background preloader

Create and share visual ideas online

Create and share visual ideas online

https://www.easel.ly/

Related:  Użyteczne programy aplikacjecdNarzędzia, artykuły, książki2D

Superbelfrzy polecają – Superbelfrzy RP Koniec roku jest zawsze okresem podsumowań. W przypadku nauczycieli koniec roku jest zawsze w czerwcu, gdy kończą się zajęcia z uczniami. Owszem, zaraz ktoś powie, że rok szkolny kończy się dopiero w sierpniu, ale tak naprawdę wszyscy czekają na koniec zajęć i na ostatni dzwonek w czerwcu. Podsumowania ?? Jakie podsumowania czekają nauczycieli w tym roku? Wielu pewnie myśli o reformie i o tym co będzie się działo od września.

Gramatyczne frytki ~ Zamiast kserówki. Edukacyjne gry i zabawy dla dzieci. Wiadomo, że każde dziecko lubi frytki. Kiedyś zaproponowałam moim uczniom pracę w McDonaldzie. Oczywiście wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Dzieciaki dostały kubeczki z nazwami części mowy, które zrobiłam na wzór tych z McD i garść patyczków na których były wypisane wyrazy. Ich zadanie polegało na posortowaniu frytek i umieszczeniu ich w odpowiednich kubeczkach.

Skąd brać darmowe i legalne zdjęcia? – Superbelfrzy RP Czy zdarza się Wam uczestniczyć w konferencjach edukacyjnych, w których nawet niektórzy prelegenci w swoich prezentacjach używają zdjęć pobranych z sieci, bez oznaczenia źródła i autora, a nawet, o zgrozo, po prostu łamiąc prawa autorskie? A przecież nauczyciel, a tym bardziej prelegent, powinien być wzorem do naśladowania – czy dla uczniów, czy dla uczestników konferencji. Często zdarza się też, że nasi uczniowie pracują nad prezentacją, do której potrzebne są im zdjęcia, np. swojej miejscowości. ZSS ERASMUS+ - Strona główna W ostatnich dniach lipca siedmioro nauczycieli z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, pani Magdalena Czarnecka, pan Tomasz Figura, pani Jolanta Małysiak, pani Barbara Bartas, pani Sylwia Magiera-Wnętrzak, pani Katarzyna Zawadzka-Wilczyńska i pan Łukasz Ćwiertnia, uczestniczyło w szkoleniu w Irlandii w ramach projektu „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w programie Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kurs „Group Dynamics and Social Skills in the Classroom” związany z metodami pracy z grupą, nastawiony był na zdobycie przez uczestników wiedzy na temat dynamiki pracy w grupie i umiejętności społecznych, jak również zdobycie narzędzi dla tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce. Podczas kursu stosowane były metody aktywne: dyskusje, analizy, drama, socjodrama, uczenie kooperatywne, uczenie przez sztukę i doświadczenie.

AplikacjeTIK Program www.learningapps.org do tworzenia ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania na każdym przedmiocie. Do wyboru: krzyżówki, mapy myśli, puzzle, memory, wykreślanka, dopasowanki słowne, gry, milionerzy, quizy i wiele wiele innych. W programie jest możliwość tworzenia własnych aplikacji od podstaw lub przekształcania i dostosowywania przykładowych aplikacji do swoich potrzeb. Aktywizujące metody nauczania Proponowane w programie KOSS sposoby pracy dalekie są od suchego przekazu abstrakcyjnych wiadomości; angażują uczniów emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania. Twórcy programu zakładają, że nauczyciele będą wykorzystywać w pracy różnorodne, wzajemnie dopełniające się metody dydaktyczne. Obok metod aktywizujących zachęcają do stosowania tradycyjnych metod dydaktycznych – prezentacji, miniwykładów, rozmowy nauczającej czy pamięciowego opanowania fragmentów materiału z podręcznika. Uczniowie mogą na zajęciach pracować indywidualnie, w parach, w kilkuosobowych grupach, proponujemy także zadania i projekty, które realizować będzie wspólnie cała klasa.

Related: