background preloader

Bruttann

Facebook Twitter

10 Funny English Expressions & Their Literal Meanings – Bored Teachers. Ever think about the literal meaning of some of the English expressions we use every day?

10 Funny English Expressions & Their Literal Meanings – Bored Teachers

Check out these awesome illustrations by artist Roisin Hahessy, who came up with the idea while teaching English as a foreign language in Brazil! 1. ...and "bob's your uncle! " 2. That test was a "piece o' cake! " 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. All images via Rosha.ie Check out more of this artist's work at her website: Rosha Illustration! Other Posts You'll Also Love: 11 Realities of Teaching They Don't Tell You About in College 15 Perfect Products For Every Teacher's Classroom How To Do Your Grading Like An Experienced Teacher. The Era of Queen Victoria I THE INDUSTRIAL REVOLUTION.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith. Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith

I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Det handlar om att snacka ihop sig inför ett anfall i CS, eller att bestämma innan hur man ska göra i en situation. Språkliga strategier har vi undervisat länge, och för den som vill födjupa sig vill jag rekommendera Lena Börjessons text Om strategier i engelska och moderna språk från Skolverket. En sammanfattning av de vanligaste icke-digitala strategierna jag undervisar. Men det finns nya strategier, och vare sig vi vill eller inte kommer eleverna använda dem. Lärandematriser i bild - FRÖKEN ÅHALL. Träna mera – länktips.

Links to improve your skills in English Vocabulary Vocabulary for learners of English Lyricstraining BaBaDum Vocabulary English Online.

Träna mera – länktips

Yayoi Kusama « Kälarne BILD. Bedömningslektion – träna eleverna att förstå bildbetyget - Kristina Rilbe. – ”Om jag gör lite till på bilden blir det ett A då?”

Bedömningslektion – träna eleverna att förstå bildbetyget - Kristina Rilbe

– ”Hur kunde hen få ett A för sin bild, men inte hen?” – ”Mitt barn är fantastiskt på att teckna hur kommer det sig att hen bara får ett C i betyg?” Ja, hur besvarar vi dessa frågor i bildämnet? Vad ingår i betygssättningen? Vi förklarar, delar ut LPP, matriser och pratar förmågor, men ändå känns det segt. För att förklara bedömning behöver jag lägga ned tid på att samla på mig dokumentation. De bilder jag kommer visa här samlade jag under några år på Kärrtorps gymnasium.

Bedömningslektion Eleverna får en mapp att arbeta med per 3-6 elever. Ordlapparna visar vad jag lägger in i kunskapskriterierna om färg, form och komposition, om det genomarbetade bildspråket, om hur material och teknik används, och om idérikedom och inspiration. Från vikgubbe till karaktär När vi sedan går igenom går vi från bord till bord och eleverna motiverar någon ordlapp per bord.

Visningsexempel: Visa mig hur du utvecklar din kunskap i material och teknik. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration. Lärarens sex frågor om sex som fick eleverna att haja till – skulle du kunna svara på dem? – Uppskattat.se. 20-åriga Elise studerar kursen mänsklig sexualitet på ett universitet i USA.

Lärarens sex frågor om sex som fick eleverna att haja till – skulle du kunna svara på dem? – Uppskattat.se

Under en lektion under förra veckan skulle läraren föreläsa om olika sexuella läggningar. Läraren kom in på hur det kunde framträda redan under barndomen och ville sedan starta en diskussion med eleverna. Hon ville att klassen skulle fundera ordentligt över ämnet samtidigt som de fick en djupare förståelse för hur det kan kännas människor med en läggning som ständigt ifrågasätts. När hon visade diskussionsfrågorna tystnade först klassen. De tog ett tag, sen hörde Elise hur någon viskade bakom henne. Twitter / Sincerelyelise Så här löd frågorna med rubriken ”Frågor för de med heterosexuell läggning i den här klassen” * Vad tror du orsakade din sexuella läggning? – Bilden ska vara rolig, men hon fick oss att tänka över varför vi tyckte den var rolig.

Hon berättar också att läraren valde att driva detta steget längre och krävde ett svar från många elever, för att visa hur svårt det kan vara att svara på.

Writing

Graffiti-skola. BILD. Betygssamtal utifrån checklistan i ESP - Mia Smith. Som betygssättande lärare är man van vid att frågorna kommer strax före lucia. ”När ska vi ha betygssamtal?”

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP - Mia Smith

Det eleverna i det läget vill veta är vilken bokstav de kommer kunna läsa sig till på pappret i kuvertet som skickas hem några veckor senare. Ska jag lägga dyrbar undervisningstid på detta? Jag har valt att lägga mina individuella samtal efter jul i år. Eleverna vet redan vilket betyg de har fått, och i det här läget kan vi i stället blicka framåt. Hur lägger man då upp samtalen? Eleven har fyllt i olika nivåer på olika förmågor. Som lärare ser jag enbart fördelar med att använda mig av checklistan, till exempel kan jag se att någon enstaka förmåga utmärker sig. Även om eleverna inte tycker att själva ifyllandet är det mest spännande momentet under läsåret upplever jag att eleverna får en större förståelse för ämnets uppbyggnad när vi använder dem.

Checklistorna finns för de olika stegen i GERS-skalan.

Sports

The Origins of Slavery.