. Under en lektion under förra veckan skulle läraren föreläsa om olika sexuella läggningar. Läraren kom in på hur det kunde framträda redan under barndomen och ville sedan starta en diskussion med eleverna. Hon ville att klassen skulle fundera ordentligt över ämnet samtidigt som de fick en djupare förståelse för hur det kan kännas människor med en läggning som ständigt ifrågasätts. När hon visade diskussionsfrågorna tystnade först klassen.

Mät buller med din mobiltelefon - Arbetsmiljöverket Hur fungerar appen? Applikationen använder sig av mobiltelefonens inbyggda mikrofon för att mäta ljudnivån i omgivningen. Det innebär att värdena kan skilja sig åt mellan olika telefoner beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Bullermätaren är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Den uppfyller därmed inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare. På grund av inbyggda begränsningar i produkterna kan ljudnivån för ljud som domineras av låga frekvenser (under 200 Hz) komma att underskattas.

Demo – 9/11/2001 Rob's Story Detta är ett demokapitel från Digilär Engelska årskurs 7-9 , området Theme of the month. I Theme of the month lanseras varje månad nya kapitel med uppgifter rörande aktuella ämnen. Våra demokapitel saknar de frågor och uppgifter som alltid finns att hitta i ordinarie kapitel. Hela Digilärupplevelsen får du genom att teckna en kostnadsfri och förutsättningslös 14-dagars testperiod via länken . Before reading this Theme of the month, please note that it is a much longer article than usual, about 5,500 words which corresponds to about 14 pages. My name is Roberto Silveira, and I am a Rescue Paramedic in the New York City Fire Department, or the FDNY as it's more commonly known.

Related:  Bra IKT länkar