background preloader

Ideologier

Facebook Twitter

V%C3%A4lf%C3%A4rdsmodeller. Tre olika välfärdssystem i tre olika länder by Mladen Ladan on Prezi. Socialism. Den röda flaggan, en traditionell färg för politisk socialism.

Socialism

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem.[1] En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Denna definition, fastän vanlig i den dagliga politiska diskursen, ses emellertid ofta som otillräcklig.

Efter socialismens uppkomst har en rad kollektivistiska rörelser figurerat som endast omtvistat kan benämnas som socialistiska, och en rad socialistiska rörelser (främst inom anarkismen) framhäver också individualistiska drag. Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället.

I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt. Socialistiska ideal förenas idag ofta med feminism och ekologism. Anti-communism. Socialism & liberalism-kritik. Vill man återuppleva en grådaskig öststatsmentalitet så kan man med fördel lyssna på ett gäng svenska trafikforskare som i SvD skriver om behovet av att bekämpa lyxvaran bilen.

Socialism & liberalism-kritik

Det hela vore skrattretande, om det inte vore för den överhängande risken att dessa kommandoekonomer en dag får sin vilja genom. Ett olyckligt valresultat och en av dem skulle kunna vara vår trafikminister. Kvintetten bakom artikeln vill drastiskt minska privatbilismen och förordar därför kraftigt höjda skatter på bilinköp och bilresor. Vår politik A till Ö. Untitled. Principprogrammet2014_webb. Nya Moderaterna. Kristdemokraterna - Vår politik A-Ö. Kommunistiska Partiet. Socialismen är nödvändig.

Kommunistiska Partiet

Det kapitalistiska systemet kan varken lösa dagens eller framtidens problem. Tvärtom är det orsaken till problemen. Kapitalismen skapar allt djupare ekonomiska kriser, ett klimat i sammanbrott och växande samhällsklyftor. Medan överklassen säkrar sina vinster och sin makt får den stora majoriteten ökad otrygghet och hårdare livsvillkor. Partiprogram. Vår politik · Feministiskt initiativ. Partiprogram och riktlinjer. Vänsterpartiet.

Antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004.

Vänsterpartiet

Senast reviderat av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012. Förord Du håller i handen Vänsterpartiets partiprogram. Det är partiets viktigaste dokument. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger till grund för Vänsterpartiets praktiska politik. Programmet är indelat i fyra delar som går från övergripande texter till mer kortsiktiga strategier. A) Övergripande utgångspunkter Inledningen är en text som i allmänhet och övergripande beskriver vad Vänsterpartiet är för ett slags parti. Inledningen följs upp med att beskriva partiets två grundläggande perspektiv.

Hela denna del (A) utgör programmets övergripande värderingsmässiga och teoretiska utgångspunkter. Partiprogram / Miljöpartiet de gröna. Vår webbplats använder cookies.

Partiprogram / Miljöpartiet de gröna

Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. OK, stäng meddelandet 1. GR Utbildning / Drömsamhället : Liberalism. The Third Wave (Toffler) The Third Wave is a book published in 1980 by Alvin Toffler.

The Third Wave (Toffler)

It is the sequel to Future Shock, published in 1970, and the second in what was originally likely meant to be a trilogy that was continued with Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century in 1990. A new addition, Revolutionary Wealth, was published, however, in 2006 and may be considered as a major expansion of The Third Wave. Toffler's book describes the transition in developed countries from Industrial Age society, which he calls the "Second Wave", to Information Age "Third Wave" society.

In the book Toffler describes three types of societies, based on the concept of 'waves'—each wave pushes the older societies and cultures aside. Fredriks Kurser. Maurice Dobb: Diskussion om socialismen. Maurice Dobb Engelskt original 1963, svensk översättning från 1970.

Maurice Dobb: Diskussion om socialismen

Innehåll 1. Varför kapitalism? Innan man undersöker vilka som är de väsentliga argumenten för något, är det ibland till hjälp att börja med att fråga sig vilka argumenten för dess motsats är och skälen till att inte acceptera dessa argument. Småföretagaren Låt oss därför ta en titt på de argument som vanligen används av det rådande systemets försvarare. Vad man än må anse om detta argument – och det är förvisso ett argument som ofta tycks vinna anklang hos den s.k. mannen på gatan – är det mycket svårt att förstå hur det under nuvarande förhållanden kan användas som ett argument för kapitalismen, så som den ser ut idag i vårt land och i Amerika (i själva verket i större delen av det som kallas den kapitalistiska världen). Heaven on Earth. Skattepolitik och samhällsfilosofi. MnGk7.jpg (JPEG Image, 2106 × 2808 pixels) - Scaled (35%) Drömsamhället : Liberalism. Drömsamhället : Konservatism. Utbildningsradion, 2005, Från 16 år, 28 min.

Drömsamhället : Konservatism

U51541-07 Ida och Daniel reser runt för att visa exempel där deras ideologier fungerar. Utbildningsradion, 2005, Från 16 år, 28 min. Ideologiernas historia : Liberalism. Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 8 min.

Ideologiernas historia : Liberalism

U103951-05 Hur växte kommunismen fram? Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om kommunismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid. Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 8 min. U103951-02 Hur växte socialismen fram? Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om socialismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid. Vad är grejen med politiska ideologier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Vad är grejen med politiska ideologier?

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Politiska ideologier, del 1. 1800-talets politiska ideologier: liberalism, konservatism och socialism. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser.

Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen.