background preloader

Teachernicholas

Facebook Twitter

74344_varldsreligon. 404 - Bedömningsportalen. Vägtrafikflödeskartan. Trafikförordning (1998:1276) 1.

Trafikförordning (1998:1276)

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017. 2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande. Så gör polisen hastighetskontroller. Cykla säkert i trafiken. Fortkörning, hastighetsöverträdelse - www.trafikjuristen.se.

Fortkörning och böter – här är allt du behöver veta - auto motor & sport. Många bilägare vet hur det känns – polisens påstående om att "här gick det väl lite för fort" stämmer och nu är det bara en fråga om hur mycket du ska betala.

Fortkörning och böter – här är allt du behöver veta - auto motor & sport

Eller om du till och med blir av med körkortet. Här är bötesbeloppen, reglerna och tipsen du behöver ha koll på. Av Redaktionen, Publicerad , senast ändrad Bötesbelopp för fortkörning i Sverige Så här höga är bötesbeloppen för fortkörning i Sverige. Trafikförordning (1998:1276) Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna. Annikas-sosite. Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna. Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Det är här källkritiken kommer in.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga: ”Av vem och varför?”. Före internets genombrott mötte vi den mesta informationen genom etablerade massmedier. Avsändaren var tydlig och det fanns en ansvarig utgivare. HANDBOK EXPERT MEDIER utskrift A4. Hur vet man att det är sant? Se till att kolla källan! Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Mediekunskap Syfte: Ge ökad kunskap om källor och källkritik.

Hur vet man att det är sant? Se till att kolla källan!

Passar för: åk 4-6, so, mediekunskap.Tidsåtgång: 1-2 lektioner.Förberedelser: Tillgång till Internet. Är det sant?: Källkritik - UR Skola. Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet. Källkritik Lärartips för källkritiskt arbete Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet

Lektionsresurser för källkritisk granskning – Kolla Källans idélåda. Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället.

Lektionsresurser för källkritisk granskning – Kolla Källans idélåda

Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen. Det finns flera webbplatser på nätet som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Källkritik. Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. RMS Titanic : Titanic Passengers and Crew living in sweden. Sverige väder och klimat 1. Politiska partier i Sverige - i riksdagen och kanske på väg in...

English

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan. - ppt ladda ner. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Sveriges Historia - Stormaktens Uppgång. SO och svenska år 9. Nu är kursen i geografi avslutad och det är dags för nästa kurs som blir historia.

SO och svenska år 9

Vi kommer att arbeta med stormaktstiden i Sverige. Allt jag delar ut under lektionerna ligger nedladdningsbart under rubriken ”utdelat material” (se nedan). Dokumenten ligger i den ordning de är utdelade, vilket innebär att det som gäller för stormaktstiden ligger sist i listan. Historia – Stormaktstiden vt-14. Olof Palme: Mördaren försvann i mörkret. På stationen är det många som känner igen statsministern. ”Hej Palme!”

Olof Palme: Mördaren försvann i mörkret

Ropar en berusad man högt. Definition of Bomber by Merriam-Webster. GlobalRespekt k02. Min Trygghet. Fakta om Norden — Nordiskt samarbete. En cookie är en liten, textbaserad fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats.

Fakta om Norden — Nordiskt samarbete

Cookies hjälper till att identifiera din enhet. Cookies används för att bibehålla information när du navigerar olika sidor på en webbplats och sedan kommer tillbaka till webbplatsen. Valaffischen - Hur styrs Sverige? Gapminder Tools. Blir världen bättre. Världskoll - Koll på läget i världen. Sveriges regering. Har det funnits flera olika runrader? Runorna har använts under mer än tusen år och runraden har förändrats flera gånger. Om man vill göra det lite enkelt kan man säga att det har funnits tre olika runrader. Den äldsta kallas den urnordiska runraden. Den andra, som användes på vikingatiden, kallas för den vikingatida runraden. Den sista användes under medeltiden och kallas därför den medeltida runraden. SVT Play. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Gratis i skolan - stort utbud av gratis skolmaterial.

Mer eko i skolan. Cykeln. Vet du hur din cykel ska vara utrustad för att du ska kunna cykla tryggt och säkert? Här ger vi dig en enkel guide till en säkrare cykel. Att tänka på vid val av cykel. Formativ bedömning. Idag var jag och Ebba på nyckelpersonträff för formativ bedömning i Lerum. Där delade vi erfarenheter kring kamratbedömning och självbedömning. Här får ni ta del av materialet om självbedömning (strategi 5): Forskare som Hayward menar att självbedömning kan vara ett första steg för att upptäcka bedömning för lärande.

Att kunna bedöma sina egna kunskaper förutsätter att man känner till vad man förväntas lära sig. Formativ bedömning. Lankskafferiet.org. Så tycker jag - värderingsövningar. > Till alla lektioner för årskurs 4-6 Så tycker jag - värderingsövningar Ämnen: Bi, Fy, Ke, Ge, Sh, Hkk, Sv. Amazingly Simple Graphic Design – Canva.

Geografi.